Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHáCH SạN MINH NHựT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHáCH SạN MINH NHựT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Điệp
Địa chỉ: 27B, 27C, Châu Văn Liêm, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH HUỳNH NGọC MAI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HUỳNH NGọC MAI - Đại diện pháp luật: Huỳnh Xuân Phong
Địa chỉ: 425A, KV Phú Mỹ, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN NGHIêN CứU PHáT TRIểN GạO SạCH VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN NGHIêN CứU PHáT TRIểN GạO SạCH VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Nhơn
Địa chỉ: Khu vực Thạnh Phước 1, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG THọ NHâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG THọ NHâN - Đại diện pháp luật: Đổ Hửu Thọ
Địa chỉ: 388H20, Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ - XâY DựNG PHúC CườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ - XâY DựNG PHúC CườNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Cường
Địa chỉ: Lô U1, số 18, 19, đường số 4, dự án lô 3C, khu đô thị mới Nam, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Bị PHòNG CHáY MINH TRúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Bị PHòNG CHáY MINH TRúC - Đại diện pháp luật: Võ Mai Trúc
Địa chỉ: 818, khu vực 15, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NSF

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NSF - Đại diện pháp luật: Đặng Trần Trương
Địa chỉ: 398N, Nguyễn Văn Cừ nối dài, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BảO Vệ THựC VậT CáNH ĐồNG NHIệT ĐớI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BảO Vệ THựC VậT CáNH ĐồNG NHIệT ĐớI - Đại diện pháp luật: Lâm Đệ
Địa chỉ: 103/98, Trần Vĩnh Kiết, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH VậT LIệU CáCH NHIệT TâY Đô

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậT LIệU CáCH NHIệT TâY Đô - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Mạnh
Địa chỉ: 108, đường Xuân Thủy, khu dân cư Hồng Phát, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI THủY SảN NGôI NHà 68

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG THươNG MạI THủY SảN NGôI NHà 68 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dẹp
Địa chỉ: 22, đường B5, khu dân cư 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Trường Mầm non Thái Bình Dương

Mã số thuế: Trường Mầm non Thái Bình Dương - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Thống
Địa chỉ: 204, 206, 204A Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CHI NHáNH 45 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH

Mã số thuế: CHI NHáNH 45 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuận
Địa chỉ: Số 43, Tổ 2, Khu vực Thạnh Phước 1, Phường Thạnh Hòa, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH Kỹ THUậT ĐạI TíN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Kỹ THUậT ĐạI TíN PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Toàn
Địa chỉ: 6/6, KV1, Phường Trà An, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CôNG NGHệ MôI TRườNG TLT

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CôNG NGHệ MôI TRườNG TLT - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Linh
Địa chỉ: A210, Khu chung cư Mỹ Hưng, đường Trần Hoàng Na nối dài, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐIệN LạNH HOàNG HùNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐIệN LạNH HOàNG HùNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bảo Ngọc
Địa chỉ: 108/49/80A, đường 30/4, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU HUỳNH QUâN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU HUỳNH QUâN - Đại diện pháp luật: Từ Thị Lệ Thủy
Địa chỉ: ấp Định Mỹ, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Trường Trung cấp CSND III

Mã số thuế: Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Trường Trung cấp CSND III - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Mỹ Thắm
Địa chỉ: 63, 71 CMT8, Phường An Thới, Quận Bình Thuỷ, Thành phố Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP CôNG NGHệ CAO VINAMART TạI CầN THơ

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP CôNG NGHệ CAO VINAMART TạI CầN THơ - Đại diện pháp luật: Mai Ngọc Lợi
Địa chỉ: Khu vực Phú Tân, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN NăNG LượNG TRáI ĐấT XANH

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN PHáT TRIểN NăNG LượNG TRáI ĐấT XANH - Đại diện pháp luật: Đinh Việt Thắng
Địa chỉ: 96, đường B13, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KIM éN VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KIM éN VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Yến
Địa chỉ: L19, đường số 9, KĐT mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN TRANG TRí NộI NGOạI THấT THUý HằNG

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN TRANG TRí NộI NGOạI THấT THUý HằNG - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy Hằng
Địa chỉ: 188 Ngô Thì Nhậm, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Đá HOA CươNG LộC GIA PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH Đá HOA CươNG LộC GIA PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Giang
Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, khu dân cư Nam Long, khu vực 2, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUảNG CáO THáI Vũ Kỳ PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUảNG CáO THáI Vũ Kỳ PHONG - Đại diện pháp luật: Thái Vũ Cường
Địa chỉ: 93A/3, KV1, đường 3/2, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU Võ TIếN THọ

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU Võ TIếN THọ - Đại diện pháp luật: Võ Tiến Thọ
Địa chỉ: 769 Tổ 21, KV Long Châu, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI ĐầU Tư DầU KHí NAM SôNG HậU � TRạM XăNG DầU THớI LAI

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI ĐầU Tư DầU KHí NAM SôNG HậU � TRạM XăNG DầU THớI LAI - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Phương
Địa chỉ: ấp Đông Lợi, Xã Đông Bình, Huyện Thới Lai, Thành phố Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI ĐầU Tư DầU KHí NAM SôNG HậU � TRạM XăNG DầU Cờ Đỏ

Mã số thuế: CHI NHáNH  CôNG TY Cổ PHầN THươNG MạI ĐầU Tư DầU KHí NAM SôNG HậU � TRạM XăNG DầU Cờ Đỏ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trường
Địa chỉ: ấp Thới Trung, Xã Thới Xuân, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ HưNG HUỳNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ HưNG HUỳNH - Đại diện pháp luật: Đỗ Thụy Xuân Huỳnh
Địa chỉ: 20, đường A6, KDC Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI DịCH Vụ XUâN TúC

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI DịCH Vụ XUâN TúC - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Hồng Loan
Địa chỉ: Số 44/6, Đường Võ Tánh, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG AN TRườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG AN TRườNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Trường
Địa chỉ: 41 Phan Huy Chú, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI VINH PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI VINH PHúC - Đại diện pháp luật: Bạch Duy Phúc
Địa chỉ: Q33, đường số 5, khu đô thị mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ