Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN DượC LIệU BìNH AN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DượC LIệU BìNH AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Văn
Địa chỉ: Xóm Yên Sơn, Xã Yên Lạc, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC HồNG KHANH

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC HồNG KHANH - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Hồng
Địa chỉ: Số nhà 86, tổ 20, Phường Tân Hòa, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

QUỹ PHáT TRIểN KHOA HọC Và CôNG NGHệ TỉNH HòA BìNH

Mã số thuế: QUỹ PHáT TRIểN KHOA HọC Và CôNG NGHệ TỉNH HòA BìNH - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Chủm
Địa chỉ: Số 562, đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC ĐứC HùNG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC ĐứC HùNG - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng
Địa chỉ: Nhà ông Trần Mạnh Hùng, ngã Ba Dốc Sống, xóm Tân Thành, Xã Tân Thành, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG PHúC NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG PHúC NGUYêN - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Chung
Địa chỉ: Số nhà 29, tổ 31, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CôNG NGHệ NôNG NGHIệP E-FARM

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CôNG NGHệ NôNG NGHIệP E-FARM - Đại diện pháp luật: Phan Duy Hưng
Địa chỉ: Số nhà 05E, tiểu khu 9, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

Trường Trung học Phổ thông Yên Hòa

Mã số thuế: Trường Trung học Phổ thông Yên Hòa - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Xóm Kìa, Xã Yên Hòa, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ KHáNH NGA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ KHáNH NGA - Đại diện pháp luật: Lại Trường Khánh
Địa chỉ: Số 16, ngõ 1, đường Nguyễn Biểu, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT VậT LIệU XâY DựNG THUậN HòA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT VậT LIệU XâY DựNG THUậN HòA PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Xóm Đầm Đa 2, Xã Hợp Hòa, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH XâY DựNG KHOA VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG KHOA VIệT - Đại diện pháp luật: Chu Hồng Quang
Địa chỉ: Lô số NK3, 01, Khu dân cư Bắc Trần Hưng Đạo, Xóm 13, đường Tr, Xã Sủ Ngòi, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TMĐ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TMĐ - Đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Định
Địa chỉ: Số nhà 29. ngõ 323, đường Trần Hưng Đạo, xóm 12, Xã Sủ Ngòi, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CHI NHáNH 15 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH

Mã số thuế: CHI NHáNH 15 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuận
Địa chỉ: Số 6, Xóm 8, đường Chi Lăng, Xã Sủ Ngòi, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

Công Ty TNHH Buntaphan Hòa Bình

Mã số thuế: Công Ty TNHH Buntaphan Hòa Bình - Đại diện pháp luật: Somthad Buntaphan (Tức Xổm)
Địa chỉ: Xóm Quê Sụ, Xã Cao Răm, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI PHú Mỹ HOA

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI PHú Mỹ HOA - Đại diện pháp luật: Lương Yến Linh Nhi
Địa chỉ: Số 24, Đường Hai Bà Trưng, Tổ 12, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH THươNG MạI NGọC ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI NGọC ANH - Đại diện pháp luật: Mai Lan Anh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 16, Phường Thái Bình, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN SơN THủY II

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SơN THủY II - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Anh
Địa chỉ: Km 18, QL6, Xã Dân Hòa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN DượC LIệU SOLAVINA HòA BìNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DượC LIệU SOLAVINA HòA BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Đăng
Địa chỉ: Xóm Bãi Đa, Xã Bảo Hiệu, Huyện Yên Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và KIếN THIếT MIềN NúI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và KIếN THIếT MIềN NúI - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Phúc
Địa chỉ: Số 23, đường Cao Bá Quát, Phường Phương Lâm, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

HợP TáC Xã Hà PHONG

Mã số thuế: HợP TáC Xã Hà PHONG - Đại diện pháp luật: Từ Quang Hà
Địa chỉ: Xóm môn, Xã Bắc Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KIM ĐạT VIệT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư KIM ĐạT VIệT - Đại diện pháp luật: Bùi Tấn Khoát
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Cao Phong, Huyện Cao Phong, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH MTV HưNG GIA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV HưNG GIA PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: Thôn Lão Nội, Xã Phú Lão, Huyện Lạc Thuỷ, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SảN XUấT Và THươNG MạI THảO BìNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư SảN XUấT Và THươNG MạI THảO BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: Xóm Bùi Trám, Xã Hòa Sơn, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN Mỹ THUậT ĐươNG ĐạI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Mỹ THUậT ĐươNG ĐạI - Đại diện pháp luật: Bùi Thế Dũng
Địa chỉ: Số 26, ngách 12/228 đường Phùng Hưng, tổ 7, Phường Tân Hòa, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN MAY XUấT NHậP KHẩU SMA VINA VIệT-HàN - Xí NGHIệP MAY 3

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN MAY XUấT NHậP KHẩU SMA VINA VIệT-HàN - Xí NGHIệP MAY 3 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thảo
Địa chỉ: Xóm Hang Nước, Xã Mông Hóa, Huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HảI SơN HòA BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN HảI SơN HòA BìNH - Đại diện pháp luật: Đỗ Viết Trường
Địa chỉ: Số nhà 14, tổ 12, Phường Tân Thịnh, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN TRUNG SơN HòA BìNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN TRUNG SơN HòA BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cương
Địa chỉ: Tổ 12, Phường Hữu Nghị, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY Cổ PHầN KHAI THáC Và CHế BIếN KHOáNG SảN HòA BìNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN KHAI THáC Và CHế BIếN KHOáNG SảN HòA BìNH - Đại diện pháp luật: Trần Minh Thắng
Địa chỉ: Thôn Băng Hợp, Xã Hợp Châu, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TIếN VIệT THáI HòA BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TIếN VIệT THáI HòA BìNH - Đại diện pháp luật: Trần Sỹ Hưng
Địa chỉ: Thôn Vệ An, Xã Cao Thắng, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH Bê TôNG THIêN NHậT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Bê TôNG THIêN NHậT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thuân
Địa chỉ: Thôn Quán Trắng, Xã Thành Lập, Huyện Lương Sơn, Tỉnh Hòa Bình

CôNG TY TNHH Tư VấN Và DịCH Vụ THẩM ĐịNH GIá TàI SảN TùNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN Và DịCH Vụ THẩM ĐịNH GIá TàI SảN TùNG ANH - Đại diện pháp luật: Hoàng Sơn Tùng
Địa chỉ: Số 88, Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Tổ 14, Phường Đồng Tiến, Thành phố Hoà Bình, Tỉnh Hòa Bình