Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện ứng Hoà

CôNG TY TNHH ĐIệN Tử ĐIệN LạNH AN PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐIệN Tử ĐIệN LạNH AN PHú - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Phúc
Địa chỉ: Thôn An Phú, Xã Hòa Phú, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Và THươNG MạI AN THịNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CôNG NGHệ Và THươNG MạI AN THịNH PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hường
Địa chỉ: Xóm 7, thôn Nam Dương, Xã Hòa Nam, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ HIệP THúY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ HIệP THúY - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Hiệp
Địa chỉ: Thôn Tu Lễ, Xã Kim Đường, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SơN Hà SSP VIệT NAM - CHI NHáNH ứNG HòA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SơN Hà SSP VIệT NAM - CHI NHáNH ứNG HòA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Quang
Địa chỉ: Thôn Hoa Đường, Xã Trường Thịnh, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và DịCH Vụ THươNG MạI TổNG HợP THàNH AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và DịCH Vụ THươNG MạI TổNG HợP THàNH AN - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Cẩm Hồng
Địa chỉ: Đội 2, ngõ Cầu, thôn Bặt Chùa, Xã Liên Bạt, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI Và XâY DựNG THươNG MạI MINH HOàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ VậN TảI Và XâY DựNG THươNG MạI MINH HOàNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oanh
Địa chỉ: Thôn Bặt Ngõ, Xã Liên Bạt, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN NộI THấT á ĐôNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN NộI THấT á ĐôNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Quý
Địa chỉ: Thôn Đinh Xuyên, Xã Hòa Nam, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH Và THươNG MạI THáI AN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH Và THươNG MạI THáI AN - Đại diện pháp luật: Đặng Hồng Minh
Địa chỉ: Số 103 Nguyễn Thượng Hiền, Thị trấn Vân Đình, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI NGHĩA HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI NGHĩA HưNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hà Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Đinh Xuyên, Xã Hòa Nam, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH SX & DV PHONG THủY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SX & DV PHONG THủY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Thủy
Địa chỉ: Xóm 14, thôn Dư Xá, Xã Hòa Phú, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Lương Thực Minh Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Lương Thực Minh Sơn - Đại diện pháp luật: Tạ Thị Sơn
Địa chỉ: Thôn An Cư, Xã Trầm Lộng, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Đức Quý

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Đức Quý - Đại diện pháp luật: Lê Văn Quý
Địa chỉ: Xóm Hồng Quang, thôn Trạch Bái, Xã Hòa Lâm, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Vector Automation

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vector Automation - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: Thôn Đạo Tú, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Tecpen

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tecpen - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Hương
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Thượng, Xã Sơn Công, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Điện Lạnh Phi Long

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Điện Lạnh Phi Long - Đại diện pháp luật: Lê Quang Đạo
Địa chỉ: Thôn Phú Thượng, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dich Vụ Nam Hải

Mã số thuế: Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dich Vụ Nam Hải - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Hải
Địa chỉ: Số nhà 300 phố Lê Lợi, Thị trấn Vân Đình, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Sản Xuất Nhựa Thành Lợi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Nhựa Thành Lợi - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phóng
Địa chỉ: Thôn Xà Cầu, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Mtv Tin Học Đông á Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Tin Học Đông á Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Giang
Địa chỉ: Đội 9, thôn Cao Lãm, Xã Cao Thành, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Kim Đường

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Kim Đường - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: xã Kim Đường, Xã Kim Đường, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển An Thịnh

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Phát Triển An Thịnh - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Sang
Địa chỉ: Xóm Chùa, thôn Lương Xá, Xã Liên Bạt, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Phát Triển Thương Mại Linh Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Phát Triển Thương Mại Linh Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Sơn
Địa chỉ: Thôn Xà Cầu, Xã Quảng Phú Cầu, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Phát Triển Sản Xuất Và Thương Mại Đông Đức

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phát Triển Sản Xuất Và Thương Mại Đông Đức - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Sử
Địa chỉ: Số 40 phố Nguyễn Thượng Hiền, Thị trấn Vân Đình, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Uha Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Uha Việt Nam - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Như Khánh
Địa chỉ: Số 84 đường Quang Trung, Thị trấn Vân Đình, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Công Ty CP Bất Động Sản V - Land Quốc Tế

Mã số thuế: Công Ty CP Bất Động Sản V - Land Quốc Tế - Đại diện pháp luật: Chu Ngọc Khởi
Địa chỉ: Thôn Dũng Cảm, Xã Trung Tú, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Nhựa Hòa Thuận

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nhựa Hòa Thuận - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thuật
Địa chỉ: Thôn Nam Dương, Xã Hòa Nam, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Điện Tử Hoàng Kim

Mã số thuế: Công Ty TNHH Điện Tử Hoàng Kim - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Nhi Linh
Địa chỉ: Thôn Cung Thuế, Xã Kim Đường, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hợp Nhất

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Hợp Nhất - Đại diện pháp luật: Đào Văn Phong
Địa chỉ: Khu đấu giá trung tâm thương mại, Thị trấn Vân Đình, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kinh Doanh Thương Mại Hải Thanh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Kinh Doanh Thương Mại Hải Thanh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tươi
Địa chỉ: Xóm 1, Thôn Dư xá, Xã Hòa Nam, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Giáo Dục Vân Đình

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Giáo Dục Vân Đình - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tâm
Địa chỉ: Số 192 đường Trần Đăng Ninh, Thị trấn Vân Đình, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Trang Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Trang Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thạo
Địa chỉ: Đội 1, thôn Thái Bình, Xã Vạn Thái, Huyện ứng Hoà, Thành phố Hà Nội