Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Ngũ Hành Sơn

Hợp Tác Xã Nấm Linh Chi Khuê Mỹ

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Nấm Linh Chi Khuê Mỹ - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hồng
Địa chỉ: 152C Nguyễn Đình Chiểu, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIANG PHươNG UYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIANG PHươNG UYêN - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kiều
Địa chỉ: 162 Hồ Huấn Nghiệp, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV TM DV VậN TảI Và DU LịCH VâN NHI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV TM DV VậN TảI Và DU LịCH VâN NHI - Đại diện pháp luật: Lại Thị Thanh Vân
Địa chỉ: K63/11 Chế Lan Viên, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH Đà NẵNG - CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ AT13

Mã số thuế: CHI NHáNH Đà NẵNG - CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ AT13 - Đại diện pháp luật: Lê Anh Trung
Địa chỉ: 92 Nguyễn Văn Thoại, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI & DịCH Vụ HàN VIệT PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI & DịCH Vụ HàN VIệT PHáT - Đại diện pháp luật: Cao Thị Hoàng Dung
Địa chỉ: 19 An Thượng 4, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN RED MOUNTAIN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN RED MOUNTAIN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết
Địa chỉ: K72/14 Nguyễn Văn Thoại, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Mỹ Phát

Mã số thuế: Công ty Cổ phần Mỹ Phát - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị ánh Hoa
Địa chỉ: Đường Sơn Trà Điện Ngọc, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và DịCH Vụ HII Đà NẵNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và DịCH Vụ HII Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đại Dương
Địa chỉ: 518 Lê Văn Hiến, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN DượC LIệU VMJ PHARMA CONSUMER- CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DượC LIệU VMJ PHARMA CONSUMER- CHI NHáNH Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Phạm Hòa Thu Thủy
Địa chỉ: 27 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV KHáCH SạN ĐạI KIM LONG 2

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV KHáCH SạN ĐạI KIM LONG 2 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Phi
Địa chỉ: Lô 19 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI & DU LịCH VạN THIêN PHướC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI & DU LịCH VạN THIêN PHướC - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Hoa
Địa chỉ: Lô 13, 14 đường Trường Sa, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV LONG VY KHáNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV LONG VY KHáNH - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Lâm
Địa chỉ: 94 An Dương Vương, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN ĐầU Tư XâY DựNG KIếN VUôNG

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN ĐầU Tư XâY DựNG KIếN VUôNG - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Hiền
Địa chỉ: 56 Hải Triều, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI PHú THàNH Hồ

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI PHú THàNH Hồ - Đại diện pháp luật: Hồ Đức Nghị
Địa chỉ: 73/2 Châu Thị Vĩnh Tế, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và DịCH Vụ GIA VâN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và DịCH Vụ GIA VâN PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Minh
Địa chỉ: Tổ 37, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và DịCH Vụ TừNG BướC MộT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và DịCH Vụ TừNG BướC MộT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Diễm Phương
Địa chỉ: Lô 9 B3.1 Lê Quang Đạo, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI SEA TURTLE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI SEA TURTLE - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Quy
Địa chỉ: 12 An Thượng 3, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Nhà Sáng Tác Đà Nẵng

Mã số thuế: Nhà Sáng Tác Đà Nẵng - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Ngàn
Địa chỉ: KDC Bá Tùng, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP VIệC LàM TRựC TUYếN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN GIảI PHáP VIệC LàM TRựC TUYếN - Đại diện pháp luật: Võ Tuấn Anh
Địa chỉ: 35 Lê Văn Hưu, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV DịCH Vụ DU LịCH KIM NGọC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV DịCH Vụ DU LịCH KIM NGọC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Quế
Địa chỉ: H36/12 K432 Võ Nguyên Giáp, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế 515 Đà THàNH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế 515 Đà THàNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hiền
Địa chỉ: Số 10 Mỹ An 10, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NAM VIệT VIêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NAM VIệT VIêN - Đại diện pháp luật: Đỗ Gia Viên
Địa chỉ: Lô 19 Khu B1, Khu nhà ở gia đình Quân đội K38, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV BảO HUY KHANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV BảO HUY KHANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quốc Bảo
Địa chỉ: Lô 40 B2.2 đường Trịnh Lỗi, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI TRUNG TíN THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI TRUNG TíN THịNH - Đại diện pháp luật: Đỗ Nguyên Hải
Địa chỉ: 274 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Chi Nhánh - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Sản Xuất Hoàng Thu Yến

Mã số thuế: Chi Nhánh - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Sản Xuất Hoàng Thu Yến - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Vinh
Địa chỉ: 36 Lê Văn Hiến, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Biển Hoàn Hảo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Biển Hoàn Hảo - Đại diện pháp luật: Lương Văn Nhân
Địa chỉ: 26, 28 An Thượng 1, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Nga Doanh Miền Trung

Mã số thuế: Công Ty TNHH  Nga Doanh Miền Trung - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Tùng
Địa chỉ: Lô B2.25 đường Võ Văn Đồng, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Bảo Hoài Thanh

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Bảo Hoài Thanh - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nguyên
Địa chỉ: 150 Hồ Huân Nghiệp, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lữ Hành S-House

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lữ Hành S-House - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Địa chỉ: 30 Mỹ An 25, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Woody Trans

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Woody Trans - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hòa
Địa chỉ: 246 Ngũ Hành Sơn, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng