Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Thuỷ Nguyên

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Hà CHUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Hà CHUNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oánh
Địa chỉ: Thôn áp Tràn (tại nhà bà Nguyễn Thị Oánh), Xã Dương Quan, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG VIệT TIệP

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG VIệT TIệP - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Vinh
Địa chỉ: Thôn Quán (tại nhà ông Nguyễn Thế Vinh), Xã Thuỷ Đường, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Cơ KHí ĐúC ANH THOảNG

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Cơ KHí ĐúC ANH THOảNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kỳ Anh
Địa chỉ: Số 228, thôn 6, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH Số 2 CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XâY DựNG QUYếT THắNG

Mã số thuế: CHI NHáNH Số 2 CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XâY DựNG QUYếT THắNG - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Minh
Địa chỉ: Phố Mới, Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Juraron Industries Hải Phòng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Juraron Industries Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Ngọc Hà
Địa chỉ: Số 127, đường số 6, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP, Xã Lập Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH VậN TảI THUỷ TRườNG AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI THUỷ TRườNG AN - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Luyện
Địa chỉ: Đội 5 (tại nhà ông Phạm Văn Thăng), Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và HOàN THIệN NộI THấT BảO NGọC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và HOàN THIệN NộI THấT BảO NGọC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Văn
Địa chỉ: Xóm ngã 4 (tại nhà ông Nguyễn Phi Nhường), Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI MTV HOàNG LINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI MTV HOàNG LINH - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Quý
Địa chỉ: Đội 10, Thôn Phi Liệt (Tại nhà ông Phùng Văn Thiệp), Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI QUốC Tế THIêN PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI QUốC Tế THIêN PHúC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tâm
Địa chỉ: Đội 2 (tại nhà bà Nguyễn Thị Thủy), Xã Tân Dương, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ ăN UốNG HUIWANG TạI HảI PHòNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ ăN UốNG HUIWANG TạI HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: Thôn Bấc Vang, Xã Dương Quan, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THưởNG THUỷ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THưởNG THUỷ - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn 8 (Tại nhà bà Trịnh Thị Thủy), Xã Hoà Bình, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT & PHáT TRIểN THươNG MạI ĐOàN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT & PHáT TRIểN THươNG MạI ĐOàN PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Văn Đoàn
Địa chỉ: Xóm 5 (nhà ông Lê Văn Đoàn), Xã Kỳ Sơn, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH WONG LONG KEE VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH WONG LONG KEE VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Pei Jie Wong
Địa chỉ: Nhà xưởng W3B, số 151 đường Đông Tây, VSIP Hải Phòng, Xã Thuỷ Triều, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI VậN TảI QUYếT THắNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI VậN TảI QUYếT THắNG - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ba
Địa chỉ: Khu Quyết Thắng (tại nhà ông Phạm Văn Ba), Thị trấn Minh Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI TOàN PHú

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư THươNG MạI TOàN PHú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Trại (nhà ông Nguyễn Văn Phương), Xã Thuỷ Đường, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI THéP KêNH GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI THéP KêNH GIANG - Đại diện pháp luật: Dương Thị Nguyên Ngọc
Địa chỉ: Thôn A2 (tại nhà bà Dương Thị Nguyên Ngọc), Xã Kênh Giang, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH CITICOM HảI PHòNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CITICOM HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Lê Phụng Quang
Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Chi Nhánh Tại Hải Phòng - Công Ty TNHH Một Thành Viên Than Minh Long

Mã số thuế: Chi Nhánh Tại Hải Phòng - Công Ty TNHH Một Thành Viên Than Minh Long - Đại diện pháp luật: Trịnh Minh Long
Địa chỉ: Thôn Bạch Đằng, Xã Gia Đức, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Thể Công

Mã số thuế: Công Ty TNHH Du Lịch Và Thương Mại Thể Công - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thuận
Địa chỉ: Thôn Lâu Làng (tại nhà ông Nguyễn Đức Thuận), Xã Hoa Động, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH San Lấp Mặt Bằng Chung Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH San Lấp Mặt Bằng Chung Nam - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Đông
Địa chỉ: Khu Tái định cư 2, Xóm 10 (Tại nhà ông Vũ Văn Đông), Xã Tam Hưng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Thiên Thuận Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Thiên Thuận Thành - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Dưỡng
Địa chỉ: Số 3/9/35 Đà Nẵng, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ 168

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Phát Triển Dịch Vụ 168 - Đại diện pháp luật: Vũ Đắc Dũng
Địa chỉ: Xóm 4 (tại nhà ông Vũ Đình Thắng), Xã Gia Minh, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Vận Tải Trường Dương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Vận Tải Trường Dương - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Bân
Địa chỉ: Thôn An Trại (tại nhà ông Bùi Văn Bân), Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Minh - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Anh
Địa chỉ: Số 56 tổ dân phố Hàm Long, Thị trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tường Long

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tường Long - Đại diện pháp luật: Cao Trần Thiên
Địa chỉ: Khu công nghiệp Kiền Bái, Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Xiang Fu Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xiang Fu Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị An Na
Địa chỉ: Km 19 quốc lộ 10, Xã Kiền Bái, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cấp Nước An Lư

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cấp Nước An Lư - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuấn
Địa chỉ: Thôn An Lợi (tại nhà ông Nguyễn Văn Tân), Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Thái Long

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Thái Long - Đại diện pháp luật: Đỗ Bá Dương
Địa chỉ: Thôn Đá Bạc (nhà ông Trần Văn Nam), Xã Lưu Kỳ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hoàng Ninh

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hoàng Ninh - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quảng
Địa chỉ: Đường 359, thôn An Lợi, Xã An Lư, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Vũ Minh Hải Phòng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vũ Minh Hải Phòng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiệu
Địa chỉ: Thôn Mức (nhà ông Nguyễn Văn Hiệu), Xã Phục Lễ, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng