Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thị xã Đồng Xoài

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN VăN PHòNG PHẩM BìNH PHướC

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN VăN PHòNG PHẩM BìNH PHướC - Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Vương
Địa chỉ: 1111 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI THANH HàO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI THANH HàO - Đại diện pháp luật: Phạm Như Thanh
Địa chỉ: Tổ 1, Khu phố Suối Đá, Phường Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG VIệT PHướC

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG VIệT PHướC - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thiệu
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Tổ 3, Khu phố Thanh Bình, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG THANH SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG THANH SơN - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Sơn
Địa chỉ: Quốc lộ 14, ấp 4, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Kỹ THUậT TRUNG TRườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ Kỹ THUậT TRUNG TRườNG - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Trung
Địa chỉ: Số 315, Đường Lê Quý Đôn, Phường Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHI ĐồNG SàI GòN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NHI ĐồNG SàI GòN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sáng
Địa chỉ: Số, 14, 15, Phạm Ngọc Thảo, Khu phố Tân Bình, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH SảN XUấT GạCH BảO TOàN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT GạCH BảO TOàN - Đại diện pháp luật: Bạch Quang Bảo Toàn
Địa chỉ: Số 1783, Quốc lộ 14, ấp 3, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Hợp tác xã Nam Tiến

Mã số thuế: Hợp tác xã Nam Tiến - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trân
Địa chỉ: Đường số 2, tổ 5, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH 49 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH

Mã số thuế: CHI NHáNH 49 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH - Đại diện pháp luật: Trần Đình Huy
Địa chỉ: 726, Quốc lộ 14, Khu phố Phú Cường, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ QUốC CườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ QUốC CườNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Quốc
Địa chỉ: ấp 8, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

DOANH NGHIệP Tư NHâN NHà TRọ PHươNG NAM

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN NHà TRọ PHươNG NAM - Đại diện pháp luật: Võ Thị Bình
Địa chỉ: ấp 2, Xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG THươNG MạI MINH TâM

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG THươNG MạI MINH TâM - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Khiết
Địa chỉ: 19/01, Tổ 6A, Khu phố Xuân Bình, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MôI TRườNG BếN THàNH TạI BìNH PHướC

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MôI TRườNG BếN THàNH TạI BìNH PHướC - Đại diện pháp luật: Dương Duy Minh
Địa chỉ: 131, Quốc lộ 14, Phường Tân Thiện, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HươNG PHù SA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN HươNG PHù SA - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Pháp
Địa chỉ: Tổ 5, Khu phố Phú Cường, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY Cổ PHầN NHIêN LIệU XăNG DầU VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN NHIêN LIệU XăNG DầU VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Thái
Địa chỉ: 692 Phú Riềng Đỏ, Khu phố Tân Trà, Phường Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ TâN XUâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ TâN XUâN - Đại diện pháp luật: Đỗ Tuấn Vũ
Địa chỉ: Đường C2, Tổ 4, Khu phố Phước Bình, Phường Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ MIềN NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI Và DịCH Vụ MIềN NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều Diễm
Địa chỉ: Số nhà 848, Phú Riềng Đỏ, Phường Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MúT XốP EVA KIM THàNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MúT XốP EVA KIM THàNH PHáT - Đại diện pháp luật: Cao Thị Bích Hằng
Địa chỉ: Số 729, Quốc lộ 14, Khu phố Thanh Bình, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Khai Thác Khoáng Sản - Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Su Bình Phước

Mã số thuế: Chi Nhánh Khai Thác Khoáng Sản - Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Su Bình Phước - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Nhã
Địa chỉ: Đường Trần Văn Trà, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Thu Trang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Thu Trang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cát Vân Quỳnh
Địa chỉ: Tổ 2, Khu phố Suối Đá, Phường Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Quân Cường

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Quân Cường - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Kiên
Địa chỉ: ấp 1A, Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đông Nam Bộ

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đông Nam Bộ - Đại diện pháp luật: Đặng Hải âu
Địa chỉ: Tổ 5B, Khu phố Tân Trà 2, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ebp

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ebp - Đại diện pháp luật: Lê Tuấn Đông
Địa chỉ: Số 730, Quốc lộ 14, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Thuận Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Thuận Thành - Đại diện pháp luật: Phạm Trọng Thạnh
Địa chỉ: Số 504, đường Nguyễn Huệ, khu phố Tân Xuân, Phường Tân Xuân, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thịnh Doanh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thịnh Doanh - Đại diện pháp luật: Phạm Thiên Vũ
Địa chỉ: Số 2/358, khu phố 2, Phường Tân Đồng, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Thiết Bị Xử Lý Nước Kim Thế Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thiết Bị Xử Lý Nước Kim Thế Anh - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Thoa
Địa chỉ: Tỗ 5, khu phố Phú Cường, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Minh Quân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Xây Dựng Minh Quân - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Đường Ngô Đức Kế, ấp 1A, Xã Tiến Thành, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Thiên Tùng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Thiên Tùng - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Giang
Địa chỉ: Tổ 5, khu phố Phú Cường, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Mai Hoàng Long

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Mai Hoàng Long - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hội
Địa chỉ: Tổ 2, khu phố Phú Tân, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Công Nghệ Xanh Tân Hòa Bình

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Nghệ Xanh Tân Hòa Bình - Đại diện pháp luật: Trần Võ Sơn Lâm
Địa chỉ: Đường Phạm Hùng, Tổ 3, Khu Phố Phú Xuân, Phường Tân Phú, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước