Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Tứ Kỳ

CôNG TY TNHH CHòM SAO XANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CHòM SAO XANH - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thanh
Địa chỉ: Đội 1, thôn Đồng Bình, Xã Dân Chủ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN DU HọC QUốC Tế HảI DươNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DU HọC QUốC Tế HảI DươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hương
Địa chỉ: Thị tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lasting Việt Gia Hưng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Lasting Việt Gia Hưng - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Vân
Địa chỉ: Thôn Thượng Hải, Xã Bình Lãng, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Gia Hồng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Gia Hồng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Hồng
Địa chỉ: Thôn Phạm Xá, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Tân An Hd

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tân An Hd - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hà
Địa chỉ: Bãi Neo Xá, Xã Đại Đồng, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

HợP TáC Xã THủY SảN TáI SơN

Mã số thuế: HợP TáC Xã THủY SảN TáI SơN - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Hà
Địa chỉ: Thượng Sơn, Xã Tái Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quạt Hoàng Bách

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Quạt Hoàng Bách - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hạnh
Địa chỉ: Đương 391, thôn Phạm Xá, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Mục

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Hưng Mục - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hưng
Địa chỉ: Thôn Cự Lộc, Xã Minh Đức, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Anh Dũng Th

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Anh Dũng Th - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiếu
Địa chỉ: Thị Tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Thương Mại Minh Khuê

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Và Thương Mại Minh Khuê - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Khuê
Địa chỉ: Thôn Kim Xuyên, Xã Tây Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Tiến Hd

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Việt Tiến Hd - Đại diện pháp luật: Trần Đình Nghị
Địa chỉ: Thôn Thượng Hải, Xã Bình Lãng, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bôn Bình

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Bôn Bình - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Thị Tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH J.Plus.Vina

Mã số thuế: Công Ty TNHH J.Plus.Vina - Đại diện pháp luật: Kaouk Jeong Won
Địa chỉ: Khu Chiều Sành, thôn Mỹ ân, Xã Văn Tố, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Sản Xuất Tm & Dv Nagasaka

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Tm & Dv Nagasaka - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Tuận
Địa chỉ: Đội 9, thôn An Lại, Xã Dân Chủ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Hoàng Dương 299

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Hoàng Dương 299 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo
Địa chỉ: Thôn Nghĩa Xá, Xã Đại Đồng, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Xuân Cầu

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Bao Bì Xuân Cầu - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Viện
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lặc, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Xd Và Tm Phúc Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xd Và Tm Phúc Anh - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Duy
Địa chỉ: Thôn Ngọc Lặc, Xã Ngọc Sơn, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Tuấn Phong Hd

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tuấn Phong Hd - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thủy
Địa chỉ: Thôn ô Mễ, Xã Hưng Đạo, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên May Kiên Nga

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên May Kiên Nga - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên
Địa chỉ: Thôn Phúc Lâm, Xã Minh Đức, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Trung Tâm Nghiên Cứu Và Nhân Giống Thủy Sản Tứ Kỳ - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Hải Dư

Mã số thuế: Trung Tâm Nghiên Cứu Và Nhân Giống Thủy Sản Tứ Kỳ - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Giống Cây Trồng Hải Dư - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Mạc Xá, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Thực Nghiệp Quốc Tế Nghệ Gia

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thực Nghiệp Quốc Tế Nghệ Gia - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH An Lộc Dương

Mã số thuế: Công Ty TNHH An Lộc Dương - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xóm Nguyên Giáp, thôn Thanh Kỳ, Xã An Thanh, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Phương Đông Pc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Phương Đông Pc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thưởng
Địa chỉ: Số nhà 406, đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Tuấn Nghĩa.Tk

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Tuấn Nghĩa.Tk - Đại diện pháp luật: Lê Đại Phong
Địa chỉ: Thôn An Hộ, Xã Quang Trung, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Trường trung học cơ sở Quang Trung

Mã số thuế: Trường trung học cơ sở Quang Trung - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn An Vĩnh, Xã Quang Trung, Xã Quang Trung, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Thương Mại Và ứng Dụng Công Nghệ Việt Hàn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và ứng Dụng Công Nghệ Việt Hàn - Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Quyết
Địa chỉ: Thôn Như Lâm, Xã Phượng Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Mtv Tuấn Kiệt - Tk

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Tuấn Kiệt - Tk - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Băng
Địa chỉ: Thôn Mỹ ân, Xã Văn Tố, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Quang Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Dịch Vụ Quang Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Minh
Địa chỉ: Thị tứ Quang Phục, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên ô Tô Xe Máy Phạm Tuyên Motor

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên ô Tô Xe Máy Phạm Tuyên Motor - Đại diện pháp luật: Phạm Anh Tuyên
Địa chỉ: Số nhà 183 đường 391, Thị trấn Tứ Kỳ, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỳ Nam Tiến

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỳ Nam Tiến - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Nam
Địa chỉ: Phố Quý Cao, Xã Nguyên Giáp, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương