Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Tây Hồ

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ THUậT HảI DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Kỹ THUậT HảI DươNG - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Bộ
Địa chỉ: Số nhà 22, ngách 264/32 đường Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN CULEVIT VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CULEVIT VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Hoàng Thái Dương
Địa chỉ: Số 75 Nguyễn Đình Thi, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH NGô THúY MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NGô THúY MINH - Đại diện pháp luật: Ngô Thúy Minh
Địa chỉ: Số 575 , đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN VILADATA

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN VILADATA - Đại diện pháp luật: Đỗ Khắc Hà
Địa chỉ: Số 357 đường âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DR MENIS YOUSRY THE ESSENCE PROCESS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DR MENIS YOUSRY THE ESSENCE PROCESS - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Quang
Địa chỉ: Số 52, lô D3B2 khu biệt thự Vườn Đào, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU XâY DựNG Và THươNG MạI HùNG VươNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU XâY DựNG Và THươNG MạI HùNG VươNG - Đại diện pháp luật: Hà Hoàng Vương
Địa chỉ: Số 47 phố Võng thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH FAMI LAND

Mã số thuế: CôNG TY TNHH FAMI LAND - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tâm
Địa chỉ: Số 39A đường Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN TQT VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN TQT VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Hoàng Tuyên
Địa chỉ: Số 32 ngõ 242 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ NăNG LượNG SBM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ NăNG LượNG SBM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Bách
Địa chỉ: Số 3 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH SONG ANH HANA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SONG ANH HANA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Ngọc
Địa chỉ: Số nhà 2C ngõ 562/59 , tổ 44 cụm 8 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH KINH DOANH Sở HữU Kỳ NGHỉ OH VACATION Hà NộI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH Sở HữU Kỳ NGHỉ OH VACATION Hà NộI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Uyên
Địa chỉ: Số 614 đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI TOàN CầU H&P VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI TOàN CầU H&P VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hạnh
Địa chỉ: Số 23 ngõ 69 Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT Và DịCH Vụ MINH KHANG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT Và DịCH Vụ MINH KHANG - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Thu Trang
Địa chỉ: Số 17, hẻm 353/38/30 tổ 8, cụm 1, đường An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH MEGATRANS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MEGATRANS - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh
Địa chỉ: Số 10 ngõ 445/50/1 đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH PIZZA BELGA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PIZZA BELGA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Linh
Địa chỉ: Số 225 đường âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và DịCH Vụ THươNG MạI VĩNH THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và DịCH Vụ THươNG MạI VĩNH THịNH - Đại diện pháp luật: Hoàng Anh Tú
Địa chỉ: Số 452 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH KIM KHí THáI LONG VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KIM KHí THáI LONG VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Số 37 ngõ 172 đường âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Khách Sạn Thắng Lợi

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Khách Sạn Thắng Lợi - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Hà
Địa chỉ: Số 200 phố Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH HANDYGROUP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HANDYGROUP - Đại diện pháp luật: Đoàn Tiến Mạnh
Địa chỉ: Số nhà 202b, tổ 25b, cụm 3, đường nước Phần lan, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH QUốC Tế CửA KHẩU

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH QUốC Tế CửA KHẩU - Đại diện pháp luật: Đỗ Anh Tú
Địa chỉ: Số 30 âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư H2 VIệT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN ĐầU Tư H2 VIệT - Đại diện pháp luật: Ninh Quang Hải
Địa chỉ: Số 98 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Xã HộI HOA HướNG DươNG TạI Hà NộI

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN Xã HộI HOA HướNG DươNG TạI Hà NộI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Minh
Địa chỉ: Nhà C35 dự án Hồ An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ NGUYễN NAM KHáNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ NGUYễN NAM KHáNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: Số nhà 22, ngõ 5 đường Cổng Giếng, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH Hà NộI DTECH VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Hà NộI DTECH VINA - Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Tuân
Địa chỉ: Số 51 cụm 1, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐàO TạO Và PHáT TRIểN CôNG NGHệ TRUYềN THôNG HAITRAN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐàO TạO Và PHáT TRIểN CôNG NGHệ TRUYềN THôNG HAITRAN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa
Địa chỉ: Số 14 ngõ 139 đường âu Cơ, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN BSBP TOàN CầU

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN BSBP TOàN CầU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Hiệp
Địa chỉ: Số 27 ngách 1/42 âu Cơ, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DP Hà NộI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DP Hà NộI - Đại diện pháp luật: Lê Quang Tiến
Địa chỉ: Tầng 3, số 52D, ngõ 210 đường Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DịCH Vụ, Tư VấN Và PHáT TRIểN GIáO DụC DTM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ, Tư VấN Và PHáT TRIểN GIáO DụC DTM - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Nhung
Địa chỉ: Số 49D ngõ 218 đường Lạc Long Quân, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH Cơ ĐIệN MôI TRườNG SôNG HồNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Cơ ĐIệN MôI TRườNG SôNG HồNG - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Tuệ
Địa chỉ: Số 86, ngách 264/15 đường âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ XâY DựNG Hạ TầNG Hà NộI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ XâY DựNG Hạ TầNG Hà NộI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Vy
Địa chỉ: Tòa nhà 108 A5, TT Đá Hoa An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội