Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Sơn Trà

CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN BIểN GọI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và PHáT TRIểN BIểN GọI - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Phương Hồng Thủy
Địa chỉ: 262B Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Đỗ HOàNG QUâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Đỗ HOàNG QUâN - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Thu
Địa chỉ: 1123 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV Sự KIệN NGọC PHú QUý

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV Sự KIệN NGọC PHú QUý - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Quý
Địa chỉ: K142/16 Lê Văn Thứ, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI VINACONNECT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư Và THươNG MạI VINACONNECT - Đại diện pháp luật: Võ Thị Hồng Nga
Địa chỉ: 347, 349 Trần Hưng Đạo, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Bưu điện Đà Nẵng 3 - CCT quận Sơn Trà (UNT)

Mã số thuế: Bưu điện Đà Nẵng 3 - CCT quận Sơn Trà (UNT) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 04 Trần Quang Diệu, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ HậU CầN Và Tư VấN ĐầU Tư LAM - CHI NHáNH Số 3

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ HậU CầN Và Tư VấN ĐầU Tư LAM - CHI NHáNH Số 3 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Quế
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Vitaco, 756 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN COTTON HOUSE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN COTTON HOUSE - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Anh Thư
Địa chỉ: Lô L3K1A, Trung tâm Thương mại Vincom, số 910A Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và DịCH Vụ LIêN VậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và DịCH Vụ LIêN VậN - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Phương
Địa chỉ: 44 An Hải 17, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN TàI LộC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN TàI LộC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lộc
Địa chỉ: 461/3 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV MODE TOUR

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV MODE TOUR - Đại diện pháp luật: Trần Hồng Linh
Địa chỉ: Lô 29, 30, 31, 32, 33 đường Lê Văn Quý, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV CARPE DIEM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV CARPE DIEM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nho Vĩnh Phúc
Địa chỉ: Lô B2 � 3 khu dân cư kho thiết bị phụ tùng, đường Đinh Thị, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN THươNG MạI PHúC ĐOàN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN THươNG MạI PHúC ĐOàN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đoàn
Địa chỉ: 149 Khúc Hạo, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG MôI TRườNG HI - TECH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG MôI TRườNG HI - TECH - Đại diện pháp luật: Hoàng My
Địa chỉ: K94/12A Nguyễn Công Trứ, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV TOàN THủY TíN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV TOàN THủY TíN - Đại diện pháp luật: Trần Văn Toàn
Địa chỉ: B2.2, 17 Khu dân cư An Cư 2 mở rộng, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MAY MặC BINNY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MAY MặC BINNY - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tâm
Địa chỉ: 04 Nguyễn Đăng Tuyển, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Quảng Nam Đà Nẵng - Khách Sạn Grand Tourane

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Quảng Nam Đà Nẵng - Khách Sạn  Grand Tourane - Đại diện pháp luật: DEUTSCH AINO VALENTIN GYULA
Địa chỉ: 252, Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

DOANH NGHIệP Tư NHâN THứC ăN NHANH HàN VIệT

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN THứC ăN NHANH HàN VIệT - Đại diện pháp luật: Trần Lệ Thanh
Địa chỉ: Lô 06, B, Khu dân cư An Cư, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV VậN TảI THươNG MạI Và DịCH Vụ HOàNG KIM HạC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV VậN TảI THươNG MạI Và DịCH Vụ HOàNG KIM HạC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Long
Địa chỉ: 145 Lương Thế Vinh, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN TàI PHáT VIệT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN TàI PHáT VIệT - Đại diện pháp luật: Phan Huy Quân
Địa chỉ: 07 An Hải Bắc 8, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV OLADAY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV OLADAY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phát
Địa chỉ: 161 Hồ Nghinh, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH ĐINH VươNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐINH VươNG PHáT - Đại diện pháp luật: Đinh Duy Tú
Địa chỉ: Lô 5A10 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH BắC VòNG TRòN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BắC VòNG TRòN - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Thắng
Địa chỉ: Số 630, 632 Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THứC ăN Và Đồ UốNG BốN CHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THứC ăN Và Đồ UốNG BốN CHú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thùy Dương
Địa chỉ: 72 Lý Thánh Tông, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM BLUE STAR - CửA HàNG TRầN HưNG ĐạO Đà NẵNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THựC PHẩM BLUE STAR - CửA HàNG TRầN HưNG ĐạO Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Nam
Địa chỉ: 485 Trần Hưng Đạo, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THáI LINH CHâU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THáI LINH CHâU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy
Địa chỉ: 49 Tạ Mỹ Duật, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH Hồ THắNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DU LịCH Hồ THắNG - Đại diện pháp luật: Hồ Xuân Sơn
Địa chỉ: Lô 23, B2.17 đường Phước Trường 9, KDC An Cư 4, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ LOAN HươNG VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ LOAN HươNG VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lộc
Địa chỉ: 30 Trương Quyền, Phường Mân Thái, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP LIêN HồNG QUáN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI TổNG HợP LIêN HồNG QUáN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Liên
Địa chỉ: K32/12 Tô Hiến Thành, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

DOANH NGHIệP Tư NHâN Gà PHONG LAN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN Gà PHONG LAN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Việt
Địa chỉ: 54 Võ Nghĩa, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN HAN EM

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN HAN EM - Đại diện pháp luật: Đào Thị Huệ
Địa chỉ: 80 Dương Tự Minh, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng