Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Thanh Khê

CôNG TY TNHH MTV PHáT TRIểN THươNG MạI ALISA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV PHáT TRIểN THươNG MạI ALISA - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hoài
Địa chỉ: 131/11 Lý Thái Tổ, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG DNC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậT LIệU XâY DựNG DNC - Đại diện pháp luật: Võ Thị Tuệ
Địa chỉ: 203 Bế Văn Đàn, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ TIN HọC FPT TạI MIềN TRUNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ TIN HọC FPT TạI MIềN TRUNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đinh Văn Khảng
Địa chỉ: 71, 73 Hàm Nghi, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

TRUNG TâM ĐàO TạO NGHề Và HướNG NGHIệP - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHậT TINH VươNG

Mã số thuế: TRUNG TâM ĐàO TạO NGHề Và HướNG NGHIệP - CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN NHậT TINH VươNG - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Tuyết Ban
Địa chỉ: Số 05 Đông Lợi 2, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Đỗ NGọC ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Đỗ NGọC ANH - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Mỹ Lợi
Địa chỉ: 114 Nguyễn Đức Trung, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ KIM TấN CườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ KIM TấN CườNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Va
Địa chỉ: K99/49 Thái Thị Bôi, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH KMH VINA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KMH VINA - Đại diện pháp luật: Kim Jun Heon
Địa chỉ: 66 Võ Văn Tần, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG TíN ĐăNG KHANG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG TíN ĐăNG KHANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chung
Địa chỉ: 122 Nguyễn Đình Tựu, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV BRIGHT EVENT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV BRIGHT EVENT - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Hùng
Địa chỉ: 235 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH PHAN LONG VIệT NAM - CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHAN LONG VIệT NAM - CHI NHáNH Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Hoàng
Địa chỉ: 31 Nguyễn Đức Trung, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV WALDOMEX MEDIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV WALDOMEX MEDIA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Sang
Địa chỉ: 373 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH TUYềN NGUYễN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TUYềN NGUYễN - Đại diện pháp luật: Tôn Thất Thanh Bình
Địa chỉ: 17 Lê Quang Sung, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHướC PHú ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHướC PHú ANH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết
Địa chỉ: 116 ông ích Khiêm, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV NKT KIếN AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV NKT KIếN AN - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Vinh
Địa chỉ: 249/33 Hà Huy Tập, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Và TRUYềN THôNG XIN CHàO ĐỉNH CAO

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Và TRUYềN THôNG XIN CHàO ĐỉNH CAO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Long
Địa chỉ: K01/28 Tôn Thất Đạm, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CôNG NGHệ TECH BRAIN

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CôNG NGHệ TECH BRAIN - Đại diện pháp luật: Lê Văn Bỗng
Địa chỉ: 369 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ TIN HọC HIêN SươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ TIN HọC HIêN SươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ánh Sương
Địa chỉ: 28 Đặng Thai Mai, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV DU LịCH Vé MáY BAY BIểN Đà NẵNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV DU LịCH Vé MáY BAY BIểN Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Phạm Thúy Vân
Địa chỉ: 291/16 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ HITEX MIềN TRUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ HITEX MIềN TRUNG - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thúy
Địa chỉ: 38 Lý Thái Tông, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN NềN TảNG GIáO DụC Mở VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN NềN TảNG GIáO DụC Mở VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Dương Phước Luân
Địa chỉ: 321 Trường Chinh, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Lê DIệP KHANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Lê DIệP KHANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hải Yến
Địa chỉ: Đường Phan Nhu,Tổ 125, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH CATERS DE VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CATERS DE VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Hiroaki Watanabe
Địa chỉ: 59 Tản Đà, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV KHOA HọC CôNG NGHệ Và TIêU CHUẩN QUảN Lý

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV KHOA HọC CôNG NGHệ Và TIêU CHUẩN QUảN Lý - Đại diện pháp luật: Khiếu Đình Toàn
Địa chỉ: K183/18 Trần Thái Tông, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH KHáNH NGUYễN GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHáNH NGUYễN GIA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Trinh
Địa chỉ: 01 Tôn Thất Đạm, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NâNG CAO KIếN THứC TRI THANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NâNG CAO KIếN THứC TRI THANH - Đại diện pháp luật: Phan Đình Thống
Địa chỉ: 70/20, 70/22 Phan Thanh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHOA HọC Và CôNG NGHệ NăNG LượNG XANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHOA HọC Và CôNG NGHệ NăNG LượNG XANH - Đại diện pháp luật: Phùng Thị Diệu Thúy
Địa chỉ: K5/44 Tô Ngọc Vân, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHướC PHú NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHướC PHú NGUYêN - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tuyết
Địa chỉ: 67 Hàm Nghi, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH CâY XANH Kỷ NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CâY XANH Kỷ NGUYêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưng
Địa chỉ: K86 H26/72 Phạm Nhữ Tăng, Phường Hoà Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV THịNH THANH TâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THịNH THANH TâN - Đại diện pháp luật: Lê Quý Chuân
Địa chỉ: K210/43 Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG NAM CườNG TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG NAM CườNG TIếN - Đại diện pháp luật: Đỗ Viết Tiến
Địa chỉ: 53 Nguyễn Phước Nguyên, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng