Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Gia Lâm

CôNG TY TNHH VậN TảI & DU LịCH SáU Vũ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI & DU LịCH SáU Vũ - Đại diện pháp luật: Vũ Công Sáu
Địa chỉ: Xóm 2, thôn Đông Dư Thượng, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN NôNG NGHIệP TâN NHậT MINH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN NôNG NGHIệP TâN NHậT MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Sinh
Địa chỉ: Thôn Thuận Tốn, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐạI NOONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐạI NOONG - Đại diện pháp luật: Đặng Giang Nam
Địa chỉ: Cụm Sản xuất làng nghề tập trung, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI HợP TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI HợP TIếN - Đại diện pháp luật: Lương Quốc Tiến
Địa chỉ: Thôn Trùng Quán, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THIếT Bị & PHụ TùNG THàNH CôNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIếT Bị & PHụ TùNG THàNH CôNG - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Hồng Nhung
Địa chỉ: Xóm 2, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI MAI SưU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI MAI SưU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Triệu Công
Địa chỉ: Thôn Lời, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH HOA LAN ĐạI DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOA LAN ĐạI DươNG - Đại diện pháp luật: Vũ Đại Dương
Địa chỉ: Thôn Phù Đổng 2, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU HOàNG HUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI XUấT NHậP KHẩU HOàNG HUY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh
Địa chỉ: Thôn Đổng Xuyên, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH HóA Mỹ PHẩM THắNG LừNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HóA Mỹ PHẩM THắNG LừNG - Đại diện pháp luật: Đàm Thị Lừng (Tuyết)
Địa chỉ: Xóm 2 thôn Đổng Viên, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DEA HAN E&C

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DEA HAN E&C - Đại diện pháp luật: Vũ Trọng Trường
Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH 191 Hà NộI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH 191 Hà NộI - Đại diện pháp luật: Vương Hải Hà
Địa chỉ: Thôn Đào Xuyên, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH TổNG HợP & DV QUANG HIếU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TổNG HợP & DV QUANG HIếU - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Huân
Địa chỉ: xóm 2, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI BảO Hà

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI BảO Hà - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DOLA88 VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DOLA88 VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Vũ Quyết Tiến
Địa chỉ: Số 488 đường Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN NGHIêN CứU Và PHáT TRIểN NANO HóA DượC VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN  NGHIêN CứU Và PHáT TRIểN NANO HóA DượC VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Lan
Địa chỉ: Xóm 3, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐôNG DượC Hà NộI CQB

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐôNG DượC Hà NộI CQB - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cường
Địa chỉ: Xóm 7, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN VậT Tư NôNG NGHIệP CHấT LượNG CAO

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN  VậT Tư NôNG NGHIệP CHấT LượNG CAO - Đại diện pháp luật: Trần Thị Luận
Địa chỉ: Villa số 56 Lâm Viên, KĐT Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN BáT TRàNG VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN BáT TRàNG VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lực
Địa chỉ: Thôn Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH Kỹ THUậT TRườNG LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Kỹ THUậT TRườNG LộC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Bình
Địa chỉ: Số 3 hẻm 670/38/4 đường Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN VITRANET

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN VITRANET - Đại diện pháp luật: Lê Duy Tùng
Địa chỉ: Số 16, 18 phố Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI IQ VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI IQ VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sơn
Địa chỉ: Số 15 ngõ 475 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN THủY SảN KHU VựC 1 - CHI NHáNH Hà NộI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THủY SảN KHU VựC 1 - CHI NHáNH Hà NộI - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Lưu
Địa chỉ: Số 116 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN VIệT BảO NGọC

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN VIệT BảO NGọC - Đại diện pháp luật: Trần Thị Bẩy
Địa chỉ: Đội 12B, thôn Thuận Tốn, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Vinstar Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Vinstar Việt Nam - Đại diện pháp luật: Trần Cao Khánh
Địa chỉ: 516, 518 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thăng Long Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thăng Long Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Vũ
Địa chỉ: Số 45 đường An Đào B, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà Chung Cư Bình Yên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Quản Lý Vận Hành Tòa Nhà Chung Cư Bình Yên - Đại diện pháp luật: Trần Đình Thân
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Dương Hà, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Tập Đoàn Gốm Sứ Bát Tràng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tập Đoàn Gốm Sứ Bát Tràng - Đại diện pháp luật: Huỳnh Phương Thảo
Địa chỉ: Số 8 ngõ 5 xóm 3, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại Sen Việt

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Thương Mại Sen Việt - Đại diện pháp luật: Dương Thị Vân
Địa chỉ: Số 4 dãy D7, Khu TT Nhà máy cơ khí Yên Viên, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Monmon Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Monmon Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thục
Địa chỉ: T158 Khu TĐC Dự án cải tạp đường Dốc Hội, ĐHNN, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh Bao Bì Đức Phát

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh Bao Bì Đức Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thạch Anh
Địa chỉ: Thôn Lại Hoàng, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội