Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Cái Nước

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật K44

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật K44 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn ân
Địa chỉ: ấp Lộ Xe, Xã Phú Hưng, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh - Doanh Nghiệp TN Nguyễn Việt Khả

Mã số thuế: Chi Nhánh - Doanh Nghiệp TN Nguyễn Việt Khả - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Khả
Địa chỉ: ấp Giá Ngự, Xã Đông Hưng, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 18

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 18 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Trầm
Địa chỉ: ấp Láng Cùng, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh 2 Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại - Sản Xuất Thái Khang

Mã số thuế: Chi Nhánh 2 Công Ty TNHH Dịch Vụ - Thương Mại - Sản Xuất Thái Khang - Đại diện pháp luật: Thái Văn Nhịn
Địa chỉ: ấp Tân Hòa, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Truyền Thông Thương Hiệu Đồng Bằng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Truyền Thông Thương Hiệu Đồng Bằng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Đăng
Địa chỉ: ấp Phấn Thạnh, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 16

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 16 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Trầm
Địa chỉ: ấp Láng Cùng, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công Ty CP Thương Mại & Dịch Vụ 1/5

Mã số thuế: Công Ty CP Thương Mại & Dịch Vụ 1/5 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 10, ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công ty CP Việt Nam Organics

Mã số thuế: Công ty CP Việt Nam Organics - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Hòa Trung, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 13

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 13 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Hòa, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 9

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 9 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Trầm
Địa chỉ: ấp Hợp Tác Xã, Xã Tân Hưng, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Đạt Ngọc 1

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Đạt Ngọc 1 - Đại diện pháp luật: Lâm Quí Hiệp
Địa chỉ: ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh 5 - Công Ty TNHH Mtv Giống Thủy Sản Dương Hùng Cà Mau

Mã số thuế: Chi Nhánh 5 - Công Ty TNHH Mtv Giống Thủy Sản Dương Hùng Cà Mau - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nghỉ
Địa chỉ: ấp Ngọc Tuấn, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 4

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 4 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Trầm
Địa chỉ: ấp Bà Bèo, Xã Lương Thế Trân, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 3

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Giải Trí Nhân Nghĩa - Chi Nhánh 3 - Đại diện pháp luật: Trương Văn Trầm
Địa chỉ: ấp Tân Bửu, Xã Tân Hưng, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

Mã số thuế: Trung tâm bồi dưỡng chính trị - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Quang
Địa chỉ: TT.Cái Nước,, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Toàn

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Toàn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Số 123, ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Trường Tiểu Học Tân Hưng Đông 2

Mã số thuế: Trường Tiểu Học Tân Hưng Đông 2 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thái Hoàng
Địa chỉ: ấp Trần Mót, Xã Tân Hưng Đông, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Hội Thủy Sản huyện Cái Nước

Mã số thuế: Hội Thủy Sản huyện Cái Nước - Đại diện pháp luật: Lâm Ngọc Thủy
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Trung Tâm Văn hóa - Thể Thao

Mã số thuế: Trung Tâm Văn hóa - Thể Thao - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Trường mầm non Hoa Mai

Mã số thuế: Trường mầm non Hoa Mai - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Yến
Địa chỉ: ấp Đầm Cùng, xã Trần Thới,, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Chi nhánh Trần Thị Lệ

Mã số thuế: Chi nhánh Trần Thị Lệ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thạch
Địa chỉ: K1, TT Cái Nước,, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Agri Nam Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Agri Nam Thành - Đại diện pháp luật: Liêu Phước Thắng
Địa chỉ: ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh Công Ty TNHH Dược Phẩm Sun Rise

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Dược Phẩm Sun Rise - Đại diện pháp luật: Trà Thanh Tân
Địa chỉ: ấp Tân Hòa, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ - Xây Dựng Công Luận

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ - Xây Dựng Công Luận - Đại diện pháp luật: Huỳnh Công Luận
Địa chỉ: Số 534, đường 1 tháng 5, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

DNTN sản xuất CHITOZAN Việt Nam

Mã số thuế: DNTN sản xuất CHITOZAN Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vân
Địa chỉ: ấp Đức An, xã Phú Hưng,, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

DNTN Nguyễn Duy Thanh

Mã số thuế: DNTN Nguyễn Duy Thanh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thanh
Địa chỉ: ấp Thị Tường, xã Hưng Mỹ,, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Thương Mại Thủy Sản Hoàng Oanh

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Thương Mại Thủy Sản Hoàng Oanh - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Toản
Địa chỉ: ấp Thị Tường A, Xã Hưng Mỹ, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Nhà thiếu nhi huyện Cái Nước

Mã số thuế: Nhà thiếu nhi huyện Cái Nước - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Doanh Nghiệp TN Thanh Thủy Cái Nước

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Thanh Thủy Cái Nước - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Thủy
Địa chỉ: Số 128, đường Cách Mạng Tháng 8, khóm 2, Thị trấn Cái Nước, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

Chi Nhánh 3 Doanh Nghiệp TN ánh Ngọc

Mã số thuế: Chi Nhánh 3 Doanh Nghiệp TN ánh Ngọc - Đại diện pháp luật: Phạm Nhật Duy
Địa chỉ: ấp Sở Tại, Xã Thạnh Phú, Huyện Cái Nước, Tỉnh Cà Mau