Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bình Thuận

Trường Mẫu Giáo Tư Thục Sao Mai

Mã số thuế: Trường Mẫu Giáo Tư Thục Sao Mai - Đại diện pháp luật: Hồ Thị Tố Nhi
Địa chỉ: Thôn Hiệp An, Xã Tân Tiến, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

CHI NHáNH TáNH LINH - CôNG TY TNHH VậN TảI - THươNG MạI Và DịCH Vụ 9 LAN

Mã số thuế: CHI NHáNH TáNH LINH - CôNG TY TNHH VậN TảI - THươNG MạI Và DịCH Vụ 9 LAN - Đại diện pháp luật: Lê Đức Trình
Địa chỉ: 119 đường 25/12, Khu phố Lạc Thuận, Thị trấn Lạc Tánh, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH CầU THANG Gỗ VạN PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CầU THANG Gỗ VạN PHúC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quý Nở
Địa chỉ: Thôn 1, Xã Hàm Liêm, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

CHI NHáNH PHAN Rí - CôNG TY Cổ PHầN THủY SảN 584 NHA TRANG

Mã số thuế: CHI NHáNH PHAN Rí - CôNG TY Cổ PHầN THủY SảN 584 NHA TRANG - Đại diện pháp luật: Đặng Quang Sơn
Địa chỉ: Số 54 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Phan Rí Cửa, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

TRườNG MẫU GIáO Tư THụC TUổI NGọC

Mã số thuế: TRườNG MẫU GIáO Tư THụC TUổI NGọC - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Ngọc Tuyết
Địa chỉ: Số 31/1 Quỳnh Lưu, kp 8, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH XâY DựNG TRUNG NGA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG TRUNG NGA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hằng Nga
Địa chỉ: Xóm 2, Thôn 1, Xã Đồng Kho, Huyện Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH A Và TD BìNH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH A Và TD BìNH THUậN - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Nguyên
Địa chỉ: Lô R2 KDC Văn Thánh 2, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI - XâY DựNG Và DịCH Vụ Lê HOàNG PHú QUý

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI - XâY DựNG Và DịCH Vụ Lê HOàNG PHú QUý - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tuấn
Địa chỉ: Thôn Triều Dương, Xã Tam Thanh, Huyện Phú Quý, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH ĐóNG SửA TàU THUYềN NGUYễN THáM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐóNG SửA TàU THUYềN NGUYễN THáM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thám
Địa chỉ: Số 04 Hoàng Hoa Thám, khu phố 2, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

DOANH NGHIệP Tư NHâN MAY NGọC ĐếN

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN MAY NGọC ĐếN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Đến
Địa chỉ: 225/43 đường Trần Quý Cáp, Thôn Tiến Hiệp, Xã Tiến Lợi, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

TRườNG MẫU GIáO Tư THụC HọA MI

Mã số thuế: TRườNG MẫU GIáO Tư THụC HọA MI - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Ngọc Tuyết
Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH THươNG MạI DU LịCH QUốC Tế T & A

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DU LịCH QUốC Tế T & A - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Anh
Địa chỉ: 476 Thủ Khoa Huân, Phường Thanh Hải, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

TRườNG MẫU GIáO Tư THụC HướNG DươNG

Mã số thuế: TRườNG MẫU GIáO Tư THụC HướNG DươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Huyền Linh
Địa chỉ: 36/12/1 đường Trần Bình Trọng, kp 4, Phường Phước Lộc, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

TRườNG MầM NON Tư THụC HY VọNG

Mã số thuế: TRườNG MầM NON Tư THụC HY VọNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị ánh Nhung
Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Tân Thiện, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH KINH DOANH - THươNG MạI - XâY DựNG HảI DươNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KINH DOANH - THươNG MạI - XâY DựNG HảI DươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hòa
Địa chỉ: Khu phố 3, Phường Tân An, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH SX - TM - DV - XNK AN THIêN HOàNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SX - TM - DV - XNK AN THIêN HOàNG - Đại diện pháp luật: Trương Tấn An
Địa chỉ: 19 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH VậN TảI BùI GIA PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI BùI GIA PHáT - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Lũy
Địa chỉ: 135 Trần Hưng Đạo, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG - THươNG MạI Và DịCH Vụ Lê VY

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN XâY DựNG - THươNG MạI Và DịCH Vụ Lê VY - Đại diện pháp luật: Lê Thúy Vy
Địa chỉ: khu phố 2, Thị Trấn Tân Nghĩa, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ RạNG ĐôNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ BảO Vệ RạNG ĐôNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: J45 Tôn Đức Thắng, Phường Xuân An, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHà MáY THủY ĐIệN THáC BA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHà MáY THủY ĐIệN THáC BA - Đại diện pháp luật: Đào Ngọc Sáng
Địa chỉ: 238/11 Thủ Khoa Huân, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH ĐầU Tư NấM VIệT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư NấM VIệT - Đại diện pháp luật: Lê Anh Việt
Địa chỉ: 27 Dương Đình Nghệ, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Cơ Sở BảO TRợ Xã HộI MáI ấM TìNH THươNG

Mã số thuế: Cơ Sở BảO TRợ Xã HộI MáI ấM TìNH THươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Mai
Địa chỉ: Số 145A Đường Ngô Quyền , kp 4, Phường Tân An, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

Công ty Maoming Construction Group Industrial Equipment Installation Co.,Ldt

Mã số thuế: Công ty Maoming Construction Group Industrial Equipment Installation Co.,Ldt - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thôn Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

Công Ty Ocean Engineering Corporation Trung Quốc

Mã số thuế: Công Ty Ocean Engineering Corporation Trung Quốc - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung Tâm Điện Lực Vĩnh Tân, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH PHúC AN MũI Né

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHúC AN MũI Né - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Khánh
Địa chỉ: 401 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Mũi Né, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH XăNG DầU THIêN KIM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XăNG DầU THIêN KIM - Đại diện pháp luật: Huỳnh Kim Huy
Địa chỉ: Thôn Hiệp Phú (Thôn Hiệp An cũ), Xã Tân Tiến, Thị xã La Gi, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH KHôNG GIAN VUI CHơI - CHI NHáNH TạI BìNH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH KHôNG GIAN VUI CHơI - CHI NHáNH TạI BìNH THUậN - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Kim Tiến
Địa chỉ: PT5D1 Trung tâm thương mại Lotte Mart Phan Thiết, KDC Hùng V, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH MTV SảN XUấT RAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV SảN XUấT RAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Như Trang
Địa chỉ: Thôn Thiện An, Xã Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH XăNG DầU PHú PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XăNG DầU PHú PHONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Phong
Địa chỉ: Thôn Phú Hòa, Xã Hàm Trí, Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

CôNG TY TNHH SPA ĐẹP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SPA ĐẹP - Đại diện pháp luật: Võ Thị Ngọc Lành
Địa chỉ: 98A Lâm Đình Trúc, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận