Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN THứC ăN HOA Kỳ

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THứC ăN HOA Kỳ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hà
Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Xã Cẩm Phúc, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH CôNG THươNG VIệT NAM HảI DươNG Cự HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CôNG THươNG VIệT NAM HảI DươNG Cự HưNG - Đại diện pháp luật: Đào Văn Cường
Địa chỉ: Khu Cẩm Khê B, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH HUMAN GLOBAL NETWORK HGN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HUMAN GLOBAL NETWORK HGN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chí
Địa chỉ: Phòng 805 tầng 8 tòa nhà Minh Thái, số 248 Nguyễn Lương Bằng, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Và THươNG MạI TOàN Mỹ PHúC KHANG HảI DươNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ Và THươNG MạI TOàN Mỹ PHúC KHANG HảI DươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Số nhà 62C, phố Cầu Cốn, Phường Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Công Ty Bảo Hiểm Bảo Long Hải Dương (Thuộc Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bảo Long)

Mã số thuế: Công Ty Bảo Hiểm Bảo Long Hải Dương (Thuộc Tổng Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bảo Long) - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân An
Địa chỉ: Lô Số 225 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI VậN TảI ĐứC HIếU HD

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI VậN TảI ĐứC HIếU HD - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Vui
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI THIêN LONG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI THIêN LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Long
Địa chỉ: Số 90, đường Thanh Bình, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH XâY DựNG & THươNG MạI THANH TùNG HD

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG & THươNG MạI THANH TùNG HD - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Đội 2, Xã Thượng Vũ, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI, DịCH Vụ Và SX LONG THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI, DịCH Vụ Và SX LONG THàNH - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Huyền
Địa chỉ: Số nhà 8, ngõ 3 phố Đồng Chanh, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MAY THờI TRANG MạNH QUâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MAY THờI TRANG MạNH QUâN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Số nhà 240, phố Yết Kiêu, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế BảO AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế BảO AN - Đại diện pháp luật: Vũ Duy Hòa
Địa chỉ: Thôn Cầu Sộp, Xã Vĩnh Tuy, Huyện Bình Giang, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG Và DịCH Vụ HảO PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI XâY DựNG Và DịCH Vụ HảO PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hùng
Địa chỉ: Thôn Khuê Liễu, Xã Tân Hưng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Hợp tác xã mây tre đan Phả Lại

Mã số thuế: Hợp tác xã mây tre đan Phả Lại - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Thắng
Địa chỉ: Khu dân cư số 5, Phố Sùng Yên, Phường Phả Lại, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH NHấT TíN SAO Đỏ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NHấT TíN SAO Đỏ - Đại diện pháp luật: Mạc Đình Dũng
Địa chỉ: Số nhà 386 phố Trần Hưng Đạo, Phường Sao Đỏ, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH SảN XUấT DịCH Vụ Và THươNG MạI THIêN Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT DịCH Vụ Và THươNG MạI THIêN Hà - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dương
Địa chỉ: Thôn Mạc Thủ, Xã Liên Mạc, Huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH SEOUL I.E.VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SEOUL I.E.VINA - Đại diện pháp luật: Eun A Choi
Địa chỉ: Thôn Đông Giao, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI QUốC Tế ANH ĐứC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI QUốC Tế ANH ĐứC - Đại diện pháp luật: Hà Thị Yến
Địa chỉ: Số 119, Đường Thanh Bình, Phường Thanh Bình, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH Y DượC Cổ TRUYềN HOàNG GIA VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Y DượC Cổ TRUYềN HOàNG GIA VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Hoàng Công Hiếu
Địa chỉ: Thôn Đông Giao, Xã Lương Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ TổNG HợP GIA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ TổNG HợP GIA PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Bình
Địa chỉ: Khu Bích Nhôi 1, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH TRườNG PHáT HD

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TRườNG PHáT HD - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Thứ
Địa chỉ: Khu 20, Thị trấn Lai Cách, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

HTX DV Nông nghiệp Tam Kỳ

Mã số thuế: HTX DV Nông nghiệp Tam Kỳ - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Khánh
Địa chỉ: Tam Kỳ, Xã Tam Kỳ, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN CHăM SóC XE HơI HTH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CHăM SóC XE HơI HTH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Học
Địa chỉ: Khu 4, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH THIêN DươNG HD

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIêN DươNG HD - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Chung
Địa chỉ: Đội 10, thôn Mai, Xã Hiệp Lực, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI QUốC Tế BEMICO

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI QUốC Tế BEMICO - Đại diện pháp luật: Lê Duy Thanh
Địa chỉ: Thôn Hộ Vệ, Xã Cẩm Hưng, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

Trung tâm Hợp tác hữu nghị thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

Mã số thuế: Trung tâm Hợp tác hữu nghị thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 15A Hồng Quang, Phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH PHươNG KM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN MINH PHươNG KM - Đại diện pháp luật: Đoàn Hữu Phương
Địa chỉ: Thôn An Thủy, Xã Hiến Thành, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY Cổ PHầN NGHĩA Hà HưNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN NGHĩA Hà HưNG - Đại diện pháp luật: Vũ Hiệp
Địa chỉ: Xóm 5, thôn Tràng Kỹ, Xã Tân Trường, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRườNG PHúC 89

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRườNG PHúC 89 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khoa
Địa chỉ: Khu 1 Bích Nhôi, Thị trấn Minh Tân, Huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH SảN XUấT MúT YUN RONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT MúT YUN RONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lệ
Địa chỉ: Thôn Tông Phố, Xã Thanh Quang, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương

CôNG TY TNHH KHANG LộC VượNG VNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHANG LộC VượNG VNH - Đại diện pháp luật: Vũ Như Huế
Địa chỉ: Xóm 1, thôn 1, Xã Văn Giang, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương