Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GRANITE TRườNG THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GRANITE TRườNG THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Mạnh
Địa chỉ: K341/17 Tôn Đản, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Và TRUYềN THôNG XIN CHàO ĐỉNH CAO

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Và TRUYềN THôNG XIN CHàO ĐỉNH CAO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Long
Địa chỉ: K01/28 Tôn Thất Đạm, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

DOANH NGHIệP Tư NHâN THứC ăN NHANH HàN VIệT

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN THứC ăN NHANH HàN VIệT - Đại diện pháp luật: Trần Lệ Thanh
Địa chỉ: Lô 06, B, Khu dân cư An Cư, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV YếN HOàNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV YếN HOàNG PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trung
Địa chỉ: 19 Nguyễn Khuyến, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TàI NAM NGọC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TàI NAM NGọC - Đại diện pháp luật: Bùi Tài
Địa chỉ: 568 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THANH NIêN BìNH MINH TIDILED TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THANH NIêN BìNH MINH TIDILED TạI Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Dương Phú Thanh
Địa chỉ: 240 Tôn Đản, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH TạI Đà NẵNG - CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI DịCH Vụ P-S

Mã số thuế: CHI NHáNH TạI Đà NẵNG - CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI DịCH Vụ P-S - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Sơn
Địa chỉ: Thửa đất số 23, 24, Tổ 153, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV VậN TảI THươNG MạI Và DịCH Vụ HOàNG KIM HạC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV VậN TảI THươNG MạI Và DịCH Vụ HOàNG KIM HạC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Long
Địa chỉ: 145 Lương Thế Vinh, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV TâN PHướC Kỳ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV TâN PHướC Kỳ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Kỳ
Địa chỉ: Lô 743 Trương Vĩnh Ký, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ WATARU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ WATARU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hải
Địa chỉ: 36 Đường 2/9, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và Kỹ THUậT TâN HUY LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và Kỹ THUậT TâN HUY LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Huy
Địa chỉ: K87/H92/07/33 Hoàng Văn Thái, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH XâY LắP TíN CHâU LâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY LắP TíN CHâU LâM - Đại diện pháp luật: Trương Bảo Quốc
Địa chỉ: Tổ 16A, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CôNG NGHệ TECH BRAIN

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CôNG NGHệ TECH BRAIN - Đại diện pháp luật: Lê Văn Bỗng
Địa chỉ: 369 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN TàI PHáT VIệT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN TàI PHáT VIệT - Đại diện pháp luật: Phan Huy Quân
Địa chỉ: 07 An Hải Bắc 8, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ TIN HọC HIêN SươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ TIN HọC HIêN SươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ánh Sương
Địa chỉ: 28 Đặng Thai Mai, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV OLADAY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV OLADAY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phát
Địa chỉ: 161 Hồ Nghinh, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV DU LịCH Vé MáY BAY BIểN Đà NẵNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV DU LịCH Vé MáY BAY BIểN Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Phạm Thúy Vân
Địa chỉ: 291/16 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH Mỹ THUậT SôNG HàN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Mỹ THUậT SôNG HàN - Đại diện pháp luật: Đinh Tấn Chinh
Địa chỉ: 894 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH ĐINH VươNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐINH VươNG PHáT - Đại diện pháp luật: Đinh Duy Tú
Địa chỉ: Lô 5A10 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN AN PHúC QUý

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN AN PHúC QUý - Đại diện pháp luật: Lương Thúy Lành
Địa chỉ: Hợp tác xã Hòa Châu I, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ HITEX MIềN TRUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ HITEX MIềN TRUNG - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thúy
Địa chỉ: 38 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ COHO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ COHO - Đại diện pháp luật: Lý Thị Oanh
Địa chỉ: Lầu 3, Indochina Riverside Office Tower, 74 Bạch Đằng, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH BắC VòNG TRòN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BắC VòNG TRòN - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Thắng
Địa chỉ: Số 630, 632 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế Và ĐầU Tư XâY DựNG VIETCONSTRUCTION

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế Và ĐầU Tư XâY DựNG VIETCONSTRUCTION - Đại diện pháp luật: Trần Công Thủ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Phong Sắc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU VIễN ĐôNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU VIễN ĐôNG - Đại diện pháp luật: Lê Cao Hùng
Địa chỉ: 108 Nguyễn Thái Bình, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH QUảNG CáO TâN HộI ADV

Mã số thuế: CôNG TY TNHH QUảNG CáO TâN HộI ADV - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vinh
Địa chỉ: 231 Lê Thanh Nghị, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI & DịCH Vụ HàN VIệT PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI & DịCH Vụ HàN VIệT PHáT - Đại diện pháp luật: Cao Thị Hoàng Dung
Địa chỉ: 19 An Thượng 4, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THứC ăN Và Đồ UốNG BốN CHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THứC ăN Và Đồ UốNG BốN CHú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Dương
Địa chỉ: 72 Lý Thánh Tông, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN TIếP VậN CHăM SóC HàNG HóA - CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN TIếP VậN CHăM SóC HàNG HóA - CHI NHáNH Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Huỳnh Việt Quốc Khanh
Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà One Opera, 115 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM BLUE STAR - CửA HàNG TRầN HưNG ĐạO Đà NẵNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM BLUE STAR - CửA HàNG TRầN HưNG ĐạO Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nam
Địa chỉ: 485 Trần Hưng Đạo, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng