Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Kiên Giang

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NAM á - CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NAM á - CHI NHáNH KIêN GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Tài
Địa chỉ: Số 78 đường Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ TOàN PHáT- CHI NHáNH RạCH GIá

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ TOàN PHáT- CHI NHáNH RạCH GIá - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài An
Địa chỉ: 60 Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CUA MIệT THứ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CUA MIệT THứ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Thanh
Địa chỉ: Tổ 5, khu phố 3, Thị trấn Thứ Mười Một, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HảI LAN PHú QUốC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HảI LAN PHú QUốC - Đại diện pháp luật: Trần Thiện Hải
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Bãi Vòng, Xã Hàm Ninh, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH HưNG PHướC KIêN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HưNG PHướC KIêN GIANG - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lam Tuyền
Địa chỉ: Lô 15, căn 7, khu tái định cư và dân cư thu nhập thấp Vĩnh Q, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư XâY DựNG PHú SANG PHú QUốC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư XâY DựNG PHú SANG PHú QUốC - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Phú
Địa chỉ: Tổ 30, đường Lý Thường Kiệt, khu phố 5, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VậN TảI HàNH KHáCH CôNG CộNG PHú QUốC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VậN TảI HàNH KHáCH CôNG CộNG PHú QUốC - Đại diện pháp luật: Duy Đức Tuấn
Địa chỉ: Số 111 đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 4, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY Cổ PHầN PHúC KHANG CHí

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN PHúC KHANG CHí - Đại diện pháp luật: Hồ Năng Khang
Địa chỉ: Tổ 10, Khu phố Ba Hòn, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY Cổ PHầN TRầN QUế TRâN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN TRầN QUế TRâN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thông
Địa chỉ: Số 06, D8, đường 3 tháng 2, Phường Vĩnh Lạc, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUâN THịNH KIêN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUâN THịNH KIêN GIANG - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Xuân
Địa chỉ: Số 57/16/16 đường Trần Nhựt Duật, Khu phố 1, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN KHởI PHáT KIêN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN KHởI PHáT KIêN GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Long
Địa chỉ: Tổ 3, Khu phố Kiên Tân, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THịNH MINH HIểN

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THịNH MINH HIểN - Đại diện pháp luật: Tạ Tiến Nam
Địa chỉ: Số 117/13/18A Quang Trung, Phường Vĩnh Quang, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUốC THịNH PHú QUốC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUốC THịNH PHú QUốC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Việt
Địa chỉ: Số 34 đường 30/4, khu phố 1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THIệN THIêN THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THIệN THIêN THàNH - Đại diện pháp luật: Cao Văn Thế
Địa chỉ: E3, 27 Ecohome, đường số 11D, khu đô thị Phú Cường, Phường An Hòa, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY Cổ PHầN Lê THIêN HạO

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Lê THIêN HạO - Đại diện pháp luật: Lê Văn Bal
Địa chỉ: Tổ 4, ấp T5, Xã Vĩnh Phú, Huyện Giang Thành, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH ME ME CONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DU LịCH ME ME CONG - Đại diện pháp luật: Lê Văn Quí Em
Địa chỉ: 24 A, Phòng số 2, Võ Văn ý, Khu phố 1, Phường Pháo Đài, Thị xã Hà Tiên, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TRắC ĐịA KIêN LươNG

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TRắC ĐịA KIêN LươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong
Địa chỉ: Tổ 5, khu phố Kiên Tân, Thị trấn Kiên Lương, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NGUYễN HOàNG KIêN GIANG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN NGUYễN HOàNG KIêN GIANG - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chiến
Địa chỉ: Số 182, Tổ 16, Khu phố Minh Long, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TIếN MINH KIêN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TIếN MINH KIêN GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Dung
Địa chỉ: Số 105 Phạm Ngọc Thạch, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY Cổ PHầN IN THANH NIêN - CHI NHáNH PHú QUốC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN IN THANH NIêN - CHI NHáNH PHú QUốC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Lượng
Địa chỉ: Tổ 8, đường Cách Mạng Tháng 8, khu phố 10, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐIệN Tử VIễN THôNG TMT CHI NHáNH KIêN GIANG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐIệN Tử VIễN THôNG TMT CHI NHáNH KIêN GIANG - Đại diện pháp luật: Võ Thành Mới
Địa chỉ: Số 82, ấp Hòa Sơn, Xã Hòa Thuận, Huyện Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG & ĐầU Tư TàI CHíNH PHú QUốC - HOTEL AMON

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG & ĐầU Tư TàI CHíNH PHú QUốC - HOTEL AMON - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thu Hương
Địa chỉ: SS03, TM1, Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas & Resorts, ấp, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT PHáT TRIểN NôNG NGHIệP VINECO TạI TỉNH KIêN GIANG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư SảN XUấT PHáT TRIểN NôNG NGHIệP VINECO TạI TỉNH KIêN GIANG - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hoa Xim
Địa chỉ: Khu du lịch Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH TâN HIệP KIêN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH TâN HIệP KIêN GIANG - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tuyết Mai
Địa chỉ: Số 77 Chợ Kinh 8, ấp Đông Thành, Xã Thạnh Đông A, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

CHI NHáNH 3 CôNG TY TNHH Mỹ PHẩM EV PRINCESS

Mã số thuế: CHI NHáNH 3 CôNG TY TNHH Mỹ PHẩM EV PRINCESS - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Liên
Địa chỉ: Số 245 đường 30/4, khu phố 1, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

Hợp Tác Xã Giao Thông Vận Tải Phú Quốc

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Giao Thông Vận Tải Phú Quốc - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Nhựt
Địa chỉ: Số 144, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 8, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUảNG CáO ĐạI VIệT KIêN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUảNG CáO ĐạI VIệT KIêN GIANG - Đại diện pháp luật: Sầm Trọng Phúc
Địa chỉ: Số 36 đường Nguyễn Quang Bích, Phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY Cổ PHầN HùNG TIếN PHú QUốC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN HùNG TIếN PHú QUốC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oanh
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Suối Lớn, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐạI HùNG HưNG KIêN GIANG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN ĐạI HùNG HưNG KIêN GIANG - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thùy Dương
Địa chỉ: Số 340, ấp Thạnh Tây, Xã Thạnh Đông, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN KIM XUâN PHú QUốC

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN KIM XUâN PHú QUốC - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn út
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Cửa Lấp, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang