Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thành phố Cao Bằng

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN CôNG NGHệ XANH CAB

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư Và PHáT TRIểN CôNG NGHệ XANH CAB - Đại diện pháp luật: Bùi Ngọc Định
Địa chỉ: Số nhà 050A, đường Phai Khắt Nà Ngần, tổ 17, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY TNHH HOàNG LONG TN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HOàNG LONG TN - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Tú
Địa chỉ: Số nhà 058, Tổ 15, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI 19-6 HưNG THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI 19-6 HưNG THịNH - Đại diện pháp luật: Hà Xuân Trường
Địa chỉ: Số nhà 051, Tổ 13, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY TNHH AN MINH CAO BằNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH AN MINH CAO BằNG - Đại diện pháp luật: Lương Thị Thủy
Địa chỉ: Số nhà 35, Tổ 15, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP TâN LONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP TâN LONG - Đại diện pháp luật: Đinh Vĩnh Thanh
Địa chỉ: Số nhà 036, Tổ 6, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Điện - Khoáng Bắc Kạn

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Điện - Khoáng Bắc Kạn - Đại diện pháp luật: Doanh Thiêm Lợi
Địa chỉ: Số nhà 066, Tổ 3, Đường Pác Bó, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Lợi Nga

Mã số thuế: Công Ty TNHH Lợi Nga - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nga
Địa chỉ: Số nhà 057, Tổ 31, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Dr.H

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dr.H - Đại diện pháp luật: Lê Hải Phong
Địa chỉ: Số nhà 164, Phố Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty Cổ Phần Thái Cổ

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thái Cổ - Đại diện pháp luật: Trương Công Hải
Địa chỉ: Số nhà 094, Tổ 13, Phố Nước Giáp, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Hợp tác xã Môi trường Hưng Đạo

Mã số thuế: Hợp tác xã Môi trường Hưng Đạo - Đại diện pháp luật: Nông Thị Mên
Địa chỉ: Xóm 3, Ngọc Quyến, Xã Hưng Đạo, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Pilmico Cao Bằng

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Pilmico Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Hoàng Công Bình
Địa chỉ: Ngã 5, Tổ 11, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Btcvalue - Văn Phòng Đại Diện Cao Bằng

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thẩm Định Giá Btcvalue - Văn Phòng Đại Diện Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Lê Trung Kiên
Địa chỉ: Số 64, Tổ 9, Phố Hiến Giang, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Đại Cát Cao Bằng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đại Cát Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Đàm Văn Quán
Địa chỉ: Số nhà 230, Tổ 1, phố Bế Văn Đàn, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Đông Khê

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nông Nghiệp Đông Khê - Đại diện pháp luật: Vũ Chí Liêm
Địa chỉ: Số nhà 086, Tổ 20, phố Hiến Giang, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nga Giang

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nga Giang - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Nga
Địa chỉ: Tổ 10, Phường Ngọc Xuân, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Hợp tác xã Trường Giang

Mã số thuế: Hợp tác xã Trường Giang - Đại diện pháp luật: Lê Văn Chương
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng

Mã số thuế: Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Nông Thị Thanh Huyền
Địa chỉ: Km5, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Hương Quỳnh Cao Bằng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hương Quỳnh Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hương
Địa chỉ: Tổ 03, Phường Duyệt Trung, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty Cổ Phần Hoàng Gia Cao Bằng

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Hoàng Gia Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Tuấn
Địa chỉ: Tổ 22, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khí Hóa Lỏng Thăng Long Tại Cao Bằng

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Khí Hóa Lỏng Thăng Long Tại Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Đinh Duy Hưng
Địa chỉ: Số 68, Tổ 3, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Cao Bằng

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khánh Hoà
Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà 9 tầng, Số 052,Tổ 32, Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Thảo An

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thảo An - Đại diện pháp luật: Long Văn Dậu
Địa chỉ: Tổ 6, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Đông A Cao Bằng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Đông A Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Phạm Văn A
Địa chỉ: Số nhà 033, Tổ 11 Nước Giáp, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Kiến Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Kiến Nam - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thành
Địa chỉ: Số nhà 02, Tổ 16, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Tân Phú 688

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Tân Phú 688 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Sỹ
Địa chỉ: Số nhà 059, Tổ 04, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng

Mã số thuế: Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sinh Cung
Địa chỉ: Số 025, Phố Kim Đồng, Phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tứ Hợp Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tứ Hợp Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Huy
Địa chỉ: NR: ông Tăng Văn Hải, Tổ 4, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Thanh Tâm Cao Bằng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thanh Tâm Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Nông Thị Hiền
Địa chỉ: Số nhà 44, Tổ 15, Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tkt Cao Bằng

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tkt Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Lương Xuân Trường
Địa chỉ: Lô 1, Tổ 24, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Anh Cao Bằng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Hoàng Anh Cao Bằng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Giang Ninh
Địa chỉ: Số nhà 020, Tổ 8, Phường Tân Giang, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng