Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Cẩm Giàng

CôNG TY Cổ PHầN THứC ăN HOA Kỳ

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THứC ăN HOA Kỳ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hà
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH SEOUL I.E.VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SEOUL I.E.VINA - Đại diện pháp luật: Eun A Choi
Địa chỉ: Thôn Đông Giao, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH Y DượC Cổ TRUYềN HOàNG GIA VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Y DượC Cổ TRUYềN HOàNG GIA VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Hoàng Công Hiếu
Địa chỉ: Thôn Đông Giao, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH TRườNG PHáT HD

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRườNG PHáT HD - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Thứ
Địa chỉ: Khu 20, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI QUốC Tế BEMICO

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI QUốC Tế BEMICO - Đại diện pháp luật: Lê Duy Thanh
Địa chỉ: Thôn Hộ Vệ, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN NGHĩA Hà HưNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN NGHĩA Hà HưNG - Đại diện pháp luật: Vũ Hiệp
Địa chỉ: Xóm 5, thôn Tràng Kỹ, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH ĐIệN LựC CẩM ĐôNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐIệN LựC CẩM ĐôNG - Đại diện pháp luật: Đào Hữu Thuân
Địa chỉ: Thôn Một, Xã Cẩm Đông, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI THịNH BANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI THịNH BANG - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Chính
Địa chỉ: Km 45 quốc lộ 5, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH LEGEND

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LEGEND - Đại diện pháp luật: Cao Văn Điển
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Cẩm Đoài, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Tự ĐộNG HóA MDT VINA

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Tự ĐộNG HóA MDT VINA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức
Địa chỉ: Thôn Phú Xuân, Xã Cẩm Định, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN VIFON - CHI NHáNH HảI DươNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN VIFON - CHI NHáNH HảI DươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Lân
Địa chỉ: Lô đất CN8, khu công nghiệp Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN PHòNG KHáM ĐA KHOA PHúC AN HảI DươNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN PHòNG KHáM ĐA KHOA PHúC AN HảI DươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ: Thôn Tràng Kĩ, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lobac

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Lobac - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Oánh
Địa chỉ: Thôn Phú Lộc, Xã Cẩm Vũ, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Quang Minh Hd

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Quang Minh Hd - Đại diện pháp luật: Đoàn Thế Dũng
Địa chỉ: Thôn Đào Xá, Xã Cao An, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Hà Hd

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Hà Hd - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Chỉnh
Địa chỉ: Thôn Lôi Xá, Xã Đức Chính, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Pháp Giáo Dục Thế Hệ Mới Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Nghệ Và Giải Pháp Giáo Dục Thế Hệ Mới Việt Nam - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Biên
Địa chỉ: Thôn Hộ Vệ, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Dv & Tm Coda Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dv & Tm Coda Việt Nam - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phúc
Địa chỉ: Đội 4 thôn Quý Dương, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đt Xây Dựng Quốc Việt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Đt Xây Dựng Quốc Việt - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Diễn
Địa chỉ: Thôn Văn Thai, Xã Cẩm Văn, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nam Lộc Phát

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nam Lộc Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Luận
Địa chỉ: Thôn Chi Khê, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hải Minh

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hải Minh - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Minh
Địa chỉ: Số nhà 87 khu 19, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Minh Thuận Th

Mã số thuế: Công Ty TNHH Minh Thuận Th - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thuận
Địa chỉ: Thôn Phú Xá, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Công ty TNHH Atarih precision (Việt Nam) (Nộp thay)

Mã số thuế: Công ty TNHH Atarih precision (Việt Nam) (Nộp thay) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô D2, KCN Phúc Điền, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Mừng

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngọc Mừng - Đại diện pháp luật: Trần Đình Mừng
Địa chỉ: Thôn Kim Quang, Xã Kim Giang, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Thép Minh Phú - Hải Dương

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thép Minh Phú - Hải Dương - Đại diện pháp luật: Vương Tiến Thành
Địa chỉ: Lô CN7, 3, KCN Tân Trường, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Điện Duy Tiến

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiết Bị Điện Duy Tiến - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Huy
Địa chỉ: Thôn Quý Dương, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Bao Bì Phúc Khánh

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Bao Bì Phúc Khánh - Đại diện pháp luật: Trần Đình Thường
Địa chỉ: Thôn An Lại, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Phong Uy Hd

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phong Uy Hd - Đại diện pháp luật: Vương Văn Công
Địa chỉ: Thôn Gạch, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Dolexphar

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Tế Dolexphar - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Long
Địa chỉ: Lô C, 2, khu công nghiệp Đại An mở rộng, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Sun Panel Vina

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sun Panel Vina - Đại diện pháp luật: Trần Văn Mịnh
Địa chỉ: Khu 19,, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Trường Giang Pc Vina

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Trường Giang Pc Vina - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: Thôn Phúc Cầu, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương