Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV MODE TOUR

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV MODE TOUR - Đại diện pháp luật: Trần Hồng Linh
Địa chỉ: Lô 29, 30, 31, 32, 33 đường Lê Văn Quý, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV CARPE DIEM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV CARPE DIEM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nho Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Lô B2 � 3 khu dân cư kho thiết bị phụ tùng, đường Đinh Thị, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH Đà NẵNG - CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ AT13

Mã số thuế: CHI NHáNH Đà NẵNG - CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ AT13 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Trung
Địa chỉ: 92 Nguyễn Văn Thoại, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XI MăNG VICEM HảI VâN - Xí NGHIệP Đá XâY DựNG HòA PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XI MăNG VICEM HảI VâN - Xí NGHIệP Đá XâY DựNG HòA PHáT - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Bảo
Địa chỉ: 185 Lê Trọng Tấn, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH Đà NẵNG - CôNG TY TNHH ẩM THựC THIêN PHú

Mã số thuế: CHI NHáNH Đà NẵNG - CôNG TY TNHH ẩM THựC THIêN PHú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Trúc
Địa chỉ: Tầng 33, khách sạn Novotel Danang Premier Han River, 36, 38, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH PHAN LONG VIệT NAM - CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHAN LONG VIệT NAM - CHI NHáNH Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Hoàng
Địa chỉ: 31 Nguyễn Đức Trung, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DP PHú Mỹ TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH DP PHú Mỹ TạI Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Lê Tấn Khương
Địa chỉ: 15 Bàu Tràm 3, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV THàNH NHâN Vũ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THàNH NHâN Vũ - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Phước
Địa chỉ: 95 Núi Thành, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN THươNG MạI PHúC ĐOàN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN THươNG MạI PHúC ĐOàN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đoàn
Địa chỉ: 149 Khúc Hạo, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH ĐA LộC PHướC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐA LộC PHướC - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Phương
Địa chỉ: 119 âu Cơ, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ PHú SONG LâM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ PHú SONG LâM - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Bắc
Địa chỉ: H69/28K1 Phạm Như Xương, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV WALDOMEX MEDIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV WALDOMEX MEDIA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sang
Địa chỉ: 373 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHấT PHươNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHấT PHươNG ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Liên
Địa chỉ: 34 Lê Thạch, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV ĐA NHâN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV ĐA NHâN PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Anh
Địa chỉ: K9/2 Cô Giang, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ MầM TRúC - TANABATA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ MầM TRúC - TANABATA - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Yến Nhi
Địa chỉ: 90 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG MôI TRườNG HI - TECH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG MôI TRườNG HI - TECH - Đại diện pháp luật: Hoàng My
Địa chỉ: K94/12A Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV TOàN THủY TíN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV TOàN THủY TíN - Đại diện pháp luật: Trần Văn Toàn
Địa chỉ: B2.2, 17 Khu dân cư An Cư 2 mở rộng, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH TUYềN NGUYễN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TUYềN NGUYễN - Đại diện pháp luật: Tôn Thất Thanh Bình
Địa chỉ: 17 Lê Quang Sung, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH FORTUNE TRAVEL

Mã số thuế: CôNG TY TNHH FORTUNE TRAVEL - Đại diện pháp luật: Lê Thiện Quí
Địa chỉ: 198 ông ích Đường, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ PCCC THT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ PCCC THT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Linh
Địa chỉ: 33 Cô Giang, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH NAM TâN DUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NAM TâN DUNG - Đại diện pháp luật: Lê Đức Nam
Địa chỉ: K114/5 Hồ Nguyên Trừng, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUốC Tế VạN LợI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUốC Tế VạN LợI PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hạnh
Địa chỉ: 17 Yên Thế, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHướC PHú ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHướC PHú ANH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết
Địa chỉ: 116 ông ích Khiêm, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MAY MặC BINNY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MAY MặC BINNY - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tâm
Địa chỉ: 04 Nguyễn Đăng Tuyển, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH LADANA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LADANA - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Lộc
Địa chỉ: 47, 49 Nguyễn Văn Linh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Quảng Nam Đà Nẵng - Khách Sạn Grand Tourane

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Quảng Nam Đà Nẵng - Khách Sạn  Grand Tourane - Đại diện pháp luật: DEUTSCH AINO VALENTIN GYULA
Địa chỉ: 252, Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TRí VIếT NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TRí VIếT NGUYêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Trí
Địa chỉ: 306 Lê Thạch, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI DQC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI DQC - Đại diện pháp luật: Đào Quốc Chính
Địa chỉ: 18 Núi Thành, Phường Hoà Thuận Đông, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV LABO VITA Đà NẵNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV LABO VITA Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Trang
Địa chỉ: 23 Lê Anh Xuân, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV NKT KIếN AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV NKT KIếN AN - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Vinh
Địa chỉ: 249/33 Hà Huy Tập, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng