Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thành phố Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU GIA NGâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU GIA NGâN - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Toàn
Địa chỉ: Số nhà 20, ngõ 10, đường Nguyễn Biểu, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY CP CHăN NUôI DTC

Mã số thuế: CôNG TY CP CHăN NUôI DTC - Đại diện pháp luật: Phan Chí Cường
Địa chỉ: Số nhà 322, đường Hải Thượng Lãn ông, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY CP KIM LIêN Hà TĩNH

Mã số thuế: CôNG TY CP KIM LIêN Hà TĩNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Liên
Địa chỉ: Đường Trần Phú, khu quy hoạch phân khu xã Thạch Trung, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY CP XâY DựNG Và CHốNG THấM HùNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY CP XâY DựNG Và CHốNG THấM HùNG ANH - Đại diện pháp luật: Lê Đình Hùng
Địa chỉ: Nhà ông Lê Đình Hùng, xóm Tân Học, Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH NHậT THàNH TRANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NHậT THàNH TRANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nhật
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Thanh Nhật, khu phố 6, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH VINMEX

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VINMEX - Đại diện pháp luật: Vương Khả Việt
Địa chỉ: Số 86A, ngõ 13, đường Xuân Diệu, Phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư - XâY DựNG HCM VIệT NAM - CHI NHáNH Hà TĩNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư - XâY DựNG HCM VIệT NAM - CHI NHáNH Hà TĩNH - Đại diện pháp luật: Trần Tùng
Địa chỉ: Số 686 đường Trần Phú, xóm Thanh Phú, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY CP Kỹ THUậT VậT LIệU XâY DựNG VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY CP Kỹ THUậT VậT LIệU XâY DựNG VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Châu Hồng Lâm
Địa chỉ: Số 27 Hà Tông Trình, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY CP DượC THảO MINH KHANG

Mã số thuế: CôNG TY CP DượC THảO MINH KHANG - Đại diện pháp luật: Phan Hoàng Vũ
Địa chỉ: Số 34, đường Hàm Nghi, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH Cơ KHí CôNG NGHIệP ĐứC TàI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Cơ KHí CôNG NGHIệP ĐứC TàI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Cường
Địa chỉ: Xóm Tân Học, Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHựA STROMAN VIệT NAM TạI TỉNH Hà TĩNH

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHựA STROMAN VIệT NAM TạI TỉNH Hà TĩNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Yến
Địa chỉ: xóm Tân Phú, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH SMART LEARN Hà TĩNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SMART LEARN Hà TĩNH - Đại diện pháp luật: Hán Thị Dung
Địa chỉ: Số 205 Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ MôI TRườNG ĐạI DươNG XANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ MôI TRườNG ĐạI DươNG XANH - Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Huỳnh
Địa chỉ: Số 09 Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Và THươNG MạI XICMA TRườNG THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Và THươNG MạI XICMA TRườNG THàNH - Đại diện pháp luật: Lê Thế Hoàng
Địa chỉ: Số 262 Đường Trần Phú, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DầU NHờN HảI LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DầU NHờN HảI LONG - Đại diện pháp luật: Lê Văn Huệ
Địa chỉ: Tại nhà ông Lê Văn Huệ, xóm Thanh Phú, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty CP Xây Dựng G98

Mã số thuế: Công Ty CP Xây Dựng G98 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Hòa, xóm Tiền Tiến, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Vitad

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vitad - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Tuyên
Địa chỉ: Số nhà 06, đường Dương Chí Trạch, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Giáo Dục Trực Tuyến Edo Tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Giáo Dục Trực Tuyến Edo Tại Hà Tĩnh - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thủy
Địa chỉ: Số 138, Trần Phú, Phường Trần Phú, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Đặng Lê

Mã số thuế: Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư Và Xây Dựng Đặng Lê - Đại diện pháp luật: Lê Huy Việt
Địa chỉ: Số 171 Huy Cận, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty CP Đầu Tư Idi

Mã số thuế: Công Ty CP Đầu Tư Idi - Đại diện pháp luật: Trần Tiến Sỹ
Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 255, đường Nguyễn Du, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU Và THươNG MạI PHI á

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU Và THươNG MạI PHI á - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: Số 11, ngách 1, ngõ 278, đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Mẹ Và Bé Hoàng Chi - Chi Nhánh Tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mẹ Và Bé Hoàng Chi - Chi Nhánh Tại Hà Tĩnh - Đại diện pháp luật: Cao Thị Thanh Hương
Địa chỉ: Số 3/6 đường Nguyễn Công Trứ, khối Trung Lân, Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty CP Sản Xuất Và Kinh Doanh Thực Phẩm Hà Tĩnh

Mã số thuế: Công Ty CP Sản Xuất Và Kinh Doanh Thực Phẩm Hà Tĩnh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Quyên
Địa chỉ: Số 134 Phan Đình Giót, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Chi Nhánh Hoàng Tùng 4 - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Huy Thiện

Mã số thuế: Chi Nhánh Hoàng Tùng 4 - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Huy Thiện - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Thọ
Địa chỉ: Số 09, ngõ 02 Nguyễn Công Trứ, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nam Mỹ - Văn Phòng Đại Diện Tại Hà Tĩnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nam Mỹ - Văn Phòng Đại Diện Tại Hà Tĩnh - Đại diện pháp luật: Thân Văn Lợi
Địa chỉ: Số 446 Nguyễn Công Trứ, Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Việt

Mã số thuế: Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Phát Triển Việt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Chiến
Địa chỉ: Lô LK5, 01, M3, Khu đô thị Vinhomes, Phường Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty CP Xây Dựng Hà Quân

Mã số thuế: Công Ty CP Xây Dựng Hà Quân - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thành
Địa chỉ: (Nhà ông Lê Văn Thành), Tổ 6, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiện Nguyên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thiện Nguyên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Mỹ
Địa chỉ: Số 72, đường Quang Trung, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Trường Kỳ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Trường Kỳ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kỳ
Địa chỉ: Số 337, đường Hà Huy Tập, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Nhất Tín Hà Tĩnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nhất Tín Hà Tĩnh - Đại diện pháp luật: Phan Trọng Hưng
Địa chỉ: Số nhà 315, đường Trần Phú, Phường Thạch Linh, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh