Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Tp Vị Thanh

CHI NHáNH TạI TỉNH HậU GIANG - CôNG TY Cổ PHầN CHUỗI THựC PHẩM TH

Mã số thuế: CHI NHáNH TạI TỉNH HậU GIANG - CôNG TY Cổ PHầN CHUỗI THựC PHẩM TH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nam
Địa chỉ: Số 78, 80 Trưng Trắc, khu vực 2, Phường I, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH 6 - DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử TấN HùNG

Mã số thuế: CHI NHáNH 6 - DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử TấN HùNG - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Triều
Địa chỉ: Đường Đinh Bộ Lĩnh, ấp Thạnh Phú, Xã Hoả Lựu, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU NA UY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU NA UY - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Tuyến
Địa chỉ: Lô B1, số 821/2 Trần Hưng Đạo, Cụm Công Nghiệp, Tiểu Thủ Công, Phường VII, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH NướC UốNG TINH KHIếT NGUYễN HUỳNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NướC UốNG TINH KHIếT NGUYễN HUỳNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Ngân
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Trỗi, khu vực 1, Phường III, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY CP BêTôNG TâY Đô TạI HậU GIANG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY CP BêTôNG TâY Đô TạI HậU GIANG - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Vương
Địa chỉ: ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Tân Tiến, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hồng Hưng

Mã số thuế: Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hồng Hưng - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thảo Trang
Địa chỉ: Lầu 01, số 12 đường Nguyễn Khuyến, Khu vực 1, Phường III, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh

Mã số thuế: Trung tâm Y tế thành phố Vị Thanh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn út
Địa chỉ: Số 7 đường Nguyễn Công Trứ, Phường I, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hậu Giang

Mã số thuế: Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hậu Giang - Đại diện pháp luật: Trần Phi Hùng
Địa chỉ: Số 485 và 486 khu vực II, Đường Nguyễn Công Trứ, Phường I, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Liệu Xây Dựng Phú Thạnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vật Liệu Xây Dựng Phú Thạnh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sang
Địa chỉ: Số 727 Trần Hưng Đạo, khu vực 4, Phường VII, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Tấn Thái

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Tấn Thái - Đại diện pháp luật: Văn Tấn Thái
Địa chỉ: ấp Thạnh Xuân, Xã Hoả Tiến, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Phúc Lợi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Phúc Lợi - Đại diện pháp luật: Tô Đình Minh Quân
Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, khu vực 1, Phường VII, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Kiểm Định Xây Dựng 886

Mã số thuế: Công Ty TNHH Kiểm Định Xây Dựng 886 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kiều
Địa chỉ: Lê Anh Xuân, khu vực 1, Phường III, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Chi Nhánh 5 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Tấn Hùng

Mã số thuế: Chi Nhánh 5 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Tấn Hùng - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Triều
Địa chỉ: Số 10, Lưu Hữu Phước, khu vực 4, Phường I, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Chi Nhánh 1- Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Thành Thi

Mã số thuế: Chi Nhánh 1- Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Thành Thi - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Thi
Địa chỉ: Số nhà 1113, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 1, Phường VII, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Lương Thiên Tỷ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Lương Thiên Tỷ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoá
Địa chỉ: Số 2 đường Nguyễn Công Trứ, khu vực 1, Phường III, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Mtv Điện Tử Hồng Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Điện Tử Hồng Anh - Đại diện pháp luật: Cao Lê Thiên Thu
Địa chỉ: Số 21 Nguyễn Khuyến, Phường III, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Mtv Đồng Tâm Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Đồng Tâm Phát - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn ân
Địa chỉ: Số 44 Đồ Chiểu, Phường I, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Trung Thuận

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Trung Thuận - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nam
Địa chỉ: Số 17 Nguyễn Trãi, khu vực 4, Phường IV, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Xây Dựng 689

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng 689 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Thanh
Địa chỉ: Số 02 đường 19/8, Phường IV, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Hậu Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Hậu Giang - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Đậm
Địa chỉ: Số 143 Đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 4, Phường V, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tín Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tín Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Kha
Địa chỉ: Số 18, đường Nguyễn Văn Quang, Phường V, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Phương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Phương - Đại diện pháp luật: Võ Hoàng Phương
Địa chỉ: số 165 Lê Hồng Phong Khu vực 7, Phường IV, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng 29

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng 29 - Đại diện pháp luật: Lâm Kim Long
Địa chỉ: Số 39 Ngô Quốc Trị, Phường V, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Mtv Điện Gia Dụng Dũng Thuý

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Điện Gia Dụng Dũng Thuý - Đại diện pháp luật: Đỗ Hoàng Dũng
Địa chỉ: Số 09 đường Phan Văn Trị, khu vực 1, Phường VII, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Chi Nhánh 3 Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Tấn Hùng Tại Vị Thanh

Mã số thuế: Chi Nhánh 3 Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Tấn Hùng Tại Vị Thanh - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Triều
Địa chỉ: ấp Mỹ Hiệp 3, Xã Tân Tiến, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Chi Nhánh 4 Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Tấn Hùng Tại Vị Thanh

Mã số thuế: Chi Nhánh 4 Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Tấn Hùng Tại Vị Thanh - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Triều
Địa chỉ: ấp Thạnh Quới 1, Xã Tân Tiến, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Xây Dựng Hoàng Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Xây Dựng Hoàng Giang - Đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Giang
Địa chỉ: Số 299 ấp Thạnh Trung, Xã Hoả Lựu, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Vạn Thành Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Thương Mại Vạn Thành Phát - Đại diện pháp luật: Lâm Trung Hậu
Địa chỉ: Số nhà 368, đường Lê Hồng Phong, khu vực 7, Phường IV, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Hỗ Trợ Nông Nghiệp Delta

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hỗ Trợ Nông Nghiệp Delta - Đại diện pháp luật: Võ Minh Đức
Địa chỉ: 74 Nguyễn Trãi, khu vực 6, Phường IV, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Trường Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Trường Phát - Đại diện pháp luật: Huỳnh Công Thưởng
Địa chỉ: Số 491 A Đường Trần hưng Đạo khu vực 3, Phường I, Tp Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang