Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Lê Chân

CôNG TY TNHH ĐộNG LựC XANH HảI PHòNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐộNG LựC XANH HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thăng
Địa chỉ: Số 11/43 Nguyễn Tường Loan, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI SADO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI SADO - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hiền
Địa chỉ: Số 82/363 Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Kỹ THUậT KíNH NAM HảI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Kỹ THUậT KíNH NAM HảI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyến
Địa chỉ: Số 141 Hàng Kênh, Phường Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI XâY DựNG GIA HUY

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI XâY DựNG GIA HUY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Số 326C Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH NEW SKIN VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NEW SKIN VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Thoa
Địa chỉ: Số 23 khu nhà ở 261 đường Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH VàNG BạC BảO LưU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VàNG BạC BảO LưU - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 263D Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI THáI Vũ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI THáI Vũ - Đại diện pháp luật: Vũ Thái Học
Địa chỉ: Số 68/213 đường Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ OANH HOàNG YếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ OANH HOàNG YếN - Đại diện pháp luật: Lê Thị Quế
Địa chỉ: Số 215 Nguyễn Văn Linh, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH COREINGREDIENTS VIệT NAM TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH COREINGREDIENTS VIệT NAM TạI HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Phan Thành Trung
Địa chỉ: Số 367 Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế DUY MINH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế DUY MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Minh
Địa chỉ: Số 4 Phạm Huy Thông, Phường An Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI QUốC Tế Lê NGUYễN - CHI NHáNH HảI PHòNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI QUốC Tế Lê NGUYễN - CHI NHáNH HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Ngân
Địa chỉ: Số 2 đường Đông Trà 1, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI PHáT TRIểN HùNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI PHáT TRIểN HùNG PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Việt Hùng
Địa chỉ: Số 291 Nguyễn Cộng Hòa, Phường Trần Nguyên Hãn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH HảI PHòNG - CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN Kế TOáN Hà NộI

Mã số thuế: CHI NHáNH HảI PHòNG - CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN Kế TOáN Hà NộI - Đại diện pháp luật: Lê Thành Tuân
Địa chỉ: Số 102 Khu dân cư Quán Nam, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH TOàN CầU CK VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TOàN CầU CK VINA - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Chuyển
Địa chỉ: Tổ 27 (nhà ông Đặng Đình Chuyển), Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI SIHAI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI SIHAI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Số 5/38/280 Trần Nguyên Hãn, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH AN Vũ KHANG TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH AN Vũ KHANG TạI HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Vũ Trọng Hiển
Địa chỉ: Số 211B Đình Đông, Phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ROLLIN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ ROLLIN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Huy
Địa chỉ: Số 128D Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU KIM NGưU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU KIM NGưU - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tuyên
Địa chỉ: Số 8/50/379 Miếu Hai Xã, Phường Dư Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TùNG BảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ TùNG BảO - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Nhàn
Địa chỉ: Số 54/2 Nguyễn Văn Linh, Phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và Tư VấN XâY DựNG ASCENT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và Tư VấN XâY DựNG ASCENT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khơi
Địa chỉ: Số 91 Ngô Kim Tài, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI QUốC Tế TRADIVE

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI QUốC Tế TRADIVE - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Quang
Địa chỉ: Số 59 Cát Cụt, Phường An Biên, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH INMATSU VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH INMATSU VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải
Địa chỉ: Số 28B/89/34 Chợ Hàng, Phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Và TRUYềN THôNG VIệT BắC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG NGHệ Và TRUYềN THôNG VIệT BắC - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Tùng
Địa chỉ: Số 30/792 Thiên Lôi, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và CHế BIếN NôNG NGHIệP HữU Cơ BốN MùA

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và CHế BIếN NôNG NGHIệP HữU Cơ BốN MùA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Vịnh
Địa chỉ: Số 1 ngách 19, ngõ 238 Hào Khê, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI VĩNH THUậN STAR

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI VĩNH THUậN STAR - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Mẫn
Địa chỉ: Số 345 Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI KIM PHượNG HOàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI KIM PHượNG HOàNG - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Ngọt
Địa chỉ: Số 174B Chùa Hàng, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH MINH Tú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH MINH Tú - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thanh Xuân
Địa chỉ: Số 46/7/7/37 Lán Bè, Phường Lam Sơn, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH DũNG THUý

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH DũNG THUý - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Dũng
Địa chỉ: Số 8T1+2 lô B19 Lâm Tường, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN NGUồN NHâN LựC PHI VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN NGUồN NHâN LựC PHI VIệT - Đại diện pháp luật: Lê Hoài Nam
Địa chỉ: Số 1 Võ Nguyên Giáp, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư & THươNG MạI DU LịCH NAM PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư & THươNG MạI DU LịCH NAM PHONG - Đại diện pháp luật: Ngô Sĩ Nguyên
Địa chỉ: Số 34B/164 Chùa Hàng, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng