Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư VươNG TRUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư VươNG TRUNG - Đại diện pháp luật: Vương Trung Hải
Địa chỉ: Số 147 đường Thượng Đức, Phường Minh Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI HồNG QUANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI HồNG QUANG - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Quang
Địa chỉ: Số 33/140 Tây Sơn, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG TổNG HợP TâM ĐạI DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG TổNG HợP TâM ĐạI DươNG - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lan Anh
Địa chỉ: Số 1 lô A16 An Đà, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI MạCH VươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI MạCH VươNG - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn Quế Lâm (nhà ông Ngô Văn Đức), Xã Thuỵ Hương, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Hscolor

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hscolor - Đại diện pháp luật: Công Ty TNHH Hscolor
Địa chỉ: Lô K3, Khu công nghiệp Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vân Long

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vân Long - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tuân
Địa chỉ: Số 15A An Trì, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Blue Star � Cửa Hàng Trần Phú Hải Phòng

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Blue Star � Cửa Hàng Trần Phú Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nam
Địa chỉ: 81 Trần Phú, P. Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Hkt Electronics Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hkt Electronics Việt Nam - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô L2, KCN Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH AN Vũ KHANG TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH AN Vũ KHANG TạI HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Vũ Trọng Hiển
Địa chỉ: Số 211B Đình Đông, Phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI PHáT TRIểN & DịCH Vụ THUỳ ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI PHáT TRIểN & DịCH Vụ THUỳ ANH - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Thùy
Địa chỉ: Số 1 ngõ 871 đường 5, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ROLLIN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ROLLIN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Huy
Địa chỉ: Số 128D Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI VậN TảI HươNG THảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI VậN TảI HươNG THảO - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ dân phố Quyết Tiến (nhà ông Bùi Văn Tình), Phường Hợp Đức, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH VậN TảI BIểN MINH ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI BIểN MINH ĐạT - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thiện
Địa chỉ: Số 99N/110 Bùi Thị Từ Nhiên, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN DịCH Vụ TâN ĐạI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN DịCH Vụ TâN ĐạI PHáT - Đại diện pháp luật: Phí Văn Hưng
Địa chỉ: Tổ dân phố Biên Hòa (tại nhà ông Phí Văn Hưng), Phường Bàng La, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG THIêN PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG THIêN PHú - Đại diện pháp luật: Đinh Anh Đức
Địa chỉ: Số 19/296 Trữ Khê 3, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN CôNG NGHệ ELIP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN CôNG NGHệ ELIP - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thành
Địa chỉ: Số 11/1198 đường Trần Nhân Tông, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI & PHáT TRIểN PHươNG NAM VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI & PHáT TRIểN PHươNG NAM VIệT - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: Số 11/15/80 Phương Lưu 4, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH VậT Tư THIếT Bị CôNG NGHIệP PHú HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậT Tư THIếT Bị CôNG NGHIệP PHú HưNG - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Tự
Địa chỉ: Số 21 Thứ Liệu, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DầU KHí THịNH VượNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DầU KHí THịNH VượNG - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 413 đường 5 cũ, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU KIM NGưU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU KIM NGưU - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tuyên
Địa chỉ: Số 8/50/379 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI SơN KHUê

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI SơN KHUê - Đại diện pháp luật: Đào Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 942+944 Trần Nhân Tông, Phường Văn Đẩu, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế HE XIN VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế HE XIN VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Thủy
Địa chỉ: Số 46 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ CôNG NGHIệP NGọC KHáNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ CôNG NGHIệP NGọC KHáNH - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Số 01/100 Quy Tức, tổ Quy Tức 1, Phường Phù Liễn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TùNG BảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TùNG BảO - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Nhàn
Địa chỉ: Số 54/2 Nguyễn Văn Linh, Phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và Tư VấN XâY DựNG ASCENT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và Tư VấN XâY DựNG ASCENT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khơi
Địa chỉ: Số 91 Ngô Kim Tài, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI QUốC Tế TRADIVE

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI QUốC Tế TRADIVE - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Quang
Địa chỉ: Số 59 Cát Cụt, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI VậN TảI QUốC Tế THUậN ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI VậN TảI QUốC Tế THUậN ĐạT - Đại diện pháp luật: Đào Thị Trang
Địa chỉ: Thôn Khúc Giản (tại nhà bà Đào Thị Trang), Xã An Tiến, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI VậN TảI HảI LONG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI VậN TảI HảI LONG PHáT - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hương
Địa chỉ: Số 85/189 Đông Khê, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN THéP TRí NGUYễN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THéP TRí NGUYễN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Đạt
Địa chỉ: Số 52 Ngô Gia Tự, Phường Cát Bi, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU Mỹ AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU Mỹ AN - Đại diện pháp luật: Đào Thị Thu An
Địa chỉ: Số 213 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng