Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Đông Anh

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU DịCH Vụ PHáT ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU DịCH Vụ PHáT ĐạT - Đại diện pháp luật: Lê Anh Tuấn
Địa chỉ: Đội 7, thôn Bầu, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN HợP TáC DịCH Vụ Kỹ THUậT Và THươNG MạI TTC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN HợP TáC DịCH Vụ Kỹ THUậT Và THươNG MạI TTC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng
Địa chỉ: Thôn Tiên Kha, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU THàNH ĐạI TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG THươNG MạI Và XUấT NHậP KHẩU THàNH ĐạI TIếN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tường Đại
Địa chỉ: Số 316 Dãy D18, tổ 11, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN NHâN LựC ADG VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN NHâN LựC ADG VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Quảng
Địa chỉ: Thôn Lê xá, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH GOOD SEED VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GOOD SEED VINA - Đại diện pháp luật: Mai Huy Đạt
Địa chỉ: Xóm Hạ, thôn Kính Nỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế INTERMAX VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế INTERMAX VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Hồ Huy Tuất
Địa chỉ: Thôn Thượng, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ TổNG HợP THúY HằNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ TổNG HợP THúY HằNG - Đại diện pháp luật: Vương Thị Thúy Hằng
Địa chỉ: Xóm Trong, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐIệN Tử HTP VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐIệN Tử HTP VINA - Đại diện pháp luật: Dư Ngọc Phương
Địa chỉ: Số nhà 21, dãy 2, tổ 4 đường Cao Lỗ, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI ANH SANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI ANH SANG - Đại diện pháp luật: Trương Hữu Vịnh
Địa chỉ: Thôn Xuân Canh, Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN HOàNG GIA THIêN Kỳ

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN HOàNG GIA THIêN Kỳ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Tâm
Địa chỉ: Xóm Tiên, thôn Tiên Hùng, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Kỹ THUậT TEAM VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Kỹ THUậT TEAM VIệT - Đại diện pháp luật: Lê Đức Hiển
Địa chỉ: Thôn Đông, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HIếU HảI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ HIếU HảI - Đại diện pháp luật: Hà Văn Kiên
Địa chỉ: Đội 10, thôn Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

UNT - Bưu điện huyện Đông Anh

Mã số thuế: UNT - Bưu điện huyện Đông Anh - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thanh Hương
Địa chỉ: Thị trấn Đông Anh, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT CôNG NGHệ Và THươNG MạI VIệT PHáP

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT CôNG NGHệ Và THươNG MạI VIệT PHáP - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Số nhà 42, tổ 4, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư MôI TRườNG PHú Hà

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư MôI TRườNG PHú Hà - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hương
Địa chỉ: Số nhà 180, đường Cao Lỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN HATOCA VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN HATOCA VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nghiêm Xuân Thích
Địa chỉ: Số 111, Km9 Quốc lộ 3, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN XâY DựNG XUâN HòA

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư PHáT TRIểN XâY DựNG XUâN HòA - Đại diện pháp luật: Giang Sơn Tùng
Địa chỉ: Thôn Cán Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI VJC VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI VJC VINA - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thắng
Địa chỉ: Số nhà 104A1, tổ 27, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và SảN XUấT PHượNG TOàN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ Và SảN XUấT PHượNG TOàN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Toàn
Địa chỉ: Thôn Hà Hương, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH PHươNG ANH NHT Hà NộI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHươNG ANH NHT Hà NộI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Loan
Địa chỉ: Thôn Đoài, Xã Tàm Xá, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ CHUYêN NGHIệP VIệT NHậT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ CHUYêN NGHIệP VIệT NHậT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phạm Mỹ Hạnh
Địa chỉ: Thôn Lương Nỗ, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP DOANH NGHIệP AN TâM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP DOANH NGHIệP AN TâM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều Anh
Địa chỉ: Xóm Hậu , đường Cổ Loa, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Chứng Nhận Và Giám Định Qacontrol

Mã số thuế: Công Ty TNHH Chứng Nhận Và Giám Định Qacontrol - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Cường
Địa chỉ: Xóm Gà, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI WALDO PHươNG BắC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI WALDO PHươNG BắC - Đại diện pháp luật: Trần Đình Tuấn
Địa chỉ: Thôn Lý Nhân, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH GIAO NHậN THươNG MạI TNT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIAO NHậN THươNG MạI TNT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh
Địa chỉ: Cổng Trắng, thôn Dục Nội, Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH NộI THấT Và THươNG MạI CHâU PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NộI THấT Và THươNG MạI CHâU PHONG - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Linh
Địa chỉ: Thôn Phù Liễn, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI TâM AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI TâM AN - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Giáp
Địa chỉ: Xóm 4, thôn Hải Bối, Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ DDN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ DDN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: Thôn Bến Trung, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI VIC TạI Hà NộI

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI VIC TạI Hà NộI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hải
Địa chỉ: Thôn Lương Nỗ, Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

HợP TáC Xã AN PHúC

Mã số thuế: HợP TáC Xã AN PHúC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Tựu
Địa chỉ: Nguyên Khê, Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội