Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bình Thuận

CôNG TY TNHH KHOáNG SảN VIệT AN ĐứC LINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHOáNG SảN VIệT AN ĐứC LINH - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hùng
Địa chỉ: Số 133 đường 3/2, Khu phố 7, Thị trấn Đức Tài, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Và THươNG MạI DịCH Vụ LộC VINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG Và THươNG MạI DịCH Vụ LộC VINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phi Hoàng
Địa chỉ: Thôn Phú Thuận, Xã Đức Thuận, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH CHăN NUôI SONG THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CHăN NUôI SONG THUậN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Dũng
Địa chỉ: Thôn Hồng Trung, Xã Hồng Phong, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ GIA ĐìNH THáI MINH

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN DịCH Vụ GIA ĐìNH THáI MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Thái
Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CAO TàI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ CAO TàI - Đại diện pháp luật: Cao Bảo Duy Tài
Địa chỉ: 508 Quốc lộ 55, Xã Tân Phước, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH LâM QUANG ĐạT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LâM QUANG ĐạT - Đại diện pháp luật: Ngô Tấn Thọ
Địa chỉ: 5/7 Trương Công Định, Phường Phú Trinh, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH BIệT THự DAMINA BOUTIQUE

Mã số thuế: CôNG TY TNHH BIệT THự DAMINA BOUTIQUE - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phúc Đại
Địa chỉ: 36 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN VậN TảI SơN HằNG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VậN TảI SơN HằNG - Đại diện pháp luật: Hồ Thu Trang
Địa chỉ: 62 Lê Hồng Phong, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI VậN TảI XăNG DầU HOàNG YếN 1

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI VậN TảI XăNG DầU HOàNG YếN 1 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Mỹ
Địa chỉ: Khu phố 2, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH NAM LONG BìNH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH NAM LONG BìNH THUậN - Đại diện pháp luật: Từ Hải Nam
Địa chỉ: 285, Xóm 3, Thôn Lâm Lộc 1, Xã Hòa Minh, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

CHI NHáNH MũI Né - CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ NHà HàNG TIệC CướI MINH THùY

Mã số thuế: CHI NHáNH MũI Né - CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ NHà HàNG TIệC CướI MINH THùY - Đại diện pháp luật: Phạm Hữu Trung
Địa chỉ: Khu phố 15, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH XâY DựNG - THươNG MạI THảO UYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG - THươNG MạI THảO UYêN - Đại diện pháp luật: Nguyễn ân
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Nam Chính, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH MôI TRườNG HưNG THịNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MôI TRườNG HưNG THịNH PHáT - Đại diện pháp luật: Trần Minh Tụy
Địa chỉ: 161/13/11 Nguyễn Hội, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

DOANH NGHIệP TN SảN XUấT - VậN TảI TRườNG THịNH

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN SảN XUấT - VậN TảI TRườNG THịNH - Đại diện pháp luật: Võ Thị Kim Thúy
Địa chỉ: Xóm 1, Thôn 3, Xã Đức Bình, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH XâY LắP THươNG MạI LONG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY LắP THươNG MạI LONG PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tường Long
Địa chỉ: 06 Hùng Vương, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CHI NHáNH BìNH THUậN - CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN ANH THốNG

Mã số thuế: CHI NHáNH BìNH THUậN - CôNG TY TNHH GIốNG THủY SảN ANH THốNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thống
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH LA GI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN BLUE EXCHANGE - CHI NHáNH LA GI - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lệ Xuân
Địa chỉ: 113 đường Lê Lợi, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG Và KHAI THáC KHOáNG SảN BảO KHA

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN XâY DựNG Và KHAI THáC KHOáNG SảN BảO KHA - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Chinh
Địa chỉ: Thôn 5, Xã Vũ Hoà, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH ĐIệN GIó THUậN NHIêN PHONG 2

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐIệN GIó THUậN NHIêN PHONG 2 - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Thi (Le Thi Khac)
Địa chỉ: Thôn Hồng Chính, Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH DịCH Vụ - XâY DựNG PHươNG BìNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ - XâY DựNG PHươNG BìNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phóng
Địa chỉ: Xóm 6, Thôn 2, Xã Đức Bình, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH ĐIệN GIó THUậN NHIêN PHONG 3

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐIệN GIó THUậN NHIêN PHONG 3 - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Thi (Le Thi Khac)
Địa chỉ: Thôn Hồng Chính, Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH ĐIệN GIó THUậN NHIêN PHONG 1

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐIệN GIó THUậN NHIêN PHONG 1 - Đại diện pháp luật: Lê Khắc Thi (Le Thi Khac)
Địa chỉ: Thôn Hồng Chính, Xã Hòa Thắng, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN Tự DO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN Tự DO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Hà
Địa chỉ: 61 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH Vũ ĐứC - BìNH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Vũ ĐứC - BìNH THUậN - Đại diện pháp luật: Đinh Ngọc Vũ
Địa chỉ: Quốc lộ 55, khu phố 5, Phường Tân Thiện, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH LIêN CHíNH - BìNH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH LIêN CHíNH - BìNH THUậN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Liên
Địa chỉ: Nhóm 5, thôn Dân Cường, Xã Hàm Thạnh, Huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH VIễN THôNG TIN HọC QTC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VIễN THôNG TIN HọC QTC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thắng
Địa chỉ: 105 Phạm Thị Ngư, Xã Phong Nẫm, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH SảN XUấT TôM GIốNG HUY THắNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT TôM GIốNG HUY THắNG - Đại diện pháp luật: Hoàng Chí Công
Địa chỉ: Số 86, thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THANH NHâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THANH NHâN - Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Hạnh
Địa chỉ: 30 Ngư ông, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ PNP BìNH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI - DịCH Vụ PNP BìNH THUậN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Phương
Địa chỉ: 294 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Phan Thiết

Mã số thuế: Nhà Thiếu Nhi Thành Phố Phan Thiết - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Tuấn Anh
Địa chỉ: 02 Bà Triệu, Phường Bình Hưng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận