Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Thạch Hà

Hợp tác xã Huỳnh Quyết

Mã số thuế: Hợp tác xã Huỳnh Quyết - Đại diện pháp luật: Võ Văn Huỳnh
Địa chỉ: Nhà riêng ông Võ Văn Huỳnh, Thôn Tân Đông, Xã Thạch Điền, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã Trần Phú

Mã số thuế: Hợp tác xã Trần Phú - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Đạo
Địa chỉ: Nhà riêng ông Phạm Đình Đạo, thôn Trần Phú, Xã Thạch Trị, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI MạNH DUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI MạNH DUY - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hiếu
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn việt, xóm 17, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã Anh Hợi Phát

Mã số thuế: Hợp tác xã Anh Hợi Phát - Đại diện pháp luật: Lê Quý Hợi
Địa chỉ: Thôn Mỹ Châu, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG NHậT VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG NHậT VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Thạch
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Sỹ Thạch, Xóm Hòa Lạc, Xã Thạch Lạc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã môi trường Thạch Sơn

Mã số thuế: Hợp tác xã môi trường Thạch Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Thôn Sông Hải, Xã Thạch Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã Quang Huy

Mã số thuế: Hợp tác xã Quang Huy - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bính
Địa chỉ: Nhà riêng ông Phạm Văn Bính, thôn Nam Lĩnh, Xã Thạch Điền, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Phú Nguyên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Phú Nguyên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tài
Địa chỉ: Nhà ông Võ Văn Huỳnh, xóm Phúc Điền, Xã Thạch Điền, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Mtv Cường Tân Tiến

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Cường Tân Tiến - Đại diện pháp luật: Trần Văn Bình
Địa chỉ: Nhà ông Trần Văn Bình, thôn Tân Tiến, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Việt Hà

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Việt Hà - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Quảng
Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Hữu Nam, thôn Đông Châu, Xã Thạch Ngọc, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàn Quyền

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàn Quyền - Đại diện pháp luật: Trương Minh Quyền
Địa chỉ: Nhà ông Trương Minh Quyền, thôn Tây Sơn, Xã Thạch Đỉnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty Cổ Phần Dược Hà Tĩnh - Chi nhánh Dược phẩm Huyện Thạch Hà

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Dược Hà Tĩnh - Chi nhánh Dược phẩm Huyện Thạch Hà - Đại diện pháp luật: Phan Tiến Dũng
Địa chỉ: Khối 10, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã Hùng Phú

Mã số thuế: Hợp tác xã Hùng Phú - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Quế
Địa chỉ: Nhà riêng ông Trần Quốc Quế, thôn Tân Đông, Xã Thạch Điền, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã Bắc Hải

Mã số thuế: Hợp tác xã Bắc Hải - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Thủy
Địa chỉ: Tại nhà riêng ông Hoàng Xuân Thủy, thôn Bắc Hải, Xã Thạch Hải, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty CP Thương Mại Lộc Hà An

Mã số thuế: Công Ty CP Thương Mại Lộc Hà An - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Long
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Hữu Vỵ, Xóm Văn Minh, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Đại Nguyên Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đại Nguyên Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: Nhà bà Trần Thị Vân, xóm 5, Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp An Phú

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp An Phú - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Đức
Địa chỉ: Nhà ông Trần Hữu Đức, thôn Kỷ Các, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Sơn Song Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sơn Song Anh - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh
Địa chỉ: Xóm 11, Xã Thạch Vĩnh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Cường Phong

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Cường Phong - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Khánh
Địa chỉ: Nhà ông Trần Huy Lâm, thôn Bình Tiến, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã Minh Cường

Mã số thuế: Hợp tác xã Minh Cường - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh
Địa chỉ: Nhà riêng bà Nguyễn Thị Minh, Xã Thạch Tân, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã Thanh Hà

Mã số thuế: Hợp tác xã Thanh Hà - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Chi Lưu, Xã Thạch Kênh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp xã Thạch Thanh

Mã số thuế: Hợp tác xã sản xuất và dịch vụ nông nghiệp xã Thạch Thanh - Đại diện pháp luật: Lê Danh Hợi
Địa chỉ: Xóm Sơn Vĩnh, Xã Thạch Thanh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Mtv Quảng Cáo Thảo Nguyên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Quảng Cáo Thảo Nguyên - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: (Nhà ông Từ Dương Phương), xóm 9, Xã Thạch Khê, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Mtv Bảo Khánh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Bảo Khánh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tại nhà ông Hoàng Xuân Việt, tổ dân phố 4, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã Lê Cường

Mã số thuế: Hợp tác xã Lê Cường - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Thạch Thắng, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Đức Thuận

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Đức Thuận - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: (Nhà ông Đặng Đình Thuận), xóm Kỳ Phong, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã Lê Dũng

Mã số thuế: Hợp tác xã Lê Dũng - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dũng
Địa chỉ: Nhà riêng ông Lê Văn Dũng, thôn Hòa Lạc, Xã Thạch Thắng, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Dũng Đàn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Dũng Đàn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuyến
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Tuyến, thôn Bắc Thượng, Xã Thạch Đài, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Mã số thuế: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thạch Hà, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

Mã số thuế: Phòng Tài Nguyên và Môi Trường - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị trấn Thạch Hà, Thị trấn Thạch Hà, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh