Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Quận Cái Răng

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CôNG NGHệ SINH HọC BắC Mỹ

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CôNG NGHệ SINH HọC BắC Mỹ - Đại diện pháp luật: Lê Nguyên Phong
Địa chỉ: Số 060 Quốc Lộ 1A, Khu vực 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH LAMAFA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LAMAFA - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Cuối Hoan
Địa chỉ: Lô Z31, đường số 30, khu đô thị mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY Cổ PHầN NôNG NGHIệP QUốC Tế TD

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN NôNG NGHIệP QUốC Tế TD - Đại diện pháp luật: Mai Huỳnh Chí Thiện
Địa chỉ: KV 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH THươNG MạI THịNH PHáT LợI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI THịNH PHáT LợI - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhân
Địa chỉ: 21, đường C3, khu dân cư Thiên Lộc, khu vực Thạnh Thắng, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH THáI PHúC HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THáI PHúC HưNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Diện
Địa chỉ: B2, 14, đường số 12, khu dân cư Nam Long, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CHI NHáNH CầN THơ - CôNG TY TNHH XâY DựNG CầU ĐườNG TấN LộC

Mã số thuế: CHI NHáNH CầN THơ - CôNG TY TNHH XâY DựNG CầU ĐườNG TấN LộC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Chung
Địa chỉ: 02, KV Phú Thắng, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG MAI HưNG 12

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG MAI HưNG 12 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Minh Châu
Địa chỉ: E4, 6, E4, 7, đường số 47, KDC Phú An, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN INDIAGRO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN INDIAGRO - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Lợi
Địa chỉ: 10/5, Võ Tánh, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HươNG THIêN PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HươNG THIêN PHú - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Hương
Địa chỉ: Căn số 03, khu vực 04, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI � XâY DựNG - DịCH Vụ KIM NGâN PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI � XâY DựNG - DịCH Vụ KIM NGâN PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Thị Từ Quy
Địa chỉ: D4, 1, đường 11, khu dân cư Long Thịnh, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH HUỳNH NGọC MAI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH HUỳNH NGọC MAI - Đại diện pháp luật: Huỳnh Xuân Phong
Địa chỉ: 425A, KV Phú Mỹ, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ - XâY DựNG PHúC CườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ - XâY DựNG PHúC CườNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Cường
Địa chỉ: Lô U1, số 18, 19, đường số 4, dự án lô 3C, khu đô thị mới Nam, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CôNG NGHệ MôI TRườNG TLT

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN CôNG NGHệ MôI TRườNG TLT - Đại diện pháp luật: Phạm Duy Linh
Địa chỉ: A210, Khu chung cư Mỹ Hưng, đường Trần Hoàng Na nối dài, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP CôNG NGHệ CAO VINAMART TạI CầN THơ

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH NôNG NGHIệP CôNG NGHệ CAO VINAMART TạI CầN THơ - Đại diện pháp luật: Mai Ngọc Lợi
Địa chỉ: Khu vực Phú Tân, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KIM éN VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KIM éN VIệT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Yến
Địa chỉ: L19, đường số 9, KĐT mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CHI NHáNH CôNG TY TNHH Đá HOA CươNG LộC GIA PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH Đá HOA CươNG LộC GIA PHáT - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Giang
Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, khu dân cư Nam Long, khu vực 2, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ HưNG HUỳNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ HưNG HUỳNH - Đại diện pháp luật: Đỗ Thụy Xuân Huỳnh
Địa chỉ: 20, đường A6, KDC Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI DịCH Vụ XUâN TúC

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN THươNG MạI DịCH Vụ XUâN TúC - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Hồng Loan
Địa chỉ: Số 44/6, Đường Võ Tánh, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI VINH PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI VINH PHúC - Đại diện pháp luật: Bạch Duy Phúc
Địa chỉ: Q33, đường số 5, khu đô thị mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Nhật Thuận

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Nhật Thuận - Đại diện pháp luật: Phan Nguyễn Tiên Thương
Địa chỉ: 169 Đường số 1, KDC Diệu Hiền, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Phạm Nhật Minh

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Bảo Vệ Thực Vật Phạm Nhật Minh - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bé Ba
Địa chỉ: 42, đường B9, KDC Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giống Thủy Sản Asienco

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Giống Thủy Sản Asienco - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Lực
Địa chỉ: Tầng trệt A10, 07, đường số 6, KDC Thường Thạnh, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Phần Mềm Achau Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Phần Mềm Achau Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tính
Địa chỉ: Lầu 1, A10, 07 Đường số 6, KDC Thường Thạnh, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Cơ Giới Xây Dựng Tấn Nguyên

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Cơ Giới Xây Dựng Tấn Nguyên - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Phong
Địa chỉ: Khu vực Yên Trung, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dược Phẩm Quí Tân

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dược Phẩm Quí Tân - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Khiêm
Địa chỉ: Khu dân cư (Lô 11D) Khu Đô Thị Mới Nam Sông Cần Thơ, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Trí Nội Ngoại Thất Ngọc Sương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Trí Nội Ngoại Thất Ngọc Sương - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Quân
Địa chỉ: E3, 29, Đường số 39, Khu dân cư 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Us Bio

Mã số thuế: Công Ty TNHH Us Bio - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thạch
Địa chỉ: Lô D23, 5, Đường số 8, Khu đô thị mới Long Thịnh, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Atc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Viễn Thông Atc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tú
Địa chỉ: Số 36 Đường C6 KDC Thiên Lộc, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

Công Ty TNHH Xây Dựng Tlh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Tlh - Đại diện pháp luật: Phan Minh Trường
Địa chỉ: A214, Khu đô thị Mỹ Hưng, KV5, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Y GIA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Y GIA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tương Lai
Địa chỉ: 18, đường B13, khu dân cư Phú An, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ