Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Hồng Bàng

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và XâY LắP ĐIệN ANH ĐứC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và XâY LắP ĐIệN ANH ĐứC - Đại diện pháp luật: Ngọ Ngọc Bằng Xuân
Địa chỉ: Số 12/18/25 đường Quang Đàm, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH HOá DầU HảI MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOá DầU HảI MINH - Đại diện pháp luật: Trần Hải Đăng
Địa chỉ: Số 46 Kỳ Đồng, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH HOá DầU TùNG LINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOá DầU TùNG LINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sơn Tùng
Địa chỉ: Số 10 Ký Con, Phường Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI HI-LON KOVI FIBER

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI HI-LON KOVI FIBER - Đại diện pháp luật: Đồng Thị Liễu
Địa chỉ: Km 9 đường Hà Nội, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI SơN THắM CONTAINER

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI SơN THắM CONTAINER - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 10/12/2 Hoàng Văn Thụ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH BIGDOOR VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BIGDOOR VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Tạ Duy Khánh
Địa chỉ: Số 518 đường 5/5, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế NGọC HâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế NGọC HâN - Đại diện pháp luật: Hoàng Duy An
Địa chỉ: Số 22/24 Trần Hưng Đạo, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH HươNG SEN HảI PHòNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HươNG SEN HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Kim Yến
Địa chỉ: Số 16 Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vân Long

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vân Long - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tuân
Địa chỉ: Số 15A An Trì, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI PHáT TRIểN & DịCH Vụ THUỳ ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI PHáT TRIểN & DịCH Vụ THUỳ ANH - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Thùy
Địa chỉ: Số 1 ngõ 871 đường 5, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH VậT Tư THIếT Bị CôNG NGHIệP PHú HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậT Tư THIếT Bị CôNG NGHIệP PHú HưNG - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Tự
Địa chỉ: Số 21 Thứ Liệu, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DầU KHí THịNH VượNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DầU KHí THịNH VượNG - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 413 đường 5 cũ, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY DUTY FREE TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY DUTY FREE TạI HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Lương Thu Hà
Địa chỉ: Số 1D Lãn ông, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH XâY LắP Và THươNG MạI TUYếT VâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY LắP Và THươNG MạI TUYếT VâN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: Số 58B/781 Đại lộ Tôn Đức Thắng, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI TổNG HợP VIệT TRUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI TổNG HợP VIệT TRUNG - Đại diện pháp luật: Bùi Mạnh Cường
Địa chỉ: Tổ 4, Cam lộ 1 (tại nhà bà Lý Thị Hương), Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và CHUYểN PHáT NHANH NộI BàI TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và CHUYểN PHáT NHANH NộI BàI TạI HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thuận
Địa chỉ: Số 117 Hạ Lý, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN METACO

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN METACO - Đại diện pháp luật: Hoàng Kim Thiện
Địa chỉ: Tầng 5, số 5 đường Lý Tự Trọng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Vận Tải Và Dịch Vụ Châu Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vận Tải Và Dịch Vụ Châu Giang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Định
Địa chỉ: Số 669 tổ đường 5/4, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Cơ Khí á Uy Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thiết Bị Máy Cơ Khí á Uy Việt Nam - Đại diện pháp luật: Lê Thị Khánh Ngọc
Địa chỉ: Số 158B đường 5 mới, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Cơ Khí Linh Kiệt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Cơ Khí Linh Kiệt - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thu
Địa chỉ: Số 10/30/66 Vạn Kiếp, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Vạn Hạnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Vạn Hạnh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Số 6 tổ 9 Quỳnh Cư, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Bất Động Sản Hoàng Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Bất Động Sản Hoàng Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Hòa
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Trung tâm thương mại, số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế An Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế An Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan
Địa chỉ: Km 92 Quốc lộ 5 mới, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Vật Tư Xây Dựng Trung Hưng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Vật Tư Xây Dựng Trung Hưng - Đại diện pháp luật: Lê Quang Trung
Địa chỉ: Số 887 tổ đường 5/6, Phường Hùng Vương, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Công ty Luật TNHH Một Thành Viên Đông Hải

Mã số thuế: Công ty Luật TNHH Một Thành Viên Đông Hải - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Thu Hương
Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà TTTM số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Biển Biển Xanh Hải Phòng

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần  Vận Tải Biển Biển Xanh Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Phòng 313 nhà khách Hải Phòng, số 5 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Start-Up Hải Phòng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Start-Up Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Bắc
Địa chỉ: Phòng 504, tầng 5, nhà Trung tâm điều hành, Số 5 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Nexia Stt - Chi Nhánh An Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nexia Stt - Chi Nhánh An Phát - Đại diện pháp luật: Trần Thị Minh Tần
Địa chỉ: Số 245 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Pháp Việt

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Pháp Việt - Đại diện pháp luật: Đoàn Xuân Thạo
Địa chỉ: Số 2 Bến Bính, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Anh Nghĩa

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Anh Nghĩa - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thanh Hoài
Địa chỉ: Số 60 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng