Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Thường Tín

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI NAM MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI NAM MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quân
Địa chỉ: Thôn Thọ Giáo, Xã Tân Minh, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ T&L

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ T&L - Đại diện pháp luật: Lê Vũ Huy
Địa chỉ: Số nhà 110 Phố Vôi, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và SảN XUấT TUấN NGHĩA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và SảN XUấT TUấN NGHĩA - Đại diện pháp luật: Phạm Quang Nghĩa
Địa chỉ: Số 38, phố Mới, đội 2, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN DịCH Vụ VIễN THôNG VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN DịCH Vụ VIễN THôNG VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Hòa
Địa chỉ: Xóm Phạm Hồng Thái, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH HợP NHấT HCN Hà NộI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HợP NHấT HCN Hà NộI - Đại diện pháp luật: Đào Minh Châu
Địa chỉ: Thôn Duyên Trường, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI BAO Bì VIệT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI BAO Bì VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghĩa
Địa chỉ: Thôn Phú Cốc, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SơN Hà SSP VIệT NAM- CHI NHáNH THườNG TíN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SơN Hà SSP VIệT NAM- CHI NHáNH THườNG TíN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Quang
Địa chỉ: khu dịch vụ Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU NôNG SảN THựC PHẩM TùNG ĐAN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU NôNG SảN THựC PHẩM TùNG ĐAN - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hoà
Địa chỉ: Thôn Nam Bình, Xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU TOàN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU TOàN PHáT - Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Thọ
Địa chỉ: Thôn Nguyên Hanh, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH VạN MINH HUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VạN MINH HUY - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thưởng
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Đỗ Hà, Xã Khánh Hà, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THUậN TIếN PHáT- KHO HàNG TạI Hà NộI

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THUậN TIếN PHáT- KHO HàNG TạI Hà NộI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Trang
Địa chỉ: H39, đường Hồng Vân, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH XâY DựNG CôNG TRìNH HạNH GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG CôNG TRìNH HạNH GIANG - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Hưng
Địa chỉ: Thôn Phúc Trại, Xã Tân Minh, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH KINH DOANH Và THươNG MạI THàNH TRUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH Và THươNG MạI THàNH TRUNG - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Hùng
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư MB VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư MB VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Phương
Địa chỉ: Xóm 7, thôn Phương Quế, Xã Liên Phương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Lắp Đức Cường

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Xây Lắp Đức Cường - Đại diện pháp luật: Lê Đức Cường
Địa chỉ: Thôn Kiều Thị, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Gạch Xanh Thường Tín

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Gạch Xanh Thường Tín - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vĩnh
Địa chỉ: Số nhà 07, ngã 3 quán Giai, Xã Văn Phú, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Dịch Vụ Mành Rèm Chuyên Nghiệp 68

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Mành Rèm Chuyên Nghiệp 68 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Thế Tịnh
Địa chỉ: Đội 6, thôn Trát Cầu, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Sáng Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Giáo Dục Và Đào Tạo Sáng Thành - Đại diện pháp luật: Tạ Ngọc Sáng
Địa chỉ: Thôn Sở Hạ, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH An Ngọc Lan

Mã số thuế: Công Ty TNHH An Ngọc Lan - Đại diện pháp luật: Lê Minh Quang
Địa chỉ: Thôn Tử Dương, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Growth- Max Quốc Tế

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Growth- Max Quốc Tế - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Loan
Địa chỉ: Xóm 4, thôn Văn Hội, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo In Thành Đạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quảng Cáo In Thành Đạt - Đại diện pháp luật: Phạm Đỗ Anh
Địa chỉ: Thôn Bằng Sở, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Xuất Nhập Khẩu Sản Xuất Dịch Vụ Và Thương Mại Nhựa Đại Việt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Xuất Nhập Khẩu Sản Xuất Dịch Vụ Và Thương Mại Nhựa Đại Việt - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Bằng
Địa chỉ: Thôn Phương Cù, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Hạt Giống Vàng Hà Nội

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hạt Giống Vàng Hà Nội - Đại diện pháp luật: Vương Thị ánh Nguyệt
Địa chỉ: Thôn Từ Vân, Xã Lê Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Eastern Star Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Eastern Star Việt Nam - Đại diện pháp luật: Lương Thùy Linh
Địa chỉ: Số 190 phố Ga, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Slc Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Slc Việt Nam - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Minh
Địa chỉ: Thôn Khoái Cầu, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Bê Tông Việt Đức Hà Nội

Mã số thuế: Công Ty TNHH Bê Tông Việt Đức Hà Nội - Đại diện pháp luật: Lê Trung Hiếu
Địa chỉ: Thôn Một Thượng, Xã Thắng Lợi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Sinh Học Đại Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sinh Học Đại Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Quỳnh
Địa chỉ: Thôn Phúc Trạch, Xã Thống Nhất, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Hd2k

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Hd2k - Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Dương
Địa chỉ: Xóm Đông, thôn Khê Hồi, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Taco

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Taco - Đại diện pháp luật: Lê Thế Anh
Địa chỉ: Thôn Kỳ Dương, Xã Chương Dương, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hà Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thiết Bị Y Tế Hà Thành - Đại diện pháp luật: Phí Ngọc Lũy
Địa chỉ: Số 135D tiểu khu Trần Phú, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội