Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN RượU SâM TRườNG THọ

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN RượU SâM TRườNG THọ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: Thôn Dương Tiền (tại nhà ông Trần Văn Lập), Xã Trấn Dương, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH MậU DịCH PHú THáI NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MậU DịCH PHú THáI NGUYêN - Đại diện pháp luật: Trần Thị Vân Liêm
Địa chỉ: Số 411, lô 22, đường Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐộNG LựC XANH HảI PHòNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐộNG LựC XANH HảI PHòNG - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thăng
Địa chỉ: Số 11/43 Nguyễn Tường Loan, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI DịCH Vụ HảI Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI DịCH Vụ HảI Hà - Đại diện pháp luật: Vũ Thanh Huấn
Địa chỉ: Số 90 Phương Lưu 1, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH MUA SắM KOREA MARKET

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MUA SắM KOREA MARKET - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Ngà
Địa chỉ: Phòng 501, 502 tầng 5 khách sạn Thắng Lợi, số 3 Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Hà CHUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Hà CHUNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oánh
Địa chỉ: Thôn áp Tràn (tại nhà bà Nguyễn Thị Oánh), Xã Dương Quan, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH DũNG LươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DũNG LươNG - Đại diện pháp luật: Tô Văn Hữu
Địa chỉ: Số 27B khu phố Đông Thái, Thị trấn Vĩnh Bảo, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI SADO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI SADO - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Hiền
Địa chỉ: Số 82/363 Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và XâY LắP ĐIệN ANH ĐứC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN Và XâY LắP ĐIệN ANH ĐứC - Đại diện pháp luật: Ngọ Ngọc Bằng Xuân
Địa chỉ: Số 12/18/25 đường Quang Đàm, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư XâY DựNG Và PHáT TRIểN THươNG MạI KHáNH TOàN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư XâY DựNG Và PHáT TRIểN THươNG MạI KHáNH TOàN - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Duy
Địa chỉ: Số 281, tổ dân phố Văn Tràng 1, Thị Trấn Trường Sơn, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Văn phòng đại diện Công ty TNHH Maxpeed Hà Nội

Mã số thuế: Văn phòng đại diện Công ty TNHH Maxpeed Hà Nội - Đại diện pháp luật: Vũ Quang Hưng
Địa chỉ: Phòng 614 tòa nhà TD Business Center, lô 20A Lê Hồng Phong, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH HOá DầU HảI MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOá DầU HảI MINH - Đại diện pháp luật: Trần Hải Đăng
Địa chỉ: Số 46 Kỳ Đồng, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH HOá DầU TùNG LINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOá DầU TùNG LINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sơn Tùng
Địa chỉ: Số 10 Ký Con, Phường Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐIệN & ĐIệN LạNH THANH VâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐIệN & ĐIệN LạNH THANH VâN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh
Địa chỉ: Thôn Tiên Nông (tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh), Xã Đại Bản, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN Xử Lý CHấT THảI MôI TRườNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Xử Lý CHấT THảI MôI TRườNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Cần
Địa chỉ: Số 6/147 đường Kiều Hạ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU KASAKI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU KASAKI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hảo
Địa chỉ: Thửa 41 Chung cư Hoàng Mai, Xã Đồng Thái, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG VIệT TIệP

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XâY DựNG VIệT TIệP - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Vinh
Địa chỉ: Thôn Quán (tại nhà ông Nguyễn Thế Vinh), Xã Thuỷ Đường, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Kỹ THUậT KíNH NAM HảI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Kỹ THUậT KíNH NAM HảI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyến
Địa chỉ: Số 141 Hàng Kênh, Phường Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI ECO GREEN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI ECO GREEN - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ 7 (tại nhà bà Trần Thị Như Trang), Phường Bắc Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI HưNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI HưNG ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: Số 390 Trần Nhân Tông, Phường Nam Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ TâN ĐỉNH VàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ TâN ĐỉNH VàNG - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Số 16 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Lạch Tray, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Cơ KHí ĐúC ANH THOảNG

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN Cơ KHí ĐúC ANH THOảNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kỳ Anh
Địa chỉ: Số 228, thôn 6, Xã Mỹ Đồng, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI XâY DựNG GIA HUY

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI XâY DựNG GIA HUY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Số 326C Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CHI NHáNH Số 1 CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XâY DựNG QUYếT THắNG

Mã số thuế: CHI NHáNH Số 1 CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và XâY DựNG QUYếT THắNG - Đại diện pháp luật: Trần Hải Đoàn
Địa chỉ: Số 107, 109, 111 Đại lộ Tôn Đức Thắng, Xã An Đồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG AN LâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG AN LâM - Đại diện pháp luật: Bùi Công Thạo
Địa chỉ: Tổ 2A (nhà ông Bùi Công Thạo), Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU MINH DUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU MINH DUY - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Hưng
Địa chỉ: Số 19, 21 Trần Khánh Dư, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ KHáNH NHUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ KHáNH NHUNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Khôi
Địa chỉ: Số 308 đường Trường Chinh, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH NEW SKIN VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NEW SKIN VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Thoa
Địa chỉ: Số 23 khu nhà ở 261 đường Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH VàNG BạC BảO LưU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VàNG BạC BảO LưU - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tuấn
Địa chỉ: Số 263D Trần Nguyên Hãn, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

CôNG TY TNHH THươNG MạI HOA THIêN QUý

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI HOA THIêN QUý - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liễu
Địa chỉ: Tổ dân phố Đẩu Phượng 1 (tại nhà bà Nguyễn Thị Liễu), Phường Văn Đẩu, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng