Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Cẩm Lệ

CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI CửA DNT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN SảN XUấT Và THươNG MạI CửA DNT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh
Địa chỉ: 41 An Hòa 4, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH PHONG QUâN ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHONG QUâN ĐạT - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Quân
Địa chỉ: B2, 8, Lô 72, 73 đường 5,5m, Khu tái định cư Phước Lý, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRầN NGọC DIệU ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRầN NGọC DIệU ANH - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quý
Địa chỉ: Lô B1, 41, Khu đô thị sinh thái ven sông Hoà Xuân, giai đoạn 2, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Và VậN TảI PHAN VăN ĐịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Và VậN TảI PHAN VăN ĐịNH - Đại diện pháp luật: Phan Văn Định
Địa chỉ: 17 Tôn Đản, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐIệN HòA AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG ĐIệN HòA AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Hà
Địa chỉ: Số 379/8 Tôn Đản, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN PHáT ĐạI PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN PHáT ĐạI PHúC - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Thuận
Địa chỉ: Số 99 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THIếT Bị Và XâY DựNG HUYềN Vũ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIếT Bị Và XâY DựNG HUYềN Vũ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đức
Địa chỉ: Lô 56, khu B1, 55, Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân, gia, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH PHáT MộC PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT MộC PHáT - Đại diện pháp luật: Lê Phước Pháp
Địa chỉ: 06 Trường Sơn, Phường Hoà Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH THIệN KIêM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THIệN KIêM - Đại diện pháp luật: Thái Đình Thiện
Địa chỉ: K417/H2/09 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XI MăNG VICEM HảI VâN - Xí NGHIệP Đá XâY DựNG HòA PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN XI MăNG VICEM HảI VâN - Xí NGHIệP Đá XâY DựNG HòA PHáT - Đại diện pháp luật: Đặng Ngọc Bảo
Địa chỉ: 185 Lê Trọng Tấn, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DP PHú Mỹ TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH DP PHú Mỹ TạI Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Lê Tấn Khương
Địa chỉ: 15 Bàu Tràm 3, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHấT PHươNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHấT PHươNG ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Liên
Địa chỉ: 34 Lê Thạch, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH FORTUNE TRAVEL

Mã số thuế: CôNG TY TNHH FORTUNE TRAVEL - Đại diện pháp luật: Lê Thiện Quí
Địa chỉ: 198 ông ích Đường, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH NAM TâN DUNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NAM TâN DUNG - Đại diện pháp luật: Lê Đức Nam
Địa chỉ: K114/5 Hồ Nguyên Trừng, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUốC Tế VạN LợI PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUốC Tế VạN LợI PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Hạnh
Địa chỉ: 17 Yên Thế, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TRí VIếT NGUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN TRí VIếT NGUYêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Trí
Địa chỉ: 306 Lê Thạch, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GRANITE TRườNG THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GRANITE TRườNG THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Mạnh
Địa chỉ: K341/17 Tôn Đản, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THANH NIêN BìNH MINH TIDILED TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THANH NIêN BìNH MINH TIDILED TạI Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Dương Phú Thanh
Địa chỉ: 240 Tôn Đản, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH XâY LắP TíN CHâU LâM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY LắP TíN CHâU LâM - Đại diện pháp luật: Trương Bảo Quốc
Địa chỉ: Tổ 16A, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế Và ĐầU Tư XâY DựNG VIETCONSTRUCTION

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Tư VấN THIếT Kế Và ĐầU Tư XâY DựNG VIETCONSTRUCTION - Đại diện pháp luật: Trần Công Thủ
Địa chỉ: 16 Nguyễn Phong Sắc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH ĐạI DươNG MINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐạI DươNG MINH - Đại diện pháp luật: Võ Khắc Điệp
Địa chỉ: 26 Nguyễn Đức Thiệu, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRườNG SA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRườNG SA PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Quốc
Địa chỉ: 22 Tôn Đản, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

DOANH NGHIệP Tư NHâN KIM TườNG VY

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN KIM TườNG VY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Diễm
Địa chỉ: 188 ông ích Đường, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG KHANG DANH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG KHANG DANH - Đại diện pháp luật: Hồ Công Tuấn
Địa chỉ: Lô 4 khu B1, 117 khu đô thị Hòa Xuân, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH MTV TRáNG HùNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV TRáNG HùNG - Đại diện pháp luật: Võ Văn Tráng
Địa chỉ: 09 Trần Đình Long, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI HOàNG TRUNG HIếU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI HOàNG TRUNG HIếU - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Hiếu
Địa chỉ: 26 Cẩm Bắc 4, Phường Hoà Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH TM & DV THàNH QUANG LIêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TM & DV THàNH QUANG LIêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang
Địa chỉ: 178 Tôn Đản, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CôNG TY TNHH SâM DAEJEON KOREA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SâM DAEJEON KOREA - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tư
Địa chỉ: 65 Cẩm Chánh 5, Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

Hợp tác xã vận tải Lê Gia

Mã số thuế: Hợp tác xã vận tải Lê Gia - Đại diện pháp luật: Lê Bảo Quốc
Địa chỉ: 03, Phan Anh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng

CHI NHáNH CôNG TY TNHH GOLDBELL EQUIPMENT ( VIệT NAM) TạI Đà NẵNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH GOLDBELL EQUIPMENT ( VIệT NAM) TạI Đà NẵNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Hoa
Địa chỉ: 143 Tôn Đản, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng