Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Thanh Oai

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI Lê HUY

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI Lê HUY - Đại diện pháp luật: Dương Hải Nam
Địa chỉ: Ngã tư Vác, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN CANADA WINDOWA- VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CANADA WINDOWA- VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: Số nhà 27 ngõ 5, xóm Cầu, thôn Khê Tang, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH XâY DựNG DâN DụNG Và CôNG NGHIệP VINAQUAH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG DâN DụNG Và CôNG NGHIệP VINAQUAH - Đại diện pháp luật: Lâm Tăng Khởi
Địa chỉ: Xóm 8, thôn Đôn Thư, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐàO TạO NGOạI NGữ Tư VấN DU HọC Và PHáT TRIểN NHâN LựC VIệT NHậT- VNTV

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐàO TạO NGOạI NGữ Tư VấN DU HọC Và PHáT TRIểN NHâN LựC VIệT NHậT- VNTV - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Vũ
Địa chỉ: Thôn Phượng Mỹ, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT Cơ KHí AMC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT Cơ KHí AMC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tứ
Địa chỉ: Thôn Dư Dụ 1, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN GIấY Từ CHâU

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN GIấY Từ CHâU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Vinh
Địa chỉ: Đội 2, thôn Từ Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH SơN Và XâY DựNG PHùNG SINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SơN Và XâY DựNG PHùNG SINH - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Phùng
Địa chỉ: Số 549 phố Thanh Lương, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI THế PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI THế PHONG - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Thế
Địa chỉ: Thôn Chợ, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG THươNG MạI BắC Hà

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG THươNG MạI BắC Hà - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Minh Đức
Địa chỉ: Xóm Cầu Mới, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XâY DựNG YêN CHâU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XâY DựNG YêN CHâU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn Kim Châu, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI HOàNG MạNH LINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI HOàNG MạNH LINH - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Linh
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI DươNG THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI DươNG THàNH - Đại diện pháp luật: Phạm Trung Thành
Địa chỉ: Thôn Đa Ngư, Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH SONIK VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SONIK VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Zhuge Xianzhen
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN THươNG BINH 27.7 PHươNG NAM Hà NộI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG BINH 27.7 PHươNG NAM Hà NộI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Giáp
Địa chỉ: Số 1 phố Tân Xuân, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Hợp Tác Xã Quế Sơn

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Quế Sơn - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Vy
Địa chỉ: Quế Sơn, Xã Tân Ước, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Giáp Nhất

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Giáp Nhất - Đại diện pháp luật: Bùi Đăng Viên
Địa chỉ: Thôn Quếch, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ 2t Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ 2t Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú
Địa chỉ: Thôn Thanh Giang, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại à Dịch Vụ Hoàng Trọng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại à Dịch Vụ Hoàng Trọng - Đại diện pháp luật: Hoàng Hữu Trọng
Địa chỉ: Thôn Văn Khê, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Vũ

Mã số thuế: Công Ty TNHH  Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Vũ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lâm
Địa chỉ: Thôn Đông Giã, Xã Đỗ Động, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Lập Bi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Lập Bi - Đại diện pháp luật: Lê Bá Lập
Địa chỉ: Thôn Chi Lễ, Xã Tân Ước, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Vn Tuấn Hùng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vn Tuấn Hùng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toàn
Địa chỉ: Đội 1, thôn Từ Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần G-Tex

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần G-Tex - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Triều
Địa chỉ: Thôn Tê Quả, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Dương Quang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Dương Quang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tuých
Địa chỉ: Thôn Đống, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thời Trang Mengshanu Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thời Trang Mengshanu Việt Nam - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Minh
Địa chỉ: thôn Đàn Viên, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hỗ Trợ Tài Chính Tùng Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Hỗ Trợ Tài Chính Tùng Anh - Đại diện pháp luật: Đào Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Xây Dựng Phát Triển Hà Nội

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Xây Dựng Phát Triển Hà Nội - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thùy Linh
Địa chỉ: Ngõ Cái, xóm Chiến Thắng, thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nguyễn Tuấn Hà Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Nguyễn Tuấn Hà Anh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh
Địa chỉ: Thôn Đôn Thư, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Sản Xuất Than Sạch Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Than Sạch Việt Nam - Đại diện pháp luật: Đinh Huy Chương
Địa chỉ: Thôn Mỹ, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thiết Kế Trang Trí Nội Thất Gia Long

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thiết Kế Trang Trí Nội Thất Gia Long - Đại diện pháp luật: Trần Đình Khánh
Địa chỉ: Số nhà 123, thôn Trên, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Thái Quyên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Thái Quyên - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thái
Địa chỉ: Số 37, thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội