Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Hà Đông

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN CHUYểN MINH CHâU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN CHUYểN MINH CHâU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hưng
Địa chỉ: Tầng 3 số nhà 03 ngõ 04 phố Yên Bình, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí XâY DựNG Số 1 Hà NộI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Cơ KHí XâY DựNG Số 1 Hà NộI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Việt
Địa chỉ: Số 2A/1, phố Nguyễn Thượng Hiền, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI Và SảN XUấT BìNH AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI Và SảN XUấT BìNH AN - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Nhiêu
Địa chỉ: Xóm Đồi, tổ dân phố 4, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN KIếN TRúC XâY DựNG VINAHOME

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN KIếN TRúC XâY DựNG VINAHOME - Đại diện pháp luật: Vũ Minh Tú
Địa chỉ: Số 38, tổ dân phố 3, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH NộI THấT NETWORKS VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NộI THấT NETWORKS VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Trương Văn Cự
Địa chỉ: Khu trạm bơm, tổ dân phố Thắng Lợi, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế NHậT PHươNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế NHậT PHươNG - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Quý
Địa chỉ: Nhà B5, khu nhà ở Sông Đà Vạn Phục, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI QUYếT ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI QUYếT ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đắc Quyết
Địa chỉ: Thửa số A07, Khu Đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Dung, tổ 1, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN XâY DựNG Và THươNG MạI BắC VIệT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN XâY DựNG Và THươNG MạI BắC VIệT - Đại diện pháp luật: Đào Văn Quân
Địa chỉ: Số nhà B6 TT9, Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THảO MộC THIêN NHIêN SINDHIYA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THảO MộC THIêN NHIêN SINDHIYA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sơn Tùng
Địa chỉ: Số 44 tổ 1B Văn Quán, tổ dân phố 3, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XUấT NHậP KHẩU GP GLOBAL

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và XUấT NHậP KHẩU GP GLOBAL - Đại diện pháp luật: Phùng Mạnh Tứ
Địa chỉ: Số 2/1 Lê Hồng Phong, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CHI NHáNH TRườNG SơN 28 - TổNG CôNG TY XâY DựNG TRườNG SơN

Mã số thuế: CHI NHáNH TRườNG SơN 28 - TổNG CôNG TY XâY DựNG TRườNG SơN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Mỹ, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư Và CôNG NGHệ SAO NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư Và CôNG NGHệ SAO NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tân
Địa chỉ: Số nhà D16, TT14, khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG THươNG MạI Và DịCH Vụ NHậT HUY

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG THươNG MạI Và DịCH Vụ NHậT HUY - Đại diện pháp luật: Dương Văn Thành
Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH VậN TảI THươNG MạI Và DU LịCH HOàNG QUâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI THươNG MạI Và DU LịCH HOàNG QUâN - Đại diện pháp luật: Đặng Thanh Hải
Địa chỉ: Số nhà 34 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH Tổ CHứC Sự KIệN Và THựC PHẩM VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tổ CHứC Sự KIệN Và THựC PHẩM VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Quỳnh
Địa chỉ: Số 56A đường Lê Trọng Tấn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN TàI CHíNH Và BấT ĐộNG SảN C.O.C

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN TàI CHíNH Và BấT ĐộNG SảN C.O.C - Đại diện pháp luật: Phạm Vũ Huy
Địa chỉ: 39 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG SáNG TạO KONTA

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN TRUYềN THôNG SáNG TạO KONTA - Đại diện pháp luật: Trần Thùy Anh
Địa chỉ: Số 1 BT12, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI DịCH Vụ HOàNG HảI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI DịCH Vụ HOàNG HảI - Đại diện pháp luật: Phan Thị Thanh Hải
Địa chỉ: Tổ dân phố Đoàn Kết, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THIếT Bị VậT Tư KHáCH SạN VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIếT Bị VậT Tư KHáCH SạN VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Đặng Huy Thuận
Địa chỉ: Tổ dân phố Thắng Lợi, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và Kỹ THUậT QUỳNH DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và Kỹ THUậT QUỳNH DươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thương
Địa chỉ: Lô HB05, tổ 10, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI QT68

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI QT68 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Quyết
Địa chỉ: Lô 237 DV Xa La khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH Gỗ LớN VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Gỗ LớN VIệT - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Thuyên
Địa chỉ: Số 7B, ngõ 16, đường Ngô Quyền, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư THươNG MạI ĐứC LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư THươNG MạI ĐứC LộC - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Phương Nga
Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH NTPM (VIệT NAM) - CHI NHáNH Hà NộI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NTPM (VIệT NAM) - CHI NHáNH Hà NộI - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Minh Hoài
Địa chỉ: Số nhà 9, Liền kề 17, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH TMDV DU LịCH Và XNK NAMTRACO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TMDV DU LịCH Và XNK NAMTRACO - Đại diện pháp luật: Trần Nam Huy
Địa chỉ: Số 16 ngách 40 tổ 10, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN PIARI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BấT ĐộNG SảN PIARI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung
Địa chỉ: Số 13, TT23, khu đô thị Văn Phú, đường Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và THờI TRANG SắC VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và THờI TRANG SắC VIệT - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thanh Hòa
Địa chỉ: Liền kề 10, 11 khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI Và THươNG MạI ĐặNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN VậN TảI Và THươNG MạI ĐặNG PHáT - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Quỳnh
Địa chỉ: Số 9 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP ĐứC MạNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP ĐứC MạNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Mạnh
Địa chỉ: Số 19, ngõ 9, tổ 4, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư VT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và ĐầU Tư VT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đạt Trí
Địa chỉ: Nhà số 10, dãy B, ngõ 15 đường Thanh Bình, tổ 11, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội