Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Ngô Quyền

CôNG TY TNHH MậU DịCH PHú THáI NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MậU DịCH PHú THáI NGUYêN - Đại diện pháp luật: Trần Thị Vân Liêm
Địa chỉ: Số 411, lô 22, đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH MUA SắM KOREA MARKET

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MUA SắM KOREA MARKET - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ngà
Địa chỉ: Phòng 501, 502 tầng 5 khách sạn Thắng Lợi, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Văn phòng đại diện Công ty TNHH Maxpeed Hà Nội

Mã số thuế: Văn phòng đại diện Công ty TNHH Maxpeed Hà Nội - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Hưng
Địa chỉ: Phòng 614 tòa nhà TD Business Center, lô 20A Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ TâN ĐỉNH VàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ TâN ĐỉNH VàNG - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Số 16 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU MINH DUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU MINH DUY - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Hưng
Địa chỉ: Số 19, 21 Trần Khánh Dư, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI PHáT TRIểN QUANG DũNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI PHáT TRIểN QUANG DũNG - Đại diện pháp luật: Lê Thị Anh
Địa chỉ: Số 298A Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI PHáT TRIểN LONG PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI PHáT TRIểN LONG PHúC - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Toan
Địa chỉ: Số 8/229 Lê Thánh Tông, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI CươNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI CươNG PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Văn Cương
Địa chỉ: Số 1/54 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH JDL VN - CHI NHáNH HảI PHòNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH JDL VN - CHI NHáNH HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Đào Văn Thành
Địa chỉ: P410, toà nhà Sơn Hải, số 452 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Chi Nhánh Tại Hải Phòng - Công Ty TNHH Hoi Wah Shipping Agencies (Vietnam)

Mã số thuế: Chi Nhánh Tại Hải Phòng - Công Ty TNHH Hoi Wah Shipping Agencies (Vietnam) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: P.506, toà nhà TD Business Center,số 20A đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH GIáO DụC FORTUNA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIáO DụC FORTUNA - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Hương
Địa chỉ: Số 26 Thiên Lôi, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI VậT Tư XâY DựNG Và VậN TảI THàNH ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI VậT Tư XâY DựNG Và VậN TảI THàNH ĐạT - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Dũng
Địa chỉ: Số 18E2/613 Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DịCH Vụ DU LịCH QUANG MINH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư DịCH Vụ DU LịCH QUANG MINH - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Tùng
Địa chỉ: Thửa số 01 lô 22A, Khu đô thị mới Ngã 5, Sân bay Cát Bi, đư, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và PHáT TRIểN HùNG QUANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và PHáT TRIểN HùNG QUANG - Đại diện pháp luật: Ngô Anh Hùng
Địa chỉ: Số 22/52/14 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THANH NGọC VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THANH NGọC VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Lê An
Địa chỉ: Số 30/44 Lê Lai, Phường Lạc Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CN Công ty TNHH Triumph International Việt Nam tại TP Hải Phòng

Mã số thuế: CN Công ty TNHH Triumph International Việt Nam tại TP Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Cathrin Hammes
Địa chỉ: số 119 Đường Cầu Đất,, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH XăNG DầU THịNH PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH XăNG DầU THịNH PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hạ
Địa chỉ: Số 22B2/7B đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH BáNH MứT THANH LịCH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BáNH MứT THANH LịCH - Đại diện pháp luật: Lê Bình Nhuận
Địa chỉ: Số 162 Cầu Đất, Phường Cầu Đất, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế Đô THị VIệT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế Đô THị VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thanh
Địa chỉ: Số 18/53/36 Vạn Mỹ, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MAI HUê

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MAI HUê - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Điệp
Địa chỉ: Số 5 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHIệP PHụ TRợ SAKURA

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHIệP PHụ TRợ SAKURA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Giang
Địa chỉ: Số 32/78/63 phố Cấm, Phường Gia Viên, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU MINH KHáNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU MINH KHáNH - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Vịnh
Địa chỉ: Số 46A, tổ 3, xóm Trung, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ VIễN THôNG FOLIS

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ VIễN THôNG FOLIS - Đại diện pháp luật: Đinh Tiến Thịnh
Địa chỉ: Toà nhà Khánh Hội, lô 2/3C đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH TúI XáCH & HàNH Lý TOàN CầU TạI THàNH PHố HảI PHòNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH TúI XáCH & HàNH Lý TOàN CầU TạI THàNH PHố HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Hồng
Địa chỉ: Gian 3033 tầng 3 Parkson Thuỳ Dương Plaza, khu đô thị ngã nă, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU HảI TIêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU HảI TIêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quý Giang
Địa chỉ: Số 59/25 Lê Lợi, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG TổNG HợP TâM ĐạI DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG TổNG HợP TâM ĐạI DươNG - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lan Anh
Địa chỉ: Số 1 lô A16 An Đà, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Blue Star � Cửa Hàng Trần Phú Hải Phòng

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Blue Star � Cửa Hàng Trần Phú Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nam
Địa chỉ: 81 Trần Phú, P. Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế HE XIN VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế HE XIN VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Thủy
Địa chỉ: Số 46 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI VậN TảI HảI LONG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI VậN TảI HảI LONG PHáT - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hương
Địa chỉ: Số 85/189 Đông Khê, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU Mỹ AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XUấT NHậP KHẩU Mỹ AN - Đại diện pháp luật: Đào Thị Thu An
Địa chỉ: Số 213 đường Ngô Quyền, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng