Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Kiến An

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI ECO GREEN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI ECO GREEN - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ 7 (tại nhà bà Trần Thị Như Trang), Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI HưNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI HưNG ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: Số 390 Trần Nhân Tông, Phường Nam Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ KHáNH NHUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ KHáNH NHUNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Khôi
Địa chỉ: Số 308 đường Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI HOA THIêN QUý

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI HOA THIêN QUý - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liễu
Địa chỉ: Tổ dân phố Đẩu Phượng 1 (tại nhà bà Nguyễn Thị Liễu), Phường Văn Đẩu, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THể THAO SơN ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THể THAO SơN ĐạT - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hoàng Anh
Địa chỉ: Số 10 ngõ 422 đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Phù Liễn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH NộI THấT ĐứC HOàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NộI THấT ĐứC HOàNG - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Duy
Địa chỉ: Số 21/402 Trần Nhân Tông, Phường Nam Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI DịCH Vụ NGô GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI DịCH Vụ NGô GIA - Đại diện pháp luật: Ngô Hồng Doanh
Địa chỉ: Số 996 Trần Nhân Tông, Phường Văn Đẩu, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG ĐứC Đệ

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG ĐứC Đệ - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Đệ
Địa chỉ: Tổ 1 khu 1 (tại nhà ông Phạm Đức Đệ), Phường Tràng Minh, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI HồNG QUANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI HồNG QUANG - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Quang
Địa chỉ: Số 33/140 Tây Sơn, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG THIêN PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG THIêN PHú - Đại diện pháp luật: Đinh Anh Đức
Địa chỉ: Số 19/296 Trữ Khê 3, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN CôNG NGHệ ELIP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN CôNG NGHệ ELIP - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thành
Địa chỉ: Số 11/1198 đường Trần Nhân Tông, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI SơN KHUê

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI SơN KHUê - Đại diện pháp luật: Đào Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 942+944 Trần Nhân Tông, Phường Văn Đẩu, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ CôNG NGHIệP NGọC KHáNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ CôNG NGHIệP NGọC KHáNH - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Số 01/100 Quy Tức, tổ Quy Tức 1, Phường Phù Liễn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH CôNG NGHIệP NHựA VIệT ĐứC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG NGHIệP NHựA VIệT ĐứC - Đại diện pháp luật: Lê Công Cẩn
Địa chỉ: Số 30 Tân Hà, tổ 3, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP ĐIệN NướC AN THáI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY LắP ĐIệN NướC AN THáI - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Nguyện
Địa chỉ: Số 1A/211 Hoàng Quốc Việt, Phường Ngọc Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ ĐIềU DưỡNG BảO NGọC BìNH AN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ ĐIềU DưỡNG BảO NGọC BìNH AN - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Dinh
Địa chỉ: Số 238 Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI KIêN THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI KIêN THịNH - Đại diện pháp luật: Phạm Thị ánh Hồng
Địa chỉ: Số 140 Hoàng Thiết Tâm, Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI LâM Vũ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI LâM Vũ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Số 29/106 Lãm Khê, Phường Đồng Hoà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Bưu điện quận Kiến An

Mã số thuế: Bưu điện quận Kiến An - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Hồng
Địa chỉ: Số 2 Phan Đăng Lưu, P. Trần Thành Ngọ,, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Nhựa Đại Toàn Cầu - Chi Nhánh Hải Phòng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nhựa Đại Toàn Cầu - Chi Nhánh Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Địa chỉ: Khu A1, Phường Phù Liễn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Trọng Hưng Hải Phòng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Trọng Hưng Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Hân
Địa chỉ: Số 4/45 đường Hoàng Công Khanh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Và Xây Dựng Đại Nghĩa

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Thương Mại Và Xây Dựng Đại Nghĩa - Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Khánh
Địa chỉ: Số 774 đường Trường Chinh, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Giao Nhận Và Vận Tải Bình An Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Giao Nhận Và Vận Tải Bình An Phát - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Trưởng
Địa chỉ: Số 8/8/180 Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Đại An Phát

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Đại An Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Phước
Địa chỉ: Số 33 Lê Duẩn, Phường Quán Trữ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Hepco

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Hepco - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Toàn
Địa chỉ: Số 57/106 Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Một Thành Viên In ấn Cao Cấp

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên In ấn Cao Cấp - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Tổ 5 đường Hoàng Công Khanh (nhà ông Nguyễn Hữu Hiệp), Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Thương Mại Thành Lâm

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Và Thương Mại Thành Lâm - Đại diện pháp luật: Trần Duy Hưng
Địa chỉ: Số 138 Khúc Trì, Phường Ngọc Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Hồng Cúc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Hồng Cúc - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hồng
Địa chỉ: Số 1124+1126 Trần Nhân Tông, Phường Văn Đẩu, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Cung ứng Vật Tư Và Dịch Vụ Vạn Tín Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Cung ứng Vật Tư Và Dịch Vụ Vạn Tín Phát - Đại diện pháp luật: Đỗ Khắc Tiệp
Địa chỉ: Lô 85 Khu tái định cư Đồng Hòa 2, Phường Đồng Hoà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Đại Vũ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Đại Vũ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Giang
Địa chỉ: Tổ Mỹ Khê Đông (nhà ông Nguyễn Ngọc Tho), Phường Đồng Hoà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng