Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ HâN ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ HâN ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Trường
Địa chỉ: Thôn Phước Thiện, Xã Phước Tín, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MTV SảN XUấT Và XUấT KHẩU GốM Sứ AN HòA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV SảN XUấT Và XUấT KHẩU GốM Sứ AN HòA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Tổ 4, Khu phố 3, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ MáY CHế BIếN Gỗ PHúC AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV THươNG MạI DịCH Vụ MáY CHế BIếN Gỗ PHúC AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Khánh
Địa chỉ: Số 82, ấp 1, Xã Tân Khai, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI SảN XUấT HOàNG THANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI SảN XUấT HOàNG THANH - Đại diện pháp luật: Trần Hữu Thành
Địa chỉ: ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN XâY DựNG KHôNG GIAN XANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN XâY DựNG KHôNG GIAN XANH - Đại diện pháp luật: Lê Quang Dương
Địa chỉ: Số 27, Đường Sư Vạn Hạnh, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HùNG KHáNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HùNG KHáNH - Đại diện pháp luật: Đào Mạnh Quân
Địa chỉ: ấp 4, Xã Đồng Tâm, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VậN TảI HàNH KHáCH NăM DũNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VậN TảI HàNH KHáCH NăM DũNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Dũng
Địa chỉ: Số 8, Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu phố Ninh Phước, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ MạNH TOàN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ MạNH TOàN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Toàn
Địa chỉ: ấp 3a, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MúT XốP EVA KIM THàNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MúT XốP EVA KIM THàNH PHáT - Đại diện pháp luật: Cao Thị Bích Hằng
Địa chỉ: Số 729, Quốc lộ 14, Khu phố Thanh Bình, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU PHướC AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU PHướC AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Duyên
Địa chỉ: Tổ 1, ấp Xa Trạch 2, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU PHụC Hà

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU PHụC Hà - Đại diện pháp luật: Võ Thị Phục Hà
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Sóc 23 nhỏ, Xã Phước An, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Công ty TNHH BEESCO VINA

Mã số thuế: Công ty TNHH BEESCO VINA - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lịch
Địa chỉ: KCN Chơn Thành, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU HảI VâN

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU HảI VâN - Đại diện pháp luật: Võ Văn Hải
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 1, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI SảN XUấT Và XUấT KHẩU TUấN ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI SảN XUấT Và XUấT KHẩU TUấN ANH - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thành
Địa chỉ: Số 9, Khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI TIếN THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI TIếN THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn
Địa chỉ: Số 285, Thôn Phú Cường,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG NAM PHướC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG NAM PHướC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Diệp
Địa chỉ: Tổ 15, Khu phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

DOANH NGHIệP Tư NHâN TIếN PHáT BìNH PHướC

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN TIếN PHáT BìNH PHướC - Đại diện pháp luật: Lê Thị Tiến
Địa chỉ: Đường ĐT.741, thôn Tân Hòa,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Phương Huyền

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Phương Huyền - Đại diện pháp luật: Lê Thị Huyền
Địa chỉ: Tổ 3, Khu 1, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Đồng Tiến - Công Ty TNHH Xăng Dầu Bình Phước

Mã số thuế: Chi Nhánh Đồng Tiến - Công Ty TNHH Xăng Dầu Bình Phước - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Anh
Địa chỉ: Quốc lộ 14, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Gia Phúc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Gia Phúc - Đại diện pháp luật: Phan Cảnh Duy Cường
Địa chỉ: Số 88 Lý Tự Trọng, khu phố Ninh Phú, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Công ty TNHH Best Innovation Glove

Mã số thuế: Công ty TNHH Best Innovation Glove - Đại diện pháp luật: Hwang Jae Young
Địa chỉ: Lô C5, 1, KCN Minh Hưng, Hàn Quốc, xã Minh Hưng, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cb

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Cb - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phước
Địa chỉ: Tổ 1, khu phố Ninh Thạnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chăn Nuôi Mạnh Tường

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chăn Nuôi Mạnh Tường - Đại diện pháp luật: Đỗ Mạnh Tường
Địa chỉ: Tổ 2, ấp 2, Xã Đồng Nơ, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Phú Riềng

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Vận Tải Phú Riềng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Lê
Địa chỉ: Số nhà 301, Tổ 5, Thôn Phú Hưng,, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Khai Thác Khoáng Sản - Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Su Bình Phước

Mã số thuế: Chi Nhánh Khai Thác Khoáng Sản - Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Su Bình Phước - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Nhã
Địa chỉ: Đường Trần Văn Trà, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Thu Trang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Thu Trang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cát Vân Quỳnh
Địa chỉ: Tổ 2, Khu phố Suối Đá, Phường Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Quân Cường

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Quân Cường - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên
Địa chỉ: ấp 1A, Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Nông Sản Thanh Trúc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nông Sản Thanh Trúc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Trúc
Địa chỉ: Số 599, Quốc lộ 13, Tổ 1, Khu phố Ninh Thành, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đông Nam Bộ

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đông Nam Bộ - Đại diện pháp luật: Đặng Hải âu
Địa chỉ: Tổ 5B, Khu phố Tân Trà 2, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Minh Hải

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Minh Hải - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Nam
Địa chỉ: Tổ 2, ấp 5, Xã Lộc Thái, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước