Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Long Biên

CôNG TY TNHH ắC QUY MDA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ắC QUY MDA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đài
Địa chỉ: Số nhà 20 ngõ 97 đường Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH VINLAND GROUP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VINLAND GROUP - Đại diện pháp luật: Chu Nam Dương
Địa chỉ: Số 48/158 Phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH TầM NHìN THế GIớI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH TầM NHìN THế GIớI - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Hải
Địa chỉ: Số 12, ngõ 83, phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI CHíNH ĐạI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI CHíNH ĐạI - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Quý
Địa chỉ: Số 15 đường Nguyễn Cao Luyện, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH VAFAZA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VAFAZA - Đại diện pháp luật: Chu Thị Phương Vân
Địa chỉ: Số 10/23/12 Tổ 5, phố Bồ Đề, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM SAFELIFE

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM SAFELIFE - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Dũng
Địa chỉ: Số 9 phố Hoàng Như Tiếp, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI DịCH Vụ T & S

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI DịCH Vụ T & S - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Suy
Địa chỉ: Số nhà 3, ngõ 390, ngách 390/3, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU ĐứC TâM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU ĐứC TâM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đào Trường
Địa chỉ: Số 64 phố Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG OMEGA VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG OMEGA VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huân
Địa chỉ: Số 148/528/15, đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DầU NHớT HI - POWER Hà NộI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DầU NHớT HI - POWER Hà NộI - Đại diện pháp luật: Kiều Văn Nghị
Địa chỉ: Số 01, ngõ 196, phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI NTV

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI NTV - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: Số nhà 4D, ngõ 640/51, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và KINH DOANH THươNG MạI LONG BIêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và KINH DOANH THươNG MạI LONG BIêN - Đại diện pháp luật: Phạm Hải Linh
Địa chỉ: Số 22, ngõ 49 Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ BảO Vệ HảI DươNG - CHI NHáNH Hà NộI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ BảO Vệ HảI DươNG - CHI NHáNH Hà NộI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sĩ Đức
Địa chỉ: Số nhà 98, tổ 13 phố Trạm, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN VIễN THôNG GIA THàNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN VIễN THôNG GIA THàNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Yến
Địa chỉ: 170 Phú Viên, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THIếT Kế NộI THấT THIêN LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIếT Kế NộI THấT THIêN LONG - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tê
Địa chỉ: Số 49/449 đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DV TIếN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DV TIếN PHáT - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Trang
Địa chỉ: Số 150 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH CERAMIC PRO LONG BIêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CERAMIC PRO LONG BIêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Duy
Địa chỉ: Số 3+5 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH Dự áN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN SảN PHẩM SạCH TVA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Dự áN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN SảN PHẩM SạCH TVA - Đại diện pháp luật: Đỗ Sỹ Minh
Địa chỉ: Số 22, ngõ 52/11/18/10, tổ 4, phố Gia Quất, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU HợP PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU HợP PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Tố Như
Địa chỉ: Số 29A, ngõ 390 phố Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DAYUN AUTOMOBILE VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DAYUN AUTOMOBILE VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Chai, Zhaobin
Địa chỉ: Số 66, dãy A, lô Nhà vườn, khu đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH MTV DịCH Vụ VậN CHUYểN TíN NGHĩA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV DịCH Vụ VậN CHUYểN TíN NGHĩA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Số 45 ngách 2/129 phố Tư Đình, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH VIVIAN HP VIệT NAM - EU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VIVIAN HP VIệT NAM - EU - Đại diện pháp luật: Đào Hồng Minh
Địa chỉ: Tổ 9, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ORGANA VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ORGANA VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Trần Thị Nga
Địa chỉ: Số 95, đường Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI KHANG NGUYễN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI KHANG NGUYễN - Đại diện pháp luật: Lê Thị Mỹ Hằng
Địa chỉ: Số 8/18/58/268 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH MTV PHạM GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV PHạM GIA - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mai Chi
Địa chỉ: Số 182 phố Bắc Cầu, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH PHụ TùNG THIếT Bị ô Tô ROSUN Hà NộI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHụ TùNG THIếT Bị ô Tô ROSUN Hà NộI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưởng
Địa chỉ: Số 26, ngõ 53 phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế VĩNH PHONG ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI QUốC Tế VĩNH PHONG ĐạT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vi
Địa chỉ: Số 831, Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI G.B.C.O TạI Hà NộI

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI G.B.C.O TạI Hà NộI - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Phượng
Địa chỉ: Lô số 38, khu đấu giá A2, 01/N01, tổ 20, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế Đá QUý TâM LINH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế Đá QUý TâM LINH - Đại diện pháp luật: Ngô Hoàng Minh
Địa chỉ: Số 10 ngõ 50 Chân Cầu Vĩnh Tuy, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH VậN TảI Hà LINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI Hà LINH - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Linh
Địa chỉ: Số 1/1 đường Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội