Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thành phố Hải Dương

CôNG TY TNHH CôNG THươNG VIệT NAM HảI DươNG Cự HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG THươNG VIệT NAM HảI DươNG Cự HưNG - Đại diện pháp luật: Đào Văn Cường
Địa chỉ: Khu Cẩm Khê B, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH HUMAN GLOBAL NETWORK HGN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HUMAN GLOBAL NETWORK HGN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chí
Địa chỉ: Phòng 805 tầng 8 tòa nhà Minh Thái, số 248 Nguyễn Lương Bằng, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Và THươNG MạI TOàN Mỹ PHúC KHANG HảI DươNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Và THươNG MạI TOàN Mỹ PHúC KHANG HảI DươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Số nhà 62C, phố Cầu Cốn, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Công Ty Bảo Hiểm Bảo Long Hải Dương (Thuộc Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bảo Long)

Mã số thuế: Công Ty Bảo Hiểm Bảo Long Hải Dương (Thuộc Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bảo Long) - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân An
Địa chỉ: Lô Số 225 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI THIêN LONG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI THIêN LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Long
Địa chỉ: Số 90, đường Thanh Bình, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI, DịCH Vụ Và SX LONG THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI, DịCH Vụ Và SX LONG THàNH - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Huyền
Địa chỉ: Số nhà 8, ngõ 3 phố Đồng Chanh, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MAY THờI TRANG MạNH QUâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MAY THờI TRANG MạNH QUâN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Số nhà 240, phố Yết Kiêu, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG Và DịCH Vụ HảO PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG Và DịCH Vụ HảO PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Khuê Liễu, Xã Tân Hưng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI QUốC Tế ANH ĐứC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI QUốC Tế ANH ĐứC - Đại diện pháp luật: Hà Thị Yến
Địa chỉ: Số 119, Đường Thanh Bình, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN CHăM SóC XE HơI HTH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CHăM SóC XE HơI HTH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Học
Địa chỉ: Khu 4, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Trung tâm Hợp tác hữu nghị thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

Mã số thuế: Trung tâm Hợp tác hữu nghị thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 15A Hồng Quang, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐạI THàNH JSC

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN ĐạI THàNH JSC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Việt
Địa chỉ: Số 4, ngõ 56, phố Trần Văn Cận, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI DịCH Vụ TấN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI DịCH Vụ TấN PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thảo
Địa chỉ: Số nhà 89 đường Thanh Niên, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH HồNG LâM PACKING

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HồNG LâM PACKING - Đại diện pháp luật: Hoàng Mai Linh
Địa chỉ: Số nhà 30, phố Đền Mẫu, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH KG VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KG VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tuân
Địa chỉ: Khu 1, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI KANG HOA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU THươNG MạI KANG HOA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chính
Địa chỉ: Số nhà 336, đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRườNG NGâN HD

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRườNG NGâN HD - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Lan
Địa chỉ: Số 102 phố Chương Dương, Phường Trần Phú, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hòa Bình Minh Tại Tỉnh Hải Dương

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hòa Bình Minh Tại Tỉnh Hải Dương - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Chính
Địa chỉ: Khu 3, Xã Thạch Khôi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THưởNG OANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THưởNG OANH - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Oanh
Địa chỉ: Số nhà 38, phố Việt Hòa, Khu 5, Phường Việt Hòa, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DầU THựC VậT VICTORIA VIệT NAM TạI HảI DươNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH DầU THựC VậT VICTORIA VIệT NAM TạI HảI DươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: Thôn Thái Bình, Xã Thạch Khôi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN & ĐầU Tư XâY DựNG BắC AN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN & ĐầU Tư XâY DựNG BắC AN - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Thắng
Địa chỉ: Số nhà 71, đường Trần Văn Giáp, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TM & DV ĐứC HUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TM & DV ĐứC HUY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hoàng
Địa chỉ: Số 212 phố Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ LOTUS VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ LOTUS VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khước
Địa chỉ: Số 959, đường Lê Thanh Nghị, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH TM&XD KIM QUý

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM&XD KIM QUý - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quý
Địa chỉ: Số nhà 275 đường Trường Chinh, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN THàNH LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI TâN THàNH LONG - Đại diện pháp luật: Ngô Thành Long
Địa chỉ: Số nhà 228, đường Lê Thanh Nghị, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH TM Và DV Hà VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM Và DV Hà VIệT - Đại diện pháp luật: Trần Hà Việt
Địa chỉ: Số nhà 3/17/207 đường Quang Trung, khu 10, Phường Bình Hàn, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Và THươNG MạI TOàN Mỹ PHúC KHANG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Và THươNG MạI TOàN Mỹ PHúC KHANG - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Huế
Địa chỉ: Số nhà 546, phố Lê Thanh Nghị, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MAY GIA THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MAY GIA THịNH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hòa Bình
Địa chỉ: Khu dân cư Nguyễn Xá, Xã Thạch Khôi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN, THươNG MạI KHáNH HUYềN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN, THươNG MạI KHáNH HUYềN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: Số nhà 79, phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH F88 TạI HảI DươNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN KINH DOANH F88 TạI HảI DươNG - Đại diện pháp luật: Ngô Quang Hưng
Địa chỉ: Ki ốt số 8, phố Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương