Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Cẩm Xuyên

DOANH NGHIệP TN Cơ KHí Hà TàI

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN Cơ KHí Hà TàI - Đại diện pháp luật: Đậu Văn Tài
Địa chỉ: (Nhà ông Đậu Văn Tài) Thôn Tân An, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI KAIZEN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI KAIZEN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Văn Dung, thôn 5, Xã Cẩm Vĩnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH TUấN NGA CB

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TUấN NGA CB - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tuấn
Địa chỉ: (Tại nhà ông Nguyễn Minh Tuấn) Thôn Nam Lý, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Anh Vũ Hà Tĩnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Anh Vũ Hà Tĩnh - Đại diện pháp luật: Trần Công Vũ
Địa chỉ: Tại nhà ông Trần Công Vũ, thôn 3, Xã Cẩm Quang, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Tâm Đức Phát Hà Tĩnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tâm Đức Phát Hà Tĩnh - Đại diện pháp luật: Trương Công Hải
Địa chỉ: Tại nhà ông Đặng Quang Hùng, xóm 8, Thôn Đông Vịnh, Xã Cẩm Vĩnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

H�P T�C X� MINH NH�T

Mã số thuế: H�P T�C X� MINH NH�T - Đại diện pháp luật: Th�i ��nh T�n
Địa chỉ: Th�n Y�n Th�nh, Xã Cẩm Nam, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Phát Huy 38

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phát Huy 38 - Đại diện pháp luật: Đậu Văn Huy
Địa chỉ: Nhà ông Đậu Văn Huy, Thôn Tân An, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

HợP TáC Xã TIếN THàNH

Mã số thuế: HợP TáC Xã TIếN THàNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thành
Địa chỉ: Thôn Xuân Bắc, Cẩm Nhượng, Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Aladdin Vn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Aladdin Vn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thành
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Chiến Thắng), thôn 1, Xã Cẩm Huy, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

HợP TáC Xã TIếN KHANG

Mã số thuế: HợP TáC Xã TIếN KHANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Huyền
Địa chỉ: Thôn Trung Hải, Cẩm Nhượng, Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

HợP TáC Xã Vệ SINH MôI TRườNG Xã CẩM NHượNG

Mã số thuế: HợP TáC Xã Vệ SINH MôI TRườNG Xã CẩM NHượNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Mai
Địa chỉ: Thôn Tân Dinh, Cẩm Nhượng, Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nhật Vượng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nhật Vượng - Đại diện pháp luật: Phạm Viết Vượng
Địa chỉ: Tại nhà ông Phạm Thanh Phú, Thôn 2, Xã Cẩm Vĩnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Ngân Hà

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Ngân Hà - Đại diện pháp luật: Trương Xuân Hà
Địa chỉ: Tại nhà ông Trương Xuân Hà, xóm 6, Xã Cẩm Minh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty CP Đầu Tư Hà Tĩnh

Mã số thuế: Công Ty CP Đầu Tư Hà Tĩnh - Đại diện pháp luật: Tôn Đức Việt
Địa chỉ: Tổ dân phố Trần Phú, Thị trấn Thiên Cầm, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Phương Thảo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Chăm Sóc Sức Khỏe Và Sắc Đẹp Phương Thảo - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thảo
Địa chỉ: (nhà bà Phạm Thị Thảo), thôn Bộc Nguyên, Xã Cẩm Thạch, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX KINH DOANH THươNG MạI - DịCH Vụ DU LịCH Hồ Kẻ Gỗ

Mã số thuế: HTX KINH DOANH THươNG MạI - DịCH Vụ DU LịCH Hồ Kẻ Gỗ - Đại diện pháp luật: Phan Đức Trọng
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cẩm Mỹ, Xã Cẩm Mỹ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty CP Tư Vấn Và Xây Dựng 129

Mã số thuế: Công Ty CP Tư Vấn Và Xây Dựng 129 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thạch
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Xuân Thạch), Thôn Tân An, Xã Cẩm Bình, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Xây Dựng Nhượng Bạn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Nhượng Bạn - Đại diện pháp luật: Tôn Anh Tiến
Địa chỉ: Nhà ông Tôn Anh Tiến, thôn Chùa, Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải - Toản

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải - Toản - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hải
Địa chỉ: (Nhà ông Lê Thanh Hải), thôn 1, Xã Cẩm Lĩnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tuấn Nguyên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tuấn Nguyên - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tại nhà ông Hồ Viết Tứ, thôn2, Xã Cẩm Thăng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ Tuấn Phú Quý

Mã số thuế: Công Ty TNHH Du Lịch Và Dịch Vụ Tuấn Phú Quý - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 23 đường bãi biển Thiên Cầm, Thị trấn Thiên Cầm, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thương Mại Vina Cert

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Vina Cert - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: (Nhà bà Nguyễn Thị Linh), Thôn 3, Xã Cẩm Vĩnh, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty CP Sản Xuất Nước Uống Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty CP Sản Xuất Nước Uống Việt Nam - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Việt
Địa chỉ: Tại nhà ông Phạm Văn Việt, Thôn Kênh, Xã Cẩm Thành, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Đá Granite Ngọc Mai

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đá Granite Ngọc Mai - Đại diện pháp luật: Võ Chí Dũng
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễ Thị Oanh, thôn 7, Xã Cẩm Duệ, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX CHế BIếN THANH SáNG

Mã số thuế: HTX CHế BIếN THANH SáNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Sáng
Địa chỉ: Thôn Trung Hải, Cẩm Nhượng, Xã Cẩm Nhượng, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Hoàng Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Hoàng Nam - Đại diện pháp luật: Trần Duy Tùng
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Đình Liễn, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

PHòNG VăN HóA - THôNG TIN

Mã số thuế: PHòNG VăN HóA - THôNG TIN - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 157 Hà Huy Tập, Thị trấn Cẩm Xuyên, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Công Ty CP Bến Thành Đà Nẵng

Mã số thuế: Công Ty CP Bến Thành Đà Nẵng - Đại diện pháp luật: Chu Văn Thành
Địa chỉ: Nhà ông Chu Bá Thành, Thôn 3, Xã Cẩm Quan, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin-Thể Thao

Mã số thuế: Trung Tâm Văn Hoá Thông Tin-Thể Thao - Đại diện pháp luật: Cao Ngọc Tân
Địa chỉ: Tổ 14, Thị Trấn Cẩm Xuyên,, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh

Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên

Mã số thuế: Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Hàn
Địa chỉ: Thị Trấn Cẩm Xuyên,, Huyện Cẩm Xuyên, Tỉnh Hà Tĩnh