Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Ninh Kiều

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THờI TRANG GIOR TạI CầN THơ

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THờI TRANG GIOR TạI CầN THơ - Đại diện pháp luật: Hồ Lê Hoàng Hiệp
Địa chỉ: Gian hàng L1, 12, tầng 02, trung tâm thương mại Vincom Xuân K, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

KHO TRUNG CHUYểN - CôNG TY TNHH PHâN PHốI TIêN TIếN - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: KHO TRUNG CHUYểN - CôNG TY TNHH PHâN PHốI TIêN TIếN - CHI NHáNH CầN THơ - Đại diện pháp luật: Trương Quốc Chí
Địa chỉ: Tổ 10, Khu vực 4, Đường Nguyễn Văn Cừ Nối Dài, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ NGUYễN VIệT TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ NGUYễN VIệT TIếN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Dũng
Địa chỉ: 365/4, Nguyễn Văn Linh, Khu vực 4, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG � THươNG MạI TOàN GIA HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG � THươNG MạI TOàN GIA HưNG - Đại diện pháp luật: Từ Ngọc Gan
Địa chỉ: 96/5A, Nguyễn Thần Hiến, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CôNG NGHệ Số TIêN TIếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CôNG NGHệ Số TIêN TIếN - Đại diện pháp luật: Trần Minh Dũng
Địa chỉ: Số 230/23B Đường Trần Ngọc Quế, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT AN PHúC VINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ SảN XUấT AN PHúC VINH - Đại diện pháp luật: Lê Tiến Dự
Địa chỉ: 323/9 Hoàng Quốc Việt, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRầN PHúC BảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN TRầN PHúC BảO - Đại diện pháp luật: Trần Văn Hoành
Địa chỉ: 362, tổ 3, KV6, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN BóNG Rổ CầN THơ

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN BóNG Rổ CầN THơ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Nam
Địa chỉ: Lầu 2, số 86 Nguyễn Trãi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐầU Tư XâY DựNG ĐIệN TPE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐầU Tư XâY DựNG ĐIệN TPE - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngô Huỳnh Thy
Địa chỉ: 132/42/129, Hùng Vương, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI SửA CHữA ô Tô PHúC HOàNG NHâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ VậN TảI SửA CHữA ô Tô PHúC HOàNG NHâN - Đại diện pháp luật: Trịnh Quốc Hậu
Địa chỉ: 11, Hoàng Quốc Việt, khu vực 4, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ LộC XUâN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ LộC XUâN PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vương Trọng Nghĩa
Địa chỉ: 614, đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH PHúC KHANG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHúC KHANG PHáT - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Uyên
Địa chỉ: 132/42/20A, Hùng Vương, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NAM á - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: NGâN HàNG THươNG MạI Cổ PHầN NAM á - CHI NHáNH CầN THơ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh Lợi
Địa chỉ: 209, đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH THắNG LợI TạI CầN THơ - KHáCH SạN CAO CấP TTC

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN DU LịCH THắNG LợI TạI CầN THơ - KHáCH SạN CAO CấP TTC - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Thanh Xuân
Địa chỉ: 02, Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN GIOVANNI SàI GòN - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN GIOVANNI SàI GòN - CHI NHáNH CầN THơ - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Bôn
Địa chỉ: Gian hàng L2, 11, 12, trung tâm thương mại Vincom Xuân Khánh,, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH KIểM TOáN Và ĐịNH GIá VạN AN - CHI NHáNH CầN THơ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KIểM TOáN Và ĐịNH GIá VạN AN - CHI NHáNH CầN THơ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oanh
Địa chỉ: 130, Đường số 05, Khu TĐC Thới nhựt 2, KV I, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH SMART LINK

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ DU LịCH SMART LINK - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Ngọc Hân
Địa chỉ: 2/2, Bùi Thị Xuân, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CôNG NGHệ EPLUSI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CôNG NGHệ EPLUSI - Đại diện pháp luật: Đặng Vũ Minh Dũng
Địa chỉ: 233/39A, Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP Đỗ MẫN

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ TổNG HợP Đỗ MẫN - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Mẫn
Địa chỉ: 2/47/13D Mậu Thân, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ MINH KHôI PHạM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ MINH KHôI PHạM - Đại diện pháp luật: Mai Kim Thúy
Địa chỉ: 37, 39, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Công ty Luật TNHH MTV Trường Hải

Mã số thuế: Công ty Luật TNHH MTV Trường Hải - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Hải
Địa chỉ: Lầu 1 số 30 đường A1 Tổ 3A, KV 5, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH NGHIêN CứU KINH Tế MEKONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NGHIêN CứU KINH Tế MEKONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Yến
Địa chỉ: 278/26C5, Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ TIN HọC FPT TạI Mê KôNG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH DịCH Vụ TIN HọC FPT TạI Mê KôNG - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hải
Địa chỉ: 131D Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Brainworks Asia Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Brainworks Asia Văn Phòng Đại Diện Tại Cần Thơ - Đại diện pháp luật: Umezato Naoko
Địa chỉ: 12 Hòa Bình, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NHà MáY BIA HEINEKEN VIệT NAM TạI CầN THơ

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH NHà MáY BIA HEINEKEN VIệT NAM TạI CầN THơ - Đại diện pháp luật: Lê Phước Hưng
Địa chỉ: 9, 11 Phạm Ngọc Thạch, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ NGô HOàNG ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ NGô HOàNG ANH - Đại diện pháp luật: Ngô Hoàng Anh
Địa chỉ: 383/3, Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THẩM Mỹ TâM THIệN THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THẩM Mỹ TâM THIệN THàNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tâm
Địa chỉ: L2, 07, Trung tâm thương mại Vincom Xuân Khánh, Cần Thơ, Số 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH DượC HồNG LộC PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DượC HồNG LộC PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thanh
Địa chỉ: 72B13, KDC 91B, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Vũ LAN LAN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ Vũ LAN LAN - Đại diện pháp luật: Trần Phương Lan
Địa chỉ: 35 Đường 19, Khu dân cư Vạn Phát, Cồn Khương, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ HOàNG GIA HâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ HOàNG GIA HâN - Đại diện pháp luật: Trần Thị Diễm Thúy
Địa chỉ: 38E/8, khu vực 3, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ