Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Quốc Oai

CôNG TY TNHH DANH DANH Vũ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DANH DANH Vũ - Đại diện pháp luật: Vũ Đức Anh
Địa chỉ: Số 1, ngã 5, Thạch Thán, Xã Thạch Thán, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG CôNG TRìNH KIM GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và XâY DựNG CôNG TRìNH KIM GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Doãn Sơn
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nhãn Lồng Chín Muộn Đại Thành

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Sản Xuất Kinh Doanh Dịch Vụ Nhãn Lồng Chín Muộn Đại Thành - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: Đại Tảo, Xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ MINH QUYếT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ MINH QUYếT - Đại diện pháp luật: Kiều Văn Dục
Địa chỉ: Đội 4, thôn Đông Hạ, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH SảN XUấT DịCH Vụ Và THươNG MạI BIA HảI HóI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT DịCH Vụ Và THươNG MạI BIA HảI HóI - Đại diện pháp luật: Bùi Tuệ Nhàn
Địa chỉ: Đội 3, thôn Đồng Lư, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ứNG DụNG CôNG NGHệ DEEPTRUST

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ứNG DụNG CôNG NGHệ DEEPTRUST - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Hảo
Địa chỉ: Xóm Cổng Đồng, tổ dân phố Du Nghệ, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐIệN Tử KHảI HUệ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI ĐIệN Tử KHảI HUệ - Đại diện pháp luật: Đỗ Thế Khải
Địa chỉ: Xóm Hạ Khê, thôn Ngọc Than, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Hợp Tác Xã Chăn Nuôi Và Dịch Vụ Đồng Tâm

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Chăn Nuôi Và Dịch Vụ Đồng Tâm - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Tường
Địa chỉ: Đĩnh Tú, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DịCH Vụ GIặT Là HảI ĐăNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ GIặT Là HảI ĐăNG - Đại diện pháp luật: Trương Văn Đăng
Địa chỉ: Thôn Hòa Trúc, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH VIETINWOOD

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VIETINWOOD - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dương
Địa chỉ: Đội 5, thôn Đồng Lư, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Và THươNG MạI NHậT LAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Và THươNG MạI NHậT LAM - Đại diện pháp luật: Lý Kim Thiết
Địa chỉ: Thôn Cổ Hiền, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Tm&Dv Ngọc Mỹ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tm&Dv Ngọc Mỹ - Đại diện pháp luật: Kiều Hải
Địa chỉ: Thôn Phú Mỹ, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Liên Thôn

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Liên Thôn - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Nhân
Địa chỉ: Đại Đồng, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Sơn Trung

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Sơn Trung - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích
Địa chỉ: Sơn Trung, Xã Yên Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Nhất Trí Cao

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Sản Xuất Nhất Trí Cao - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Thảo
Địa chỉ: Thôn Khánh Tân, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lan Tuấn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Lan Tuấn - Đại diện pháp luật: Phan Thị Phương Lan
Địa chỉ: Thôn Cổ Rùa, Xã Phú Mãn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Tổng Hợp Tùng Lâm

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Xây Dựng Tổng Hợp Tùng Lâm - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tùng
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Cấn Hạ, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Xây Dựng Việt Bắc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Xây Dựng Việt Bắc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hùng
Địa chỉ: Đội 1, Thôn Đồng Lư, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Bị Điện Hà Nội

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thiết Bị Điện Hà Nội - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Vân
Địa chỉ: Xóm 6, thôn2, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vườn ECOTTA

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vườn ECOTTA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Hưng
Địa chỉ: Thôn Đồng Bèn 1, Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Anh Vũ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Anh Vũ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huy
Địa chỉ: Số 145, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Và Thương Mại Đại Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phát Triển Dịch Vụ Và Thương Mại Đại Thành - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Giang
Địa chỉ: Xóm 3, thôn Đại Tảo, Xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Nam Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Xây Lắp Nam Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Thịnh
Địa chỉ: Đội 3, Thôn Yên Nội, Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Trung Hải

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Trung Hải - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Ban
Địa chỉ: Thôn Cổ Hiền, Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Hiệu Hương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hiệu Hương - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hiệu
Địa chỉ: Xóm Đình, thôn Phú Mỹ, Xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Ftc

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Ftc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Khuyên
Địa chỉ: Thôn Thổ Nghĩa, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Kim Hải

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Kim Hải - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hải
Địa chỉ: Xóm Đồng Mạc, Thôn Đa Phúc, Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Toàn Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Toàn Thành - Đại diện pháp luật: Phí Minh Thành
Địa chỉ: Xóm Bọc, thôn Đông Hạ, Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Và Kỹ Thuật Đăng Khoa

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Và Kỹ Thuật Đăng Khoa - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: Xóm 6, thôn 2, Xã Phượng Cách, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Phát Triển Nhật Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Phát Triển Nhật Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Hùng
Địa chỉ: Thôn Hòa Trúc, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội