Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thành phố Bảo Lộc

CôNG TY TNHH TM - DV TâN NHậT MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM - DV TâN NHậT MINH - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Tân
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN Kỹ NăNG TUệ MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN Kỹ NăNG TUệ MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích
Địa chỉ: Số 150, Lê Hồng Phong, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH TM & DV ĐìNH GIA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM & DV ĐìNH GIA PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đình
Địa chỉ: Số 537/5 Quốc lộ 20, Xã Lộc Nga, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ ĐăNG NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ ĐăNG NGUYêN - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thao
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH LắP ĐặT XâY DựNG GIA TUấN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LắP ĐặT XâY DựNG GIA TUấN - Đại diện pháp luật: Trần Trọng Tuấn
Địa chỉ: Xóm 4, Thôn 11, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH VLXD MINH TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VLXD MINH TIếN - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tiến
Địa chỉ: Số 258, Chu Văn An, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH H3

Mã số thuế: CôNG TY TNHH H3 - Đại diện pháp luật: Trần Thái Hòa
Địa chỉ: Số 101/4, Nguyến Công Trứ, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH Tư VấN DU HọC BBC BảO LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN DU HọC BBC BảO LộC - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Lệ Hằng
Địa chỉ: Số 39/9 đường Lý Tự Trọng, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ HOàNG LONG LĐ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ HOàNG LONG LĐ - Đại diện pháp luật: Lư Văn Hoàng
Địa chỉ: Số 39 đường Hồ Tùng Mậu, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH XUâN HUấN GAS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUâN HUấN GAS - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Huấn
Địa chỉ: Số 1437 Quốc lộ 20, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGọC MINH BảO LộC

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN NGọC MINH BảO LộC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thoa
Địa chỉ: Số 61 đường Lê Hồng Phong, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT - KINH DOANH THựC PHẩM CHAY âU LạC

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT - KINH DOANH THựC PHẩM CHAY âU LạC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ái Trinh
Địa chỉ: Số 953, Trần Phú, Phường B, lao, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ QUốC Tế EBM TạI BảO LộC

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ QUốC Tế EBM TạI BảO LộC - Đại diện pháp luật: Lương Xuân Đường
Địa chỉ: Số 20, đường Hai Bà Trưng, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY Cổ PHầN GD&ĐT CHứNG CHỉ QUốC Tế V.A

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN GD&ĐT CHứNG CHỉ QUốC Tế V.A - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Duy
Địa chỉ: Số 131, Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH MTV KIM LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV KIM LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thiên Hồng
Địa chỉ: Số 144, Đội Cấn, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH MạNH LộC PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MạNH LộC PHáT - Đại diện pháp luật: Bùi Gia Mạnh
Địa chỉ: Số 36 đường Trần Phú, Xã Lộc Nga, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH Cà PHê TRIềU NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Cà PHê TRIềU NGUYêN - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thảo
Địa chỉ: Số 527 đường Lý Thái Tổ, Xã Đạm Bri, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN Lý DIệU MY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN Lý DIệU MY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Mạnh
Địa chỉ: Số 67 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH Vũ Kỳ LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Vũ Kỳ LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Vũ
Địa chỉ: Số 1/5 đường Chu Văn An, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIệP Tư NHâN LONG THUậN QUáN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN LONG THUậN QUáN - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lê
Địa chỉ: Số 19 đường Ký Con, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH THAN SạCH HồNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THAN SạCH HồNG PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Số 55 đường Trương Định, Thôn 2, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH CKD THàNH TRUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CKD THàNH TRUNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung
Địa chỉ: Số 63 đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

DOANH NGHIệP Tư NHâN MINH MẫN - BảO LộC

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN MINH MẫN - BảO LộC - Đại diện pháp luật: Phạm Minh
Địa chỉ: Tổ 2 số 221/2, Lam Sơn, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH GAS NHậT QUANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GAS NHậT QUANG - Đại diện pháp luật: Trần Đức Sửu
Địa chỉ: Số 961A Quốc lộ 20, Thôn 3, Xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

CôNG TY TNHH TRà Cà PHê TRIềU CHâU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRà Cà PHê TRIềU CHâU - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Triều
Địa chỉ: Số 20 đường Lê Lợi, Xã Lộc Thanh, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Mua Sắm Korean Bảo Lộc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mua Sắm Korean Bảo Lộc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Số 20, Quang Trung, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Lộc Châu Phát Bảo Lộc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Lộc Châu Phát Bảo Lộc - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Hùng
Địa chỉ: Số 26 Hà Giang, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Hoàng Long Quyền

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hoàng Long Quyền - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyên
Địa chỉ: Số 270 đường Trần Phú, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Diệu Trần

Mã số thuế: Công Ty TNHH Diệu Trần - Đại diện pháp luật: Trần Vũ Diệu
Địa chỉ: Số 210/46 đường Tố Hữu, Tổ 20, Phường Lộc Sơn, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

Công Ty TNHH Bích Sỹ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Bích Sỹ - Đại diện pháp luật: Trương Thị Ngọc Bích
Địa chỉ: T5, T6 chợ Bảo Lộc, Phường 1, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng