Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Thới Bình

Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Cao Đại Dương

Mã số thuế: Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Cao Đại Dương - Đại diện pháp luật: Tô Song Thu
Địa chỉ: ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

DNTN Phương Tiến Hải

Mã số thuế: DNTN Phương Tiến Hải - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hải
Địa chỉ: ấp 4, Xã Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

CHI NHáNH DOANH NGHIệP TN úT NHIêN

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP TN úT NHIêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn út
Địa chỉ: ấp 18, Xã Biển Bạch, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh - Doanh Nghiệp TN Hữu Giám

Mã số thuế: Chi Nhánh - Doanh Nghiệp TN Hữu Giám - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Giám
Địa chỉ: ấp Kinh 8, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Phòng Dân tộc huyện Thới Bình

Mã số thuế: Phòng Dân tộc huyện Thới Bình - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dãy
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh 17 - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giống Thủy Sản Dương Hùng

Mã số thuế: Chi Nhánh 17 - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Giống Thủy Sản Dương Hùng - Đại diện pháp luật: Dương Văn Ri
Địa chỉ: ấp Bến Gỗ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ - Thương Mại Giống Thủy Sản Bé Hai

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ - Thương Mại Giống Thủy Sản Bé Hai - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bé Hai
Địa chỉ: ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phòng Khám Gia Đình

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phòng Khám Gia Đình - Đại diện pháp luật: Vương Trọng Khiêm
Địa chỉ: Số 1, khóm 1, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Hoàng Huy Thới Bình

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Hoàng Huy Thới Bình - Đại diện pháp luật: Quách Cẩm Nhung
Địa chỉ: ấp 4, Xã Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng An Thái Cà Mau

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng An Thái Cà Mau - Đại diện pháp luật: Đặng Thị My
Địa chỉ: Khóm 4, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Hửu Giám

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Hửu Giám - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Nghiệp
Địa chỉ: Kinh 8, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Phan Phương Anh

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Phan Phương Anh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Bến Gỗ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Tám Bình

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Tám Bình - Đại diện pháp luật: Trịnh Thanh Bình
Địa chỉ: ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Hữu Phong

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Hữu Phong - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phong
Địa chỉ: ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Trường mầm non Hoa Hồng

Mã số thuế: Trường mầm non Hoa Hồng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thuỳ Trang
Địa chỉ: K2, TT.Thới Bình,, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Mã số thuế: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lừa
Địa chỉ: K1, TT Thới Bình,, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Trường Mầm Non Hoa Thủy Tiên

Mã số thuế: Trường Mầm Non Hoa Thủy Tiên - Đại diện pháp luật: Trần Thị Đoan Trang
Địa chỉ: ấp 10, Xã Trí Phải, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Trường mầm non Hoa Mai

Mã số thuế: Trường mầm non Hoa Mai - Đại diện pháp luật: Trần Kim Đến
Địa chỉ: xã Hồ Thị Kỷ,, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Trường mầm non Hoa Phượng

Mã số thuế: Trường mầm non Hoa Phượng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ: xã Tân Phú,, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Trường mầm non Hoa Sen

Mã số thuế: Trường mầm non Hoa Sen - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thu Vân
Địa chỉ: xã Trí Phải,, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Công an huyện Thới Bình

Mã số thuế: Công an huyện Thới Bình - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Quân
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh 2 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Sạch Cà Mau

Mã số thuế: Chi Nhánh 2 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Sạch Cà Mau - Đại diện pháp luật: Hồ Xa Phil
Địa chỉ: ấp 3, Xã Tân Lộc Bắc, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Sạch Cà Mau

Mã số thuế: Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Sạch Cà Mau - Đại diện pháp luật: Hồ Xa Phil
Địa chỉ: ấp 1, Xã Tân Lộc, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Công Nghệ Tin Học Việt Hà

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Nghệ Tin Học Việt Hà - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Thanh
Địa chỉ: Khóm 8, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải - Kỹ Thuật Tứ Phương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải - Kỹ Thuật Tứ Phương - Đại diện pháp luật: Quách Văn Việt
Địa chỉ: ấp 2, Xã Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Đại Hưng

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Đại Hưng - Đại diện pháp luật: Trần Mỹ Ngọc
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

DNTN Thiên Phú Lộc

Mã số thuế: DNTN Thiên Phú Lộc - Đại diện pháp luật: Huuỳnh Văn Trấn
Địa chỉ: ấp 2, xã Trí Phải,, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

DNTN Bùi Văn Tự

Mã số thuế: DNTN Bùi Văn Tự - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tự
Địa chỉ: ấp 10, xã Tân Lộc Bắc,, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Anh Quý Ccs

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Anh Quý Ccs - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hoài
Địa chỉ: ấp 4, Xã Thới Bình, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Nhà Đất Gia Phú Tại Cà Mau

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Nhà Đất Gia Phú Tại Cà Mau - Đại diện pháp luật: Đỗ Hồng Thúy
Địa chỉ: ấp Tắc Thủ, Xã Hồ Thị Kỷ, Huyện Thới Bình, Tỉnh Cà Mau