Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Hải Phòng

CôNG TY TNHH VậN TảI ĐứC TRUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI ĐứC TRUNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Đức
Địa chỉ: Thôn Thiên Kha (Tại nhà ông Lê Văn Vinh), Xã Tiên Cường, Huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH HT SOLAR VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HT SOLAR VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Liu Tian Qiao
Địa chỉ: Nhà xưởng F3, 1 và F3, 2, Lô F3, khu công nghiệp Tràng Duệ, th, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ TRườNG Vũ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ TRườNG Vũ - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Lượng
Địa chỉ: Thôn Kim Lâu (tại nhà ông Bùi Quang Lượng), Xã Tân Liên, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHIệP PHụ TRợ SAKURA

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHIệP PHụ TRợ SAKURA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Giang
Địa chỉ: Số 32/78/63 phố Cấm, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI QUốC Tế THIêN PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI QUốC Tế THIêN PHúC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tâm
Địa chỉ: Đội 2 (tại nhà bà Nguyễn Thị Thủy), Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐôNG THUậN AN KHANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐôNG THUậN AN KHANG - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngân
Địa chỉ: Thôn Xuân úc (tại nhà ông Đào Văn Lâm), Xã Thuận Thiên, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU MINH KHáNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU MINH KHáNH - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Vịnh
Địa chỉ: Số 46A, tổ 3, xóm Trung, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ VIễN THôNG FOLIS

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ VIễN THôNG FOLIS - Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Thịnh
Địa chỉ: Toà nhà Khánh Hội, lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN ĐìNH Vũ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN ĐìNH Vũ - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Thưởng
Địa chỉ: Ngã 3 Đình Vũ, KCN Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY LắP KHáNH BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY LắP KHáNH BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng ý
Địa chỉ: Số 318 Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TúI XáCH & HàNH Lý TOàN CầU TạI THàNH PHố HảI PHòNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH TúI XáCH & HàNH Lý TOàN CầU TạI THàNH PHố HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Hồng
Địa chỉ: Gian 3033 tầng 3 Parkson Thuỳ Dương Plaza, khu đô thị ngã nă, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ ăN UốNG HUIWANG TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ ăN UốNG HUIWANG TạI HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: Thôn Bấc Vang, Xã Dương Quan, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN SBL

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN SBL - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hảo
Địa chỉ: Số 2 Trà Khê, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH GIáO DụC CHấT LượNG CAO LINH SAN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIáO DụC CHấT LượNG CAO LINH SAN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Diễm Linh
Địa chỉ: Số 158 Lũng Đông, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU HảI TIêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU HảI TIêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quý Giang
Địa chỉ: Số 59/25 Lê Lợi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI TRườNG THịNH (VIệT NAM)

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI TRườNG THịNH (VIệT NAM) - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Số 4/750 tổ dân phố Phương Lưu 9, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH VậN TảI Vũ MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI Vũ MINH - Đại diện pháp luật: Lê Thu Thuỷ
Địa chỉ: Số nhà 65, tổ dân phố 16, Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI PHáT TRIểN HùNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI PHáT TRIểN HùNG PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Việt Hùng
Địa chỉ: Số 291 Nguyễn Cộng Hòa, Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI VậT Tư THANH BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI VậT Tư THANH BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quyên
Địa chỉ: Thôn Vân Tra (Tại nhà bà Nguyễn Thị Quyên), Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế NGọC HâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế NGọC HâN - Đại diện pháp luật: Hoàng Duy An
Địa chỉ: Số 22/24 Trần Hưng Đạo, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI VậT Tư THIếT Bị HOàNG ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI VậT Tư THIếT Bị HOàNG ĐạT - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Đạt
Địa chỉ: Thôn Vân Tra (tại nhà bà Nguyễn Thị Bình), Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH HảI PHòNG - CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN Kế TOáN Hà NộI

Mã số thuế: CHI NHáNH HảI PHòNG - CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN Kế TOáN Hà NộI - Đại diện pháp luật: Lê Thành Tuân
Địa chỉ: Số 102 Khu dân cư Quán Nam, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH TOàN CầU CK VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TOàN CầU CK VINA - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Chuyển
Địa chỉ: Tổ 27 (nhà ông Đặng Đình Chuyển), Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ DU LịCH VậN TảI HOàNG HảI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ DU LịCH VậN TảI HOàNG HảI - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Kim Dung
Địa chỉ: Số 44/435 Lũng Đông, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH HươNG SEN HảI PHòNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HươNG SEN HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Kim Yến
Địa chỉ: Số 16 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI SIHAI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI SIHAI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Số 5/38/280 Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI Và DịCH Vụ BáCH VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI Và DịCH Vụ BáCH VIệT - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Việt
Địa chỉ: Thôn Xuân úc (tại nhà ông Phạm Văn Việt), Xã Thuận Thiên, Huyện Kiến Thuỵ, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN THươNG MạI Và SảN XUấT NộI THấT VIệT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN THươNG MạI Và SảN XUấT NộI THấT VIệT - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hoàng Yến
Địa chỉ: Số 37 đường Đông Phong, Phường Nam Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THưởNG THUỷ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THưởNG THUỷ - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn 8 (Tại nhà bà Trịnh Thị Thủy), Xã Hoà Bình, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH TRANG TOàN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRANG TOàN - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hiệp
Địa chỉ: Tổ dân phố 17 (nhà bà Lê Thị Hiệp), Thị trấn Cát Bà, Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng