Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Thạch Thất

CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI BìNH Xá

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ Và THươNG MạI BìNH Xá - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiêm
Địa chỉ: Thôn Bình Xá, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH KINH DOANH TổNG HợP HảI YếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH TổNG HợP HảI YếN - Đại diện pháp luật: Phạm Quý Lượng
Địa chỉ: Thôn 7 Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH VJ MINH CHâU VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH VJ MINH CHâU VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Cấn Tất Lâm
Địa chỉ: Thôn 9, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THéP KIêN CườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XUấT NHậP KHẩU THéP KIêN CườNG - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Kiên
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH SảN XUấT& THươNG MạI XNK PHú THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT& THươNG MạI XNK PHú THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Vinh
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH GIáO DụC THể CHấT Và MôI TRườNG VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIáO DụC THể CHấT Và MôI TRườNG VIệT - Đại diện pháp luật: Hà Thị Diệu Hằng
Địa chỉ: Thôn Sy Chợ, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

DOANH NGHIệP TN SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI KHUê THúY

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN SảN XUấT THươNG MạI Và DịCH Vụ VậN TảI KHUê THúY - Đại diện pháp luật: Trịnh Như Khuê
Địa chỉ: Thôn 10, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ THươNG MạI Và SảN XUấT HOàN HảO

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ THươNG MạI Và SảN XUấT HOàN HảO - Đại diện pháp luật: Phan Chung Chung
Địa chỉ: Số 127 Cống Đặng, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP MạNG BạCH KIM

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP MạNG BạCH KIM - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Tâm
Địa chỉ: Thôn Hòa Lạc, Xã Bình Yên, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG XUâN TRườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG XUâN TRườNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Xuân
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Canh Nậu, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ KINH DOANH SAO VIệT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ KINH DOANH SAO VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Dũng
Địa chỉ: Khu Đồng Cam, Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông Duy Anh Web

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông Duy Anh Web - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy ánh
Địa chỉ: Cụm 8, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Việt Hàn Nhật

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Việt Hàn Nhật - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh
Địa chỉ: Khu phố Liên Quan, Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Sơn Hạnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Sơn Hạnh - Đại diện pháp luật: Phí Mạnh Nghĩa
Địa chỉ: Thôn 2, xóm Dược, Xã Hương Ngải, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Xí Nghiệp Xây Lắp Hhpd - Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc

Mã số thuế: Xí Nghiệp Xây Lắp Hhpd - Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Khu Công Nghệ Cao Hòa Lạc - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chung
Địa chỉ: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, km 29 đại lộ Thăng Long, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Hải Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Hải Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Ngà
Địa chỉ: Đội 6, cụm Tam Nông, Xã Dị Nậu, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Công Ty CP Autonextop Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty CP Autonextop Việt Nam - Đại diện pháp luật: Đỗ Việt Hải
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Hạ Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nội Thất Trường Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Nội Thất Trường Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huyền
Địa chỉ: Thôn Bò, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Dp Hoàng Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dp Hoàng Anh - Đại diện pháp luật: Hoàng Tiến Hưng
Địa chỉ: Thôn Đầm Bối, Xã Yên Trung, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Thiên Phú

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Thiên Phú - Đại diện pháp luật: Chu Văn Xuân
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Sohaco

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Sohaco - Đại diện pháp luật: Phùng Ngọc Sơn
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Phùng Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Vạn Hải

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vạn Hải - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hồng Liên
Địa chỉ: Thôn 3, Xã Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Tổng Hợp Tùng Lâm 598

Mã số thuế: Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Tổng  Hợp Tùng Lâm 598 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Thôn 6, Xã Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Vietmastec

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vietmastec - Đại diện pháp luật: Phan Lạc Quang
Địa chỉ: Số nhà 59 đường 8/3, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hiền Thư

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hiền Thư - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thư
Địa chỉ: Số nhà 201 đường 8/3, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Thế Giới Xanh

Mã số thuế: Công Ty CP Xây Dựng Và Phát Triển Thế Giới Xanh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ánh Tuyết
Địa chỉ: Thôn Phú ổ, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Toàn Thắng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Phát Triển Thương Mại Toàn Thắng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lộc
Địa chỉ: Thôn 8, Xã Thạch Hoà, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thành Đông Kpi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thành Đông Kpi - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Nga
Địa chỉ: Thôn Minh Đức, Xã Đại Đồng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Vhome

Mã số thuế: Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Vhome - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Cường
Địa chỉ: Thôn Thái Hòa, Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Kaxa

Mã số thuế: Công Ty TNHH Kaxa - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Thúy
Địa chỉ: Khu Lò Ngói, thôn Đồng Cầu, Xã Đại Đồng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội