Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH NHàN Hạ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NHàN Hạ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhàn
Địa chỉ: (Nhà bà Nguyễn Thị Nhàn), Xóm Châu Long, Xã Kỳ Châu, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã dịch vụ Quốc Hùng

Mã số thuế: Hợp tác xã dịch vụ Quốc Hùng - Đại diện pháp luật: Phạm Hùng Quốc
Địa chỉ: Thôn Đô Hành, Xã Mỹ Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU GIA NGâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU GIA NGâN - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Toàn
Địa chỉ: Số nhà 20, ngõ 10, đường Nguyễn Biểu, Phường Nam Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN CôNG NGHIệP VN1

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN CôNG NGHIệP VN1 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Thắng
Địa chỉ: Khối 1, Xã Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN CôNG NGHIệP VN1 - CHI NHáNH NHà MáY GạCH KHôNG NUNG VN1

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN CôNG NGHIệP VN1 - CHI NHáNH NHà MáY GạCH KHôNG NUNG VN1 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Dũng
Địa chỉ: Khối 1, Xã Đậu Liêu, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN CôNG NGHIệP VN1 - CHI NHáNH XâY LắP Số 1

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN CôNG NGHIệP VN1 - CHI NHáNH XâY LắP Số 1 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Thụ
Địa chỉ: Số 56B Nguyễn Đổng Chi, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN CôNG NGHIệP VN1 - CHI NHáNH Cơ KHí SữA CHữA ô Tô VN1

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN CôNG NGHIệP VN1 - CHI NHáNH Cơ KHí SữA CHữA ô Tô VN1 - Đại diện pháp luật: Cao Hải Ngọc
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH KHáNH TRUNG VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHáNH TRUNG VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: Tại nhà ông Nguyễn Thành Trung, tổ dân phố Đông Trinh,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH Bê TôNG HồNG LĩNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Bê TôNG HồNG LĩNH - Đại diện pháp luật: Võ Thị Bích Thuỷ
Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH MTV NAM HươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV NAM HươNG - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hương
Địa chỉ: Nhà bà Lê Thị Hương, khối 6, Thị trấn Phố Châu, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP Tú BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP Tú BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Định
Địa chỉ: Tại nhà ông Khuyên, thôn Bắc Châu, Xã Kỳ Châu, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI Kỳ LâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI Kỳ LâM - Đại diện pháp luật: Trần Công Tưởng
Địa chỉ: Nhà ông trần Công Tưởng, xóm Tân Hà, Xã Kỳ Lâm, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY CP CHăN NUôI DTC

Mã số thuế: CôNG TY CP CHăN NUôI DTC - Đại diện pháp luật: Phan Chí Cường
Địa chỉ: Số nhà 322, đường Hải Thượng Lãn ông, Phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX Dịch Vụ và Chăn Nuôi Hươu Hồng Sơn

Mã số thuế: HTX Dịch Vụ và Chăn Nuôi Hươu Hồng Sơn - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hồng
Địa chỉ: Thôn Chế Biến, Xã Sơn Kim 2, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

HTX chăn nuôi lợn Hạnh Hiên

Mã số thuế: HTX chăn nuôi lợn Hạnh Hiên - Đại diện pháp luật: Phan Xuân Hạnh
Địa chỉ: Thôn Thanh Dũng, Xã Sơn Kim 2, Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH MTV HằNG ĐứC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV HằNG ĐứC - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Minh
Địa chỉ: Nhà ông Trương Xuân Diệu, tổ dân phố Hoành Nam,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI MINH QUâN HT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI MINH QUâN HT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Tuấn Anh
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Đắc Tuấn Anh), Tổ dân phố Hưng Bình,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU & THươNG MạI TRườNG SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU & THươNG MạI TRườNG SơN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huệ
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Huệ, tổ dân phố Hưng Lợi,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH MTV BảO ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV BảO ĐạT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Dũng
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Viết Dũng), khối 3, Thị trấn Nghèn, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY CP KIM LIêN Hà TĩNH

Mã số thuế: CôNG TY CP KIM LIêN Hà TĩNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Liên
Địa chỉ: Đường Trần Phú, khu quy hoạch phân khu xã Thạch Trung, Xã Thạch Trung, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp và chăn nuôi Phúc Đồng

Mã số thuế: Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp và chăn nuôi Phúc Đồng - Đại diện pháp luật: Phan Tuấn Dũng
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Phúc Đồng, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã Huỳnh Quyết

Mã số thuế: Hợp tác xã Huỳnh Quyết - Đại diện pháp luật: Võ Văn Huỳnh
Địa chỉ: Nhà riêng ông Võ Văn Huỳnh, Thôn Tân Đông, Xã Thạch Điền, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH DịCH Vụ QUảNG CáO QUANG MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ QUảNG CáO QUANG MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Minh
Địa chỉ: Thôn Đồng Phú, Xã Kỳ Đồng, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP HOàNG LâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP HOàNG LâM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Liên
Địa chỉ: Tại nhà ông Lương Văn Thịnh, Tổ dân phố Trường Phú,, Thị xã Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH NUôI TRồNG THủY SảN XUâN ĐAN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NUôI TRồNG THủY SảN XUâN ĐAN - Đại diện pháp luật: Lê Văn Cảnh
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Xuân Đan, Huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY CP Tư VấN Và XâY DựNG BảO TRUNG

Mã số thuế: CôNG TY CP Tư VấN Và XâY DựNG BảO TRUNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Nguyên
Địa chỉ: (Nhà ông Nguyễn Xuân Nguyên), thôn Thượng GIa, Xã Tiến Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY CP XâY DựNG Và CHốNG THấM HùNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY CP XâY DựNG Và CHốNG THấM HùNG ANH - Đại diện pháp luật: Lê Đình Hùng
Địa chỉ: Nhà ông Lê Đình Hùng, xóm Tân Học, Xã Thạch Hạ, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH NHậT THàNH TRANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NHậT THàNH TRANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nhật
Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Thanh Nhật, khu phố 6, Phường Nguyễn Du, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

CôNG TY TNHH DầU KHí Hà TĩNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DầU KHí Hà TĩNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thi Thu Hoài
Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Thu Hoài, xóm Đông Quang Trung, Xã Tùng Lộc, Huyện Can Lộc, Tỉnh Hà Tĩnh

Hợp tác xã quản lý môi trường xã Hương Trạch

Mã số thuế: Hợp tác xã quản lý môi trường xã Hương Trạch - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Xóm Tân Phúc, Xã Hương Trạch, Huyện Hương Khê, Tỉnh Hà Tĩnh