Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện An Dương

CôNG TY TNHH ĐIệN & ĐIệN LạNH THANH VâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐIệN & ĐIệN LạNH THANH VâN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn Tiên Nông (tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh), Xã Đại Bản, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU KASAKI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU KASAKI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hảo
Địa chỉ: Thửa 41 Chung cư Hoàng Mai, Xã Đồng Thái, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH Số 1 CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XâY DựNG QUYếT THắNG

Mã số thuế: CHI NHáNH Số 1 CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XâY DựNG QUYếT THắNG - Đại diện pháp luật: Trần Hải Đoàn
Địa chỉ: Số 107, 109, 111 Đại lộ Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI & DU LịCH MạNH THắNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI & DU LịCH MạNH THắNG - Đại diện pháp luật: Lương Mạnh Thắng
Địa chỉ: Thôn Do Nha (nhà ông Lương Mạnh Thắng), Xã Tân Tiến, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Jade M Vina

Mã số thuế: Công Ty TNHH Jade M Vina - Đại diện pháp luật: Chang Jinkab
Địa chỉ: NX H1,Lô C5, 1 khu CN1,KCN Tràng Duệ,thuộc KKT ĐìnhVũ, Cát Hải, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG LINH PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG LINH PHONG - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hiền
Địa chỉ: Thôn Hà Đỗ (nhà bà Phạm Thị Hiền), Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH Kỹ THUậT IN THàNH ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Kỹ THUậT IN THàNH ĐạT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Thôn Hy Tái (tại nhà ông Nguyễn Văn Thành), Xã Hồng Thái, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH HT SOLAR VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HT SOLAR VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Liu Tian Qiao
Địa chỉ: Nhà xưởng F3, 1 và F3, 2, Lô F3, khu công nghiệp Tràng Duệ, th, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI VậT Tư THANH BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI VậT Tư THANH BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quyên
Địa chỉ: Thôn Vân Tra (Tại nhà bà Nguyễn Thị Quyên), Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI VậT Tư THIếT Bị HOàNG ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI VậT Tư THIếT Bị HOàNG ĐạT - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Đạt
Địa chỉ: Thôn Vân Tra (tại nhà bà Nguyễn Thị Bình), Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Hscolor

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hscolor - Đại diện pháp luật: Công Ty TNHH Hscolor
Địa chỉ: Lô K3, Khu công nghiệp Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Hkt Electronics Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hkt Electronics Việt Nam - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô L2, KCN Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH HảI PHòNG - CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế NAM TIếN

Mã số thuế: CHI NHáNH HảI PHòNG - CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế NAM TIếN - Đại diện pháp luật: Đặng Phạm Hùng
Địa chỉ: Số 428A, 429D đường Máng Nước, thôn Văn Cú, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN SảN XUấT NGâN THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN SảN XUấT NGâN THịNH - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Phú
Địa chỉ: Thôn Nam Hòa (nhà ông Đoàn Văn Phú), Xã An Hưng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế ĐầU Tư XâY DựNG TRườNG SA

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế ĐầU Tư XâY DựNG TRườNG SA - Đại diện pháp luật: Vũ Nam Trung
Địa chỉ: Thôn 2 (nhà ông Nguyễn Đình Hùng), Xã Bắc Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH SảN XUâT VậT LIệU XâY DựNG SôNG CấM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUâT VậT LIệU XâY DựNG SôNG CấM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phong
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Khê (nhà ông Nguyễn Hồng Phong), Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN DầU KHí AN PHú

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DầU KHí AN PHú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Thật
Địa chỉ: Lô 79 Vĩnh Khê, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH KIM KHí TâN TùNG DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KIM KHí TâN TùNG DươNG - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Tùng
Địa chỉ: Thôn Hy Tái (khu đất nhà ông Phạm Văn Thuân), Xã Hồng Thái, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI & DịCH Vụ Vũ NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI & DịCH Vụ Vũ NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tâm
Địa chỉ: Tổ dân phố 1 (tại nhà bà Nguyễn Thị Tâm), Thị trấn An Dương, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI IN DHT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI IN DHT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh
Địa chỉ: Thôn Đào Yêu, Xã Hồng Thái, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Sửa Chữa An Thịnh Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Sửa Chữa An Thịnh Phát - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Hà
Địa chỉ: Số 1 đường Máng Nước, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Havetco

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Havetco - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thương
Địa chỉ: Thôn Minh Kha (nhà bà Vũ Thị Thương), Xã Đồng Thái, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Thương Mại Trường Khang

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Thương Mại Trường Khang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phú
Địa chỉ: Số 29A đại lộ Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thể Thao Đất Cảng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thể Thao Đất Cảng - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quang
Địa chỉ: Thôn Phạm Dùng (Tại nhà ông Lê Thế Hải), Xã An Hồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Chế Tạo Cơ Khí Hải Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Chế Tạo Cơ Khí Hải Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Khuê
Địa chỉ: Thôn Kiền Trung (nhà ông Nguyễn Như Hải), Xã Hồng Thái, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Asian

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Asian - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mai
Địa chỉ: Thôn Dụ Nghĩa (Tại nhà bà Đỗ Thị Thu Phương), Xã Lê Thiện, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tanaphar

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tanaphar - Đại diện pháp luật: Đặng Hùng Cường
Địa chỉ: Thôn Kiều Đông (Tại nhà ông Đặng Hùng Cường), Xã Hồng Thái, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Đức Thịnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Đức Thịnh - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Duế
Địa chỉ: Thôn Thắng Lợi (nhà ông Đinh Văn Duế), Xã An Hưng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hải Phòng Xanh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hải Phòng Xanh - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bình
Địa chỉ: Thôn Thành Công (tại nhà ông Đỗ Đắc Tý), Xã Đặng Cương, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trường Hưng Thịnh

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trường Hưng Thịnh - Đại diện pháp luật: Lê Đông
Địa chỉ: Số 95 đường số 1, khu dân cư An Trang, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng