Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Chơn Thành

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ THươNG MạI LửA Và ĐấT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ THươNG MạI LửA Và ĐấT - Đại diện pháp luật: Trần Hưng
Địa chỉ: Số 83, Tổ 3, ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT DịCH Vụ THươNG MạI KIM NGâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN SảN XUấT DịCH Vụ THươNG MạI KIM NGâN - Đại diện pháp luật: Bồ Văn Hóa
Địa chỉ: ấp 11, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH VIệT NAM NICEVER

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VIệT NAM NICEVER - Đại diện pháp luật: Chen, Chiang-Lin
Địa chỉ: Khu công nghiệp Chơn Thành 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH DVCS

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DVCS - Đại diện pháp luật: Han Hua
Địa chỉ: Lô B6, 3, KCN Minh Hưng, Hàn Quốc, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI MINH THUậN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI MINH THUậN - Đại diện pháp luật: Trịnh Xuân Thưởng
Địa chỉ: Tổ 7, ấp 2, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI HợP PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI HợP PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hào
Địa chỉ: Số 49, Đường Minh Hưng Đồng Nơ, ấp 6, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ NGọC PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ NGọC PHáT - Đại diện pháp luật: Võ Thị Yến Nhi
Địa chỉ: 71 Đường 2 tháng 4, Khu phố 5, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CHENG PIN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CHENG PIN - Đại diện pháp luật: Cai Lan Lan
Địa chỉ: Lô B3A, Đường Đ4, KCN Minh Hưng III, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MTV SảN XUấT Và XUấT KHẩU GốM Sứ AN HòA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV SảN XUấT Và XUấT KHẩU GốM Sứ AN HòA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn
Địa chỉ: Đường Lạc Long Quân, Tổ 4, Khu phố 3, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ MạNH TOàN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ MạNH TOàN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Toàn
Địa chỉ: ấp 3a, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công ty TNHH BEESCO VINA

Mã số thuế: Công ty TNHH BEESCO VINA - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lịch
Địa chỉ: KCN Chơn Thành, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU HảI VâN

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN XăNG DầU HảI VâN - Đại diện pháp luật: Võ Văn Hải
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 1, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công ty TNHH Best Innovation Glove

Mã số thuế: Công ty TNHH Best Innovation Glove - Đại diện pháp luật: Hwang Jae Young
Địa chỉ: Lô C5, 1, KCN Minh Hưng, Hàn Quốc, xã Minh Hưng, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Duy Yên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Duy Yên - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Yên
Địa chỉ: ấp 3, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Li Pin

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Li Pin - Đại diện pháp luật: Chen Huaixue
Địa chỉ: Lô B3, Đường Đ4, Khu Công Nghiệp Minh Hưng III, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Pmd

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thương Mại Dịch Vụ Pmd - Đại diện pháp luật: Lê Bá Duy
Địa chỉ: Tổ 9, ấp 3, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hừng Sáng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Hừng Sáng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Phúc
Địa chỉ: Tổ 8, ấp Thủ Chánh, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Bình An

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Và Sản Xuất Bình An - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Khánh
Địa chỉ: Số 53, Tổ 2, ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lâm Phát Thịnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lâm Phát Thịnh - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Luyện
Địa chỉ: ấp Bào Teng, Xã Quang Minh, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phòng Khám Đa Khoa Thông Thủy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phòng Khám Đa Khoa Thông Thủy - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu Thủy
Địa chỉ: Quốc lộ 14, tổ 1, ấp 2, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Ngọc Gia Bảo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Xây Dựng Ngọc Gia Bảo - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Niềm
Địa chỉ: Số nhà 16, Tổ 1, ấp 2, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Bao Bì Cao Cấp S&K Vina

Mã số thuế: Công Ty TNHH Bao Bì Cao Cấp S&K Vina - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô B1, B2, B3 & B4 KCN Minh Hưng,, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phước Hòa

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Phước Hòa - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khoa
Địa chỉ: Tổ 3, Khu phố 3, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Khoáng Sản Phúc Hưng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Khoáng Sản Phúc Hưng - Đại diện pháp luật: Phan Đình Thuông
Địa chỉ: Tổ 9, ấp Hiếu Cảm, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Mdf Bình Phước

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mdf Bình Phước - Đại diện pháp luật: Châu Vũ Minh
Địa chỉ: Tổ 8, ấp 5, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoa Lư Bình Phước

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoa Lư Bình Phước - Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Tâm
Địa chỉ: Quốc lộ 13, ấp 3, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Môi Trường Xanh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Công Nghệ Môi Trường Xanh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà Trang
Địa chỉ: Số 23, Quốc lộ 14, Tổ 6, Khu phố 1, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công Ty TNHH Happy Spoon - Chi Nhánh 2

Mã số thuế: Công Ty TNHH Happy Spoon - Chi Nhánh 2 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyền
Địa chỉ: Số 24, Tổ 2, ấp 6, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thành Lộc Phát

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thành Lộc Phát - Đại diện pháp luật: Phùng Trung Thành
Địa chỉ: Quốc lộ 13, ấp 3, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

Chi Nhánh Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 93-02d - Công Ty TNHH Phúc Thịnh Khang

Mã số thuế: Chi Nhánh Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 93-02d - Công Ty TNHH Phúc Thịnh Khang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhật
Địa chỉ: Tổ 1, ấp 9, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước