Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Liên Chiểu

DOANH NGHIệP Tư NHâN VăN Bá HIềN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VăN Bá HIềN - Đại diện pháp luật: Văn Bá Hiền
Địa chỉ: Lô 22 đường Thanh Tịnh, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV TM & DV CHâU VĩNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV TM & DV CHâU VĩNH PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Châu
Địa chỉ: 95 Đoàn Phú Tứ, Tổ 25, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Bưu điện Đà Nẵng 2-CCT quận Liên Chiểu (UNT)

Mã số thuế: Bưu điện Đà Nẵng 2-CCT quận Liên Chiểu (UNT) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 138 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

KHO HàNG - CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN VINKEMS TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: KHO HàNG - CHI NHáNH CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN  VINKEMS TạI Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Tốn
Địa chỉ: Lô H, Đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV Đà NẵNG HợP TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV Đà NẵNG HợP TIếN - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Khoa
Địa chỉ: 418 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH TM - DV - QC THIêN LộC VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM - DV - QC THIêN LộC VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phương
Địa chỉ: 15 Hoàng Văn Thái, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

KHO TRUNG CHUYểN - CôNG TY TNHH PHâN PHốI TIêN TIếN - CHI NHáNH Đà NẵNG

Mã số thuế: KHO TRUNG CHUYểN - CôNG TY TNHH PHâN PHốI TIêN TIếN - CHI NHáNH Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Trương Quốc Chí
Địa chỉ: 40 Hoàng Văn Thái, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH ĐA LộC PHướC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐA LộC PHướC - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Phương
Địa chỉ: 119 âu Cơ, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ PHú SONG LâM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI Và DịCH Vụ PHú SONG LâM - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Bắc
Địa chỉ: H69/28K1 Phạm Như Xương, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV YếN HOàNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV YếN HOàNG PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Trung
Địa chỉ: 19 Nguyễn Khuyến, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TàI NAM NGọC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TàI NAM NGọC - Đại diện pháp luật: Bùi Tài
Địa chỉ: 568 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH TạI Đà NẵNG - CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI DịCH Vụ P-S

Mã số thuế: CHI NHáNH TạI Đà NẵNG - CôNG TY TNHH SảN XUấT Và THươNG MạI DịCH Vụ P-S - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Sơn
Địa chỉ: Thửa đất số 23, 24, Tổ 153, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và Kỹ THUậT TâN HUY LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI Và Kỹ THUậT TâN HUY LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Huy
Địa chỉ: K87/H92/07/33 Hoàng Văn Thái, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH Mỹ THUậT SôNG HàN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Mỹ THUậT SôNG HàN - Đại diện pháp luật: Đinh Tấn Chinh
Địa chỉ: 894 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU VIễN ĐôNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và XUấT NHậP KHẩU VIễN ĐôNG - Đại diện pháp luật: Lê Cao Hùng
Địa chỉ: 108 Nguyễn Thái Bình, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Vũ PHONG - VăN PHòNG ĐạI DIệN MIềN TRUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Vũ PHONG - VăN PHòNG ĐạI DIệN MIềN TRUNG - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Phương Thảo
Địa chỉ: 300 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH HồNG NGUYêN BảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HồNG NGUYêN BảO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ: 40/19 Hoàng Văn Thái, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cà PHê MINH TRí

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Cà PHê MINH TRí - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Như Uyên
Địa chỉ: 142/1C Tô Hiệu, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN SIêU THị ECO7MART

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SIêU THị ECO7MART - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Khánh
Địa chỉ: 380 Tôn Đức Thắng, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH Tổ CHứC Sự KIệN HOàNG KHANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tổ CHứC Sự KIệN HOàNG KHANG - Đại diện pháp luật: Lê Thị Hoàng
Địa chỉ: 82 Nguyễn Chích, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN V.B.C PHARMA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN V.B.C PHARMA - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Toàn
Địa chỉ: 01 Dương Bích Liên, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV THIếT Bị PHụ TùNG THANH SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THIếT Bị PHụ TùNG THANH SơN - Đại diện pháp luật: Phan Thanh Sơn
Địa chỉ: K109/H88/4 Phạm Như Xương, Phường Hoà Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư KINH DOANH THươNG MạI TâN VIệT HưNG TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH ĐầU Tư KINH DOANH THươNG MạI TâN VIệT HưNG TạI Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Trần Công Đoàn
Địa chỉ: 150 Tống Duy Tân, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH Kỹ THUậT BKLOGY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Kỹ THUậT BKLOGY - Đại diện pháp luật: Huỳnh Xuân Hải
Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ADOOR VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ADOOR VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Kiều Oanh
Địa chỉ: 83 Tô Hiệu, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN MôI TRườNG Và XâY LắP AN PHươNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN MôI TRườNG Và XâY LắP AN PHươNG PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hằng
Địa chỉ: 172 Đồng Kè, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MAI HIềN LINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MAI HIềN LINH - Đại diện pháp luật: Cao Thị Nghiêm
Địa chỉ: Đường Đàm Quang Trung, Tổ 42, Phường Hoà Hiệp Nam, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH Đà NẵNG CôNG TY TNHH Cơ KHí CôNG NGHIệP SàI GòN

Mã số thuế: CHI NHáNH Đà NẵNG CôNG TY TNHH Cơ KHí CôNG NGHIệP SàI GòN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phú Quốc
Địa chỉ: Lô H Đường số 3, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Lữ HàNH DU LịCH CáNH ĐồNG XANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Lữ HàNH DU LịCH CáNH ĐồNG XANH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy Hằng
Địa chỉ: 25 Trung Nghĩa 4, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRươNG BạCH DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRươNG BạCH DươNG - Đại diện pháp luật: Trương Bạch Dương
Địa chỉ: 173 Nguyễn Chích, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng