Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KHôNG GIAN VUI CHơI TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH KHôNG GIAN VUI CHơI TạI Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Tiến
Địa chỉ: Quầy 505, lầu 5, Trung tâm thương mại Lotte Mart Đà Nẵng, K, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH HùNG 79 Đà NẵNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH HùNG 79 Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Lê Hùng
Địa chỉ: 04 Trần Quốc Toản, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH ĐạI DươNG MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐạI DươNG MINH - Đại diện pháp luật: Võ Khắc Điệp
Địa chỉ: 26 Nguyễn Đức Thiệu, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THáI LINH CHâU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THáI LINH CHâU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: 49 Tạ Mỹ Duật, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH Hồ THắNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH Hồ THắNG - Đại diện pháp luật: Hồ Xuân Sơn
Địa chỉ: Lô 23, B2.17 đường Phước Trường 9, KDC An Cư 4, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ LOAN HươNG VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ LOAN HươNG VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lộc
Địa chỉ: 30 Trương Quyền, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN NềN TảNG GIáO DụC Mở VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN NềN TảNG GIáO DụC Mở VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Dương Phước Luân
Địa chỉ: 321 Trường Chinh, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP LIêN HồNG QUáN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP LIêN HồNG QUáN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Liên
Địa chỉ: K32/12 Tô Hiến Thành, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN RED MOUNTAIN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN RED MOUNTAIN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: K72/14 Nguyễn Văn Thoại, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Lê DIệP KHANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Lê DIệP KHANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải Yến
Địa chỉ: Đường Phan Nhu,Tổ 125, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH SàN Gỗ SôNG HàN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SàN Gỗ SôNG HàN - Đại diện pháp luật: Mai Quang Huy
Địa chỉ: Tầng 3, 19 Phạm Hồng Thái, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Mỹ Phát

Mã số thuế: Công ty Cổ phần Mỹ Phát - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị ánh Hoa
Địa chỉ: Đường Sơn Trà Điện Ngọc, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

DOANH NGHIệP Tư NHâN Gà PHONG LAN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN Gà PHONG LAN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Việt
Địa chỉ: 54 Võ Nghĩa, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và DịCH Vụ HII Đà NẵNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và DịCH Vụ HII Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đại Dương
Địa chỉ: 518 Lê Văn Hiến, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH KHAI THáC Và CHế BIếN THủY SảN ĐôNG PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHAI THáC Và CHế BIếN THủY SảN ĐôNG PHú - Đại diện pháp luật: Ngô Duy Đông
Địa chỉ: 14 Huỳnh Tấn Phát, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH CATERS DE VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CATERS DE VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Hiroaki Watanabe
Địa chỉ: 59 Tản Đà, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRườNG SA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRườNG SA PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Quốc
Địa chỉ: 22 Tôn Đản, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV KHOA HọC CôNG NGHệ Và TIêU CHUẩN QUảN Lý

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV KHOA HọC CôNG NGHệ Và TIêU CHUẩN QUảN Lý - Đại diện pháp luật: Khiếu Đình Toàn
Địa chỉ: K183/18 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH KHáNH NGUYễN GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHáNH NGUYễN GIA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Trinh
Địa chỉ: 01 Tôn Thất Đạm, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NâNG CAO KIếN THứC TRI THANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NâNG CAO KIếN THứC TRI THANH - Đại diện pháp luật: Phan Đình Thống
Địa chỉ: 70/20, 70/22 Phan Thanh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV Tự ĐộNG HóA TRườNG AN VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV Tự ĐộNG HóA TRườNG AN VIệT - Đại diện pháp luật: Trần Tiến Trường
Địa chỉ: 215 Lê Đình Lý, Phường Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ QUỳNH MINH TRIếT

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ QUỳNH MINH TRIếT - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Hà
Địa chỉ: 664 Núi Thành, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHOA HọC Và CôNG NGHệ NăNG LượNG XANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHOA HọC Và CôNG NGHệ NăNG LượNG XANH - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Diệu Thúy
Địa chỉ: K5/44 Tô Ngọc Vân, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN XâY DựNG VâN ĐạT PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN XâY DựNG VâN ĐạT PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: 72/6 Lê Cơ, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

DOANH NGHIệP Tư NHâN KIM TườNG VY

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN KIM TườNG VY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Diễm
Địa chỉ: 188 ông ích Đường, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHướC PHú NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHướC PHú NGUYêN - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết
Địa chỉ: 67 Hàm Nghi, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Vũ PHONG - VăN PHòNG ĐạI DIệN MIềN TRUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Vũ PHONG - VăN PHòNG ĐạI DIệN MIềN TRUNG - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Phương Thảo
Địa chỉ: 300 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN HAN EM

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN HAN EM - Đại diện pháp luật: Đào Thị Huệ
Địa chỉ: 80 Dương Tự Minh, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DU LịCH Và KINH DOANH TRựC TUYếN VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DU LịCH Và KINH DOANH TRựC TUYếN VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Trần Kim Thọ
Địa chỉ: 57 Trần Đức Thông, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG KHANG DANH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG KHANG DANH - Đại diện pháp luật: Hồ Công Tuấn
Địa chỉ: Lô 4 khu B1, 117 khu đô thị Hòa Xuân, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng